20. mai 2021

Vi har snakket med over tusen bedrifter om rekruttering


Hva forteller bedriftene oss?

Vi har siden 2012 snakket med over tusen bedrifter om rekruttering og hvordan de får tak i nye ansatte. Det har blitt mange kaffekopper underveis :-) Mange av historiene er sammenfallende. Her er noe av det de sier:

Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft mange steder.

  • Vi blir ofte kontaktet av folk som ønsker jobb hos oss.
  • Folk som jobber hos oss tipser om noen som ønsker jobb.
  • Kommer vi først i kontakt med flinke folk så kan vi ofte tilby de en jobb.
  • Vi har liten oversikt over folk som har vært innom å spurt etter jobb. 
  • Vi har delte erfaringer med annonsering. Ofte dyrt og liten målbar effekt.
  • Mange bruker innleie og bemanning for å ta unna store arbeidsmengder, men det må ikke være permanent.
  • Innleie og bemanning går ofte utover arbeidsmiljøet.
  • Vi jobber ikke systematisk med rekruttering. Det er som regel når vi har prekært behov at vi gjør noe.
  • Vi har ingen oppdatert oversikt over ledige jobber på våre hjemmesider.
  • Vi har ingen oversikt over behovet for arbeidskraft 1-3 år frem i tid.

Hva har vi i Karriere.no gjort med situasjonen

Vi har hele tiden lyttet til bedriftene for å finne løsninger på de problemene de har med rekruttering. Først og fremst må løsningen gi resultater og være enkel å bruke. De færreste bedrifter har HR-avdeling eller HR-ansvarlig. Rekruttering må kunne gjøres uten tidkrevende oppgaver.

Bedriftenes utfordringer har skapt Karriere.no. Vi har kommet frem til at det er tre viktige elementer som må spille sammen for å oppnå ønsket effekt. 

For det første må de som oppsøker bedriften (på nett) få et positivt inntrykk. Hva holder vi på med, hva gjør bedriften spennende,  hva som finnes av ledige jobber og fremtidig behov for kompetanse. De må enkelt kunne vise sin interesse og komme i kontakt med bedriften.

For det andre må bedriften nå ut til de rette personene med budskapet om at det finnes ledige jobber. Jobbannonser må være mer treffsikre. I en digital verden finnes det flere kanaler og valgmuligheter. Bedrifter trenger ofte hjelp til å bruke mulighetene best mulig. 

Til slutt handler det om å holde orden og ha oversikt over alle søknader og CVer som kommer inn. De som har tatt kontakt og sendt søknad må bli tatt godt imot, holdes oppdatert og de må være sikre på at de sett og hørt. 

Alt må være superenkelt og være tilgjengelig på PC og telefon. Og personvern må være håndtert på en skikkelig måte.

Vår løsning oppsummert

1. Attraktiv Karriereside med fremtidig kompetansebehov
2. Målrettet jobbannonsering
3. Enkel søknadshåndtering

Det er ikke nok med en god jobbannonse hvis ikke bedriften er en attraktiv arbeidsplass, og det er heller ikke nok å ha god kontroll på rekrutteringsprosessen om det ikke kommer inn noen søknader. Alle tre steg må fungere for å få full effekt av tid og ressurser som legges ned i søken etter en ny ansatt. Og har du gjort de tre stegene kan du oppnå bonus-effekter som ytterligere effektiviserer kampen om gode kandidater.

1. Attraktiv Bedriftsprofil (Nettside - Jobb hos oss)

Din bedrift er unik og et godt sted å jobbe. Hvis ikke hadde ikke du jobbet der. Dere har et bra miljø, interessante og givende arbeidsoppgaver. Din kolleger bidrar til at du har lyst til å komme på jobb hver dag. Lønna er god og du føler at du gjør en forskjell ovenfor oppdragsgivere, kunder og ansatte i bedriften. Hvis de som tenker på å søke jobb hos dere hadde ringt deg hadde du ikke vært i tvil om å anbefale de om å søke.

Hvis du skulle ha jobbet et annet sted, måtte ikke det vært like bra, eller (om mulig) enda bedre? Ja, det er så klart opplagt. Hvor finner jeg informasjon om hvordan det er å jobbe i din bedrift? Kan jeg ringe noen? Ligger det på hjemmesiden deres? På Facebook? Vær sikker på at informasjonen finnes et sted og at jobbsøkerne enkelt kan finne det. Det vil være utslagsgivende i valget om de skal sende en søknad eller ikke.

Den beste måten å få ut informasjonen er å lage en "jobb-hos-oss"-side tilknyttet bedriftens hjemmeside. Legg ut informasjon om bedriften, hvem dere er og hva som gjør dere unike og spennende. Har dere bilder eller videoer av ansatte eller jobbsituasjoner? Den enkleste form for såkalt "Employer branding" er presentere dere på en interessant, hyggelig og enhetlig måte til potensielle jobbsøkere.

Legg også ut fremtidig kompetansebehov for å komme i kontakt med enda flere kandidater. Hva trenger bedriften av kompetanse de neste 1-3 årene? Det er ikke ledige jobber, men de som skal fylle jobbene er heller ikke ledige ressurser. De du skal ansette om 1-3 år er nå i en annen jobb. Men hvorfor vente? Kom i kontakt med de nå. Si at du er interessert i å snakke med de når mulighetene byr seg (om 1-3 år). Bygg opp en CV-base av interesserte og interessante kandidater i dag for fremtidens ledige jobber. 

2. Treffsikker jobbannonsering

Hvem er din neste ansatte? Hvem er drømmekandidaten? Hvilken egenskaper og erfaring skal personen ha? Hvor befinner disse personene seg? Hva leser de av aviser/nettsteder/publikasjoner? Hvor søker de selv etter neste jobb? Hvilken jobb ser de etter? Hva er det som fanger deres interesse?

Alt dette må besvares for å komme i mål. Spørsmålene kan besvares i to oppgaver:

Beskriv jobben og ønsket erfaring/kompetanse

Det mest grunnleggende som må på plass er jobbannonsen. Hvem er vår neste ansatte? Presenter selve jobben på en enkel, beskrivende og selgende måte tilpasset de som skal lese den. Hvis kandidaten har et positivt inntrykk av bedriften, forstår hva dere holder på med og hvorfor, kan den være kort.

a. Hva går jobben ut på? (hva skal gjøres og hva skal leveres)
b. Hva kreves av erfaring og kompetanse? (hva må du kunne)
c. Hvem søker vi etter? (hvilke personlige egenskaper vi mener du må ha for å lykkes)

Vær nøktern og ikke sett lista for høyt. Det er store forskjeller på hvordan personer oppfatter sin kompetanse og sine egenskaper. Og ikke be om noe som det ikke er mulig å få. Egenskapene til en revisor er svært forskjellige fra en selger.

Målrett jobbannonsen til rette personer

Det finnes mange steder å vise frem jobbannonsen og målrette annonseringen. Alle kanaler fungerer, men de fungerer ikke for alle hele tiden. Det hele kommer an på hvem du skal nå ut til. Hvor befinner kandidaten seg? Hvilken aldersgruppe, yrkesgruppe, jobbsituasjon er relevant å henvende seg til?

Målgruppe og valg av kanal handler om gode data, kompetanse og erfaring. Du må ta stilling til flere ting. Hvem som bruker kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn, Lokalavisen, etc.)? Hva de forventer av annonser? Hvordan reagerer de på annonser? Hvilke muligheter er det for målretting av annonsene? Hvilke data har du om tidligere interessenter av samme type annonser?

Selv om det kan virke litt omfattende så er ikke så vanskelig. Selve kjøpet av annonsering er nokså ukomplisert i de fleste kanaler. Men du får bedre effekt av litt erfaring og gode målgrupper og datasett (lignende personer som har sett på lignende annonser tidligere). Datasett bygger du opp over tid i de forskjellige annonsekanalene for bedre treff på annonseringen.

Det viktige er at du må velge rett kanal og målgruppe til din annonse og kjøpe annonsering som treffer de du er ute etter. Gjør det selv eller få hjelp til det. Gode kandidater venter ikke på at din annonse skal komme ut. Du må oppsøke de med en interessant jobb.

3. Enkel søknadshåndtering

Vi er ved enden av prosessen og det er nå du skal høste fruktene av en attraktiv bedrift, en interessant jobb og målrettet jobbannonsering. Ikke glipp ved å gjøre det vanskelig å sende inn en søknad eller komme i kontakt med bedriften. Gjør det enkelt: "Hvor og hvordan skal jeg sende inn søknaden? Klikk her og sett i gang. Hvis du ikke har tid til å sende søknad nå, send oss beskjed om at du er interessert."

Når søknaden er sendt inn eller interessen er meldt, gi tilbakemelding om at er i orden og at du hører fra oss. Da er kandidaten beroliget og trenger ikke å bekymre seg for at noe gikk galt, eller at søknaden ikke kom frem til rette vedkommende. De som søker er sannsynligvis ettertraktet i andre bedrifter. Vis frem bedriften som en ryddig og omsorgsfull arbeidsgiver fra starten av.

Når flere søknader kommer inn er det viktig å holde orden og ha kontroll over kommunikasjonen. Hvem har fått hvilken beskjed? Hvem skal vi gå videre med til intervju? Har vi fått inn all relevant informasjon? Full kontroll fa bedriftens side gir tillit hos kandidatene. Det er viktig at alle som har søkt på jobben føler at de er blitt ivaretatt og seriøst vurdert. Det gir et godt inntrykk både for de som blir din neste ansatte og de som ikke fikk jobben. Uansett skal de snakke om din bedrift til andre som kanskje også vurdere å søke på jobb hos dere.

Ta kontakt med oss om du ønsker å høre mer om hvordan våre løsninger fungerer. Eller du kan registrere din bedrift på Karriere.no/bedrift.

Karriere.no er enkelt og effektivt for bedrifter som ønsker å jobbe mest mulig og rekruttere minst mulig. Våre løsninger skal spare deg for tid og penger. Vi skal sikre at de rette folka finner deg og at søknadene kommer inn og blir godt mottatt.

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash