11. sep. 2018

Mediaplan fra Karriere Medialab


Konsentrer deg om rekruttering, vi holder orden på annonseringen
Med en Mediaplan fra Karriere Medialab trenger du ikke å tenke på hvordan du når ut til dine beste kandidater.

Våre konsulenter lærer dere å kjenne, målgruppen dere er ute etter og hvilke behov dere har for kandidater. Mediaplanen inkluderer annonsering av den enkelte utlysning og langsiktig markedsføring av din bedrift som en attraktiv arbeidsplass. Langsiktig tilstedeværelse vil skape oppmerksomhet og engasjement i din målgruppe (arbeidssøkere og kunder), som igjen øker sjansen for flere og bedre kandidater når behovet oppstår. På denne måten får vi mest mulig ut av budsjettet som er satt av til annonsering pr. annonse.

Vi gjør en vurdering av hvordan du får mest effekt av kampanjen. Hvilke kanaler som brukes varierer med målgruppen og jobbannonsen. Underveis A/B-tester vi hvilke annonser som gir best resultater og hvordan du får mest igjen for pengene som brukes.

Har dere spesielle behov eller ønsker om målgrupper eller annonsekanaler tar vi så klart høyde for det i de enkelte kampanjene.

Karriere Medialab
Karriere Medialab er ditt mediabyrå for jobbannonsering. Vi hjelper deg med å nå ut til dine drømmekandidater der de er. Våre kampanjer kan du enkelt bestille når du legger ut en jobbutlysning, og skulle du trenge et større engasjement rundt en gitt jobbmulighet får vi til det også. Hver enkelt kampanje, stor eller liten, får vår oppmerksomhet. Digital annonsering er treffsikkert, effektivt og rimelig sammenlignet med tradisjonelle kanaler, og vi legger all vår kompetanse og erfaring inn i arbeidet slik at du blir fornøyd og finner nye medarbeidere.


Ta kontakt for en uforpliktende prat