Vikariat i 100 % stilling som kontaktperson undersøkelse- og oppfølgingsteam i barneverntjenesten

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand og Sande interkommunale barneverntjeneste søker etter kontaktperson for undersøkelse- og oppfølgingsteam. Ny kommune vil ha ca. 24 000 innbyggere og samlet ca. 23 årsverk i barneverntjenesten. Tjenesten er organisert i undersøkelse- og oppfølgingsteam, omsorgsteam og utøvende tiltaksteam. Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevern…
1 Ledig jobb holmestrand 06.10.2019

Prosjektledere bygg - 2 faste 100% stillinger

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger DEG til å være med på å utforme Holmestrands nye bygg! For å planlegge og gjennomføre kommunens byggeprosjekter, søker vi to prosjektledere med relevant erfaring. Det er spesielt behov for prosjektledere for utvikling, tidligfaseplanlegging og gjennomføring. Stillingene rapporterer til virksomhetsleder Kommunalteknikk og har utstrakt samarbeid med…
1 Ledig jobb holmestrand 22.09.2019

Brukerstyrt personlig assistanse, BPA assistent

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysning Virksomhet voksenhabilitering driver et aktivitetssenter, døgnbemannede boliger og koordinerer støttekontakt. BPA ordningen er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig assistanse på. Målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne som har stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Assistentene ledes av …
1 Ledig jobb holmestrand 23.09.2019

Sykepleier - fast 95,48% stilling

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand bo og behandlingssenter ligger flott til på toppen av fjellet, med heis opp fra togstasjonen. Vi har 4 avdelinger med 57 plasser. Avd. B skjermet demens, avd. C langtid demens, avd. D med 13 langtids plasser og 2 rullerings rom og avd. A med korttidsplasser. Vi har et moderne sykehjem med høy fokus på pasientsikkerhet og fagutvikling. VI bruker c…
1 Ledig jobb holmestrand 25.09.2019

Miljøterapeut/miljøarbeider - 100% vikariat

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand kommune drifter avlastning og barne bolig ved Traneveien senter for barn og unge. I forbindelse med at en av våre ansatte går ut i svangerskapspermisjon, har vi behov for en ny medarbeider. Vi søker fortrinnsvis etter en vernepleier med autorisasjon til denne stillingen, men søkere med annen helse og/ eller sosialfaglig høyskole bakgrunn, vil bli…
1 Ledig jobb holmestrand 29.09.2019

Avdelingsleder tjenestekontoret (100% fast stilling)

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å lede arbeidet i «inngangsporten» til kommunens helse- og omsorgstjenester? Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere. Vi kan tilby en spennende og inspirerende lederstilling ved kommunens tjenestekontor som inkluderer ansvar …
1 Ledig jobb holmestrand 01.10.2019

Kulturarbeider på fritidsklubb - 80% vikariat

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand og Sande har et aktivt og mangfoldig kulturliv, bestående av profesjonelle og amatører, lønnede og frivillige. Spennvidden er stor, for kulturen favner vidt: kulturarv, idrett og friluftsliv, kunst og kultur, kulturskole, bibliotek, den kulturelle skolesekken og spaserstokken, ungdomsklubb og ferieaktiviteter, museer og kulturarenaer, Sandetun ak…
1 Ledig jobb holmestrand 02.10.2019

Kulturkonsulent (50% vikariat)/fritidsklubbarbeider (10% fast)

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand og Sande har et aktivt og mangfoldig kulturliv, bestående av profesjonelle og amatører, lønnede og frivillige. Spennvidden er stor, for kulturen favner vidt: kulturarv, idrett og friluftsliv, kunst og kultur, kulturskole, bibliotek, den kulturelle skolesekken og spaserstokken, ungdomsklubb og ferieaktiviteter, museer og kulturarenaer, Sandetun ak…
1 Ledig jobb holmestrand 02.10.2019

2 faste lærerstillinger

Holmestrand kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hof skole er en 1-10-skole, og vi trenger lærere både til barne- og ungdomstrinnet. Kanskje kan du jobbe på tvers? Hof skole er en 1-10-skole med 380 elever og 65 ansatte. Fra 01.01.2020 vil det bli ledig to faste 100 % stillinger. På barnetrinnet er alle fag relevante, men det er ønskelig med ett eller flere av fagene norsk, matematikk og engelsk. Vi ønsker…
1 Ledig jobb holmestrand 06.10.2019