6. nov. 2020

5 gode tips til jobbsøknaden


5 gode tips til jobbsøknaden
Formålet med en jobbsøknad er å fange arbeidsgivers oppmerksomhet. Du skal overbevise vedkommende om at du har tilstrekkelig med motivasjon og kunnskap til å bli vurdert som en kandidat for stillingen. Samtidig skal du fremheve de positive egenskapene du besitter.

En jobbsøknad inneholder informasjon om hvem jobbsøkeren er og hvorfor det søkes på stillingen. I tillegg bør den si litt om hva slags kompetanse og erfaring vedkommende har, samt litt om ferdigheter og egenskaper som er relevant for stillingen.

Det kanskje viktigste er imidlertid å vise at du er motivert for stillingen. De fleste arbeidsgivere vegrer seg for å ansette noen som ikke engasjerer seg i arbeidet. Si derfor litt om hva som motiverer deg, som for eksempel at du finner fagfeltet givende.

Dersom du ønsker å skrive en virkelig god jobbsøknad, er det imidlertid flere tips du kan følge. Vi skal nå dele fem gode tips som sørger for at jobbsøknaden din blir lagt merke til!

1. Vær kortfattet
Husk at arbeidsgiver mest sannsynlig mottar mange søknader og CV-er. Det er derfor lurt å være kort og konsis når du skal skrive søknaden din.

Det kan kanskje friste å forklare alt du kan på detaljnivå, men forsøk heller å få frem nøkkelkompetansen din. Som regel er et A4-ark nok.

2. Vær relevant
Dersom du for eksempel søker jobb innenfor håndverkerbransjen, er det fint om du trekker frem mest mulig relevant erfaring og kompetanse for det aktuelle yrket.

Se for deg at du søker på en tømrerstilling. Dersom du har tidligere erfaring som tømrerlærling, er det bedre å fokusere på dette enn den tidligere jobben din som kontormedarbeider.

Husk at arbeidsgiver prøver å finne ut om du er egnet for den aktuelle stillingen, og ikke nødvendigvis for arbeidslivet generelt.

3. Ikke gjenta alt innholdet fra CV-en
En klassisk «feil» er å gjenta alt innholdet som allerede står nevnt i CV-en. Dersom arbeidsgiver er interessert i å vite hvilke utdanningsinstitusjoner du har gått ved, vet vedkommende at dette er informasjon som står i CV-en.

Siden en jobbsøknad ikke skal være spesielt lang, er det bedre å bruke de ordene du har til disposisjon på å selge deg selv som arbeidstaker. Forklar hvorfor du er motivert og hvorfor stillingen passer perfekt fordeg.

4. Unngå skrivefeil med språkvask
En jobbsøknad handler også om å lage et godt førsteinntrykk. Dersom den er full av skrivefeil og slurv, kan dette fort oppfattes som at du er en ustrukturert person.

Hvorvidt en liten skrivefeil har betydning for om du får jobben eller ikke, vil naturligvis avhenge litt av bransje. Søker du jobb som journalist eller skribent, er det naturligvis en fordel å kunne skrive bra – da jobben helt eller delvis handler om å skrive.

For å være på den sikre siden, kan det være greit å gi jobbsøknad og CV en grundig språkvask. Be gjerne noen du kjenner om å se over den, eller bestill språkvask hos et tekstbyrå.

5. Vis interesse for bransjen og selskapet
Dersom du ønsker å imponere arbeidsgiver litt ekstra, kan det lønne seg å ha mye kunnskap om bransjen. Det kan også være lurt å lese seg litt opp på firmaet du har søkt jobb hos. Dette viser arbeidsgiver at du genuint interesserer deg for jobben.

Vis for eksempel at du forstår selskapets visjoner og mål, og at du ønsker å være en bidragsyter som hjelper firmaet å nå disse målene.

Skriv en søknad som skiller seg ut!

Nå har du fått noen tips til hvordan du kan lage en søknad som fanger arbeidsgiverens oppmerksomhet. Benytt deg gjerne av disse når du skal lage søknaden.

Husk at det også er mulig å få hjelp med å skrive CV og søknad – dersom du skulle stå bom fast. Det finnes også praktiske maler for jobbsøknad og CV. Lykke til!

Daro Lahon - Daglig leder
www.dincvhjelp.no

Photo by NeONBRAND on Unsplash