Helsefagarbeidere

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bidra med dine helsefaglige kunnskaper? Ønsker du et miljø der du får være med å påvirke og skape noe nytt? Da er Midtbyen hjemmetjeneste rett plass for deg! Midtbyen hjemmetjeneste er pilotenhet for "Fremtidens hjemmetjeneste for hjemmeboende" Her finnes mange muligheter til å være med å skape fremtiden. På avdeling Valhall og Guleng har vi nå ledig …
1 Ledig jobb tromsø 08.09.2019 Ønskelig

Sykepleier - natt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både i omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i eget hjem på Tromsøya, fra Musègata til Gimle. Vi har fått økt antall brukere på natt og søker deg som ønsker å jobbe natt ved Midtbyen hjemmetjeneste. På Midtbyen hjemmetjeneste er det ledig 1 100% stilling som sykepleier - natt De som j…
1 Ledig jobb tromsø 01.09.2019 Ønskelig

Helsefagarbeider - natt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både i omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i eget hjem på Tromsøya, fra Musègata til Gimle. Vi har fått økt antall brukere på natt og søker deg som ønsker å jobbe natt ved Midtbyen hjemmetjeneste. På Midtbyen hjemmetjeneste er det ledig 1 100% stilling som helsefagarbeider - natt De…
1 Ledig jobb tromsø 01.09.2019 Ønskelig

Lærer i Hillesøyskolen

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

I Hillesøyskolen flytter vi inn i helt nytt skolebygg på Brensholmen nå i høst. Vi har nye lokaler og nytt utstyr. Har du lyst til å jobbe som lærer hos oss? Vi er en skole som har en flott beliggenhet, på yttersia Kvaløya. Vi har fjell og fjære rett utenfor skolegårdene våre, og vi bruker lokalområdet i stor grad. Vi har oppdatert utstyr når det gjelder fri…
1 Ledig jobb brensholmen 01.09.2019 Ønskelig

Fagarbeider/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Prestvannet skole har et ressurslandskap, Landskap Hagen for barn med multifunksjonshemming. Vi har ledig 1 vikariat i 100 % stilling til 30.07.2020. Vi ser etter deg som er voksen og engasjert og som vil jobbe for å gi barna et helhetlig tilbud i skole og SFO. I tillegg trenger vi også tilkallingsvikarer for kortere og lengre engasjement. Kvalifikasjoner: f…
1 Ledig jobb tromsø 29.08.2019 Ønskelig

Biblioteksjef/enhetsleder

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Enheten Bibliotek og byarkiv har ansvaret for drift og utvikling av Tromsøs bibliotektilbud. Biblioteket består av hovedbiblioteket, bydelsbibliotekene i Kroken og Tromsdalen, distriktsbibliotekene på Brensholmen og Lakselvbukt, en bokbuss som betjener distriktene i Tromsø og Karlsøy - samt fengselsbiblioteket. Byarkivet har ansvar for å ta vare på og formid…
1 Ledig jobb tromsø 01.09.2019 Ønskelig

Sykepleier i omsorgsbolig

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Heracleum Sør har 31 omsorgsboliger over 2 etasjer på Heracleum. Hos oss får du jobbe i et kompetanserikt arbeidsmiljø med kreft- og geriatrisk sykepleiere. Vi er en tverrkulturell gruppe, og har høy grad av nærhet til pasienter/brukere og nærmeste leder. Våre arbeidsdager er varierte og lærerike og gir stor grad av medbestemmelse. Avdeling Heracleu…
1 Ledig jobb tromsø 09.09.2019 Ønskelig

Sykepleier, vernepleier og helsfagarbeider....SE HER!

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

1. September opphører "FRITT BRUKERVALG" og vi vil overta en del brukere fra PRIVAT OMSORG NORD. I den forbindelsen trenger vi flere fagfolk til to av våre fem avdelinger. Avdeling Workinmarka og avdeling Sydspissen gir tjenester til hjemmeboende brukere. Hos oss vil du jobbe i et kompetanserikt arbeidsmiljø med kreft- og geriatrisk sykepleiere. Vi er en tve…
1 Ledig jobb tromsø 29.08.2019 Ønskelig

Sykepleiere ved avdeling for Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

En engasjert og dyktig faggruppe søker nye kollegaer til avdeling for Øyeblikkelig hjelp, Helsehuset: 100 % fast stilling som sykepleier 100 % midlertidig stilling som sykepleier fra snarest til medio september 2020 2 x fast stilling som sykepleier på natt (75,12 % og 89,20 %) Avdelingen ØHD har 9 senger og skal ivareta det lovpålagte tilbudet om øyeblikkeli…
1 Ledig jobb tromsø 25.08.2019 Ønskelig

Prosjektleder - Felles digital grunnmur

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du lede et stort og spennende digitaliseringsprosjekt? Offentlig forvaltning er i stor endring, med et økt satsing på digitalisering. Innbyggere og næringsliv forventer i større grad å møte kommunen på digitale plattformer. For å møte denne utfordringen søker Tromsø kommune nå en prosjektleder som ønsker å lede et spennende digitaliseringsprosjekt. Det e…
1 Ledig jobb tromsø 29.08.2019 Ønskelig

Journalist med fagkompetanse på foto og visuell historiefortelling

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Som en del av NRKs riksavdeling i region nord skal du være med å fortelle de beste og viktigste historiene fra norsk virkelighet, og bruke det mangfoldet som kjennetegner landsdelen til å lage innhold i verdensklasse. Arbeidsoppgaver Vi produserer dokumentarserier for barn og voksne til et nasjonalt publikum på alle NRKs plattformer. Vi jobber prosjektbasert…
1 Ledig jobb tromsø 11.09.2019 Påkrevet

Teknisk driftsansvarlig

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Forskning og utvikling

Ved Landanlegget i Kårvika har vi ledig stilling for deg som trives med varierte arbeidsoppgaver. Som driftsansvarlig får du ansvar for teknisk drift av anlegget slik at biologiske forsøk gjennomføres på best mulig måte. Samtidig sørger du for at bygningsmasse og maskiner vedlikeholdes. Havbruksstasjonen skal dessuten bygge forsøksanlegg med resirkuleringste…
1 Ledig jobb kårvik 01.09.2019 Påkrevet

Hovmester

Du Verden Tromsø - Bjørback

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker hovmester Vi ser etter deg som: vil gi våre gjester den beste opplevelse og service. har restauranterfaring og/eller fagbrev.. er fleksibel til å jobbe helger og kvelder. er energisk er effektiv og løsningsorientert. er utadvendt med glimt i øyet. er sosial med gode samarbeidsevner. vil utvikle deg videre sammen med oss. liker at det er høyt tempo p…
1 Ledig jobb tromsø 25.08.2019 Fag- / Svennebrev

Fagarbeider/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi på Tromsdalen skole trenger nye dyktige medarbeidere! Vi har ledig 4 stillinger som fagarbeider/assistent i 100% stilling. 2 stillinger er faste og 2 er årsvikariater for skoleåret 2019/2020. Kvalifikasjoner: Gjennomført videregående skole Fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget (foretrukket, men ikke et absolutt krav) Har drevet med aktiviteter innenfor…
1 Ledig jobb tromsø 26.08.2019 Ønskelig

Ergoterapeut - Rehabiliteringstjenesten

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Rehabiliteringstjenestens avdeling Dagrehabilitering gir ergoterapitjenester og fysioterapitjenester til voksne innbyggere i kommunen fra 18 år og oppover. På avdeling Dagrehabilitering er det i dag ca. 11,5 årsverk for ergoterapeuter, 12,4 for fysioterapeuter og 2 turnusfysioterapeutstillinger. Avdelingen jobber med tiltak som er helsefremmende, forebyggend…
1 Ledig jobb tromsø 08.09.2019 Ønskelig

Avdelingsleder ved fysio- og ergoterapitjenesten for voksne i Tromsø kommune

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med på å utvikle fremtidens helsetjenester innen rehabilitering og habilitering for voksne? Da er denne avdelingen rett sted å være. Avdelingen søker en motivert, fremtidsrettet, tydelig og innovativ leder. Avdelingen tilbyr fysio- og ergoterapitjenester for kommunens innbyggere over 18 år. Tjenestetilbudet skal inngå som en integrert del av komm…
1 Ledig jobb tromsø 08.09.2019 Ønskelig

Fagkoordinator skolehelsetjenesten

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Liker du å arbeide med fag og fagutvikling? Da er dette jobben for deg. Vi har ledig 50 % fast stilling som fagkoordinator for skolehelsetjenesten. Som fagkoordinator får du mulighet til å være med på å forme og videreutvikle tjenesten i samarbeid med dyktige og engasjerte medarbeidere. Fagkoordinator arbeider tett med enhetsleder og fagkoordinator for helse…
1 Ledig jobb tromsø 30.08.2019 Ønskelig

Nyopprettet fastlegehjemmel ved  Sjøgata Legesenter

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tromsø kommune har nå ledig en nyopprettet fastlegehjemmel ved Sjøgata Legesenter Sjøgata Legesenter er lokalisert sentralt i Tromsø sentrum. Legegruppen består av 5 allmennleger. Legesenteret er organisert som et AS. Journalsystemet er Infodoc Plenario. Legesenteret har fokus på folkehelse, har sjømannsmedisin, petroleumsmedisin og spesialist i Idrettsmedis…
1 Ledig jobb tromsø 31.08.2019 Ønskelig

Avdelingsleder Legetjenester

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bli vår nye leder som skal være med på å utvikle en ny avdeling i enhet for helsetjenester? Avdelingen søker en motivert, fremtidsrettet og tydelig leder med gode samarbeidsevner. Avdeling legetjenester omfatter kommunale legestillinger i sykehjem og helsestasjon, samt Kraft universitetshelsesenter. Legetjenester i Helsestasjon håndteres hovedsakelig …
1 Ledig jobb tromsø 19.08.2019 Ønskelig

IUA Rådgiver

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) søker rådgiver for Midt- og Nord-Troms. IUA er et interkommunalt samarbeid som skal sette kommunene i stand til å møte kravene til beredskap ved akutt forurensning, og gi den mest kostnadseffektive beredskap mot alle typer akutt forurensning på sjø, land og i vassdrag. I vår region er det 16 samarbeidskommun…
1 Ledig jobb tromsø 30.08.2019 Ønskelig

Fagarbeider park 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en person i fast 100 % fagarbeider stilling. Hovedarbeidsfeltet er grøntfaglig. Bidrag på flere fagområder kan være aktuelt. Du vil bli satt til å løse varierte arbeidsoppgaver, og det forventes at du løser disse selvstendig i et samarbeid med kollegaer. Dagarbeid er det vanlige, samt deltakelse i vakt- og beredskapsordning inkl i helg. Kvalifikasjo…
1 Ledig jobb tromsø 31.08.2019 Ønskelig

Elektroingeniør

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Produsenter, Datamaskiner og -utstyr

Vi søker Elektronikkingeniør ELEKTRONIKKINGENIØR Faglig bakgrunn primært innen: Høyhastighet digital og analog kretskortdesign Test, verifikasjon og målinger Primære arbeidsoppgaver: Design og skjemategning Planlegging og oppfølging av PCB utlegg Test og verifikasjon av kretskort EMC målinger Hele utlysningen på: https://www.kongsberg.com/careers/vacancies/e…
1 Ledig jobb tromsø 25.08.2019 Påkrevet

Assisterende Kjøkkensjef

Du Verden Tromsø - Bjørback

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vil du bli en del av vårt team? Vi søker: Assisterende Kjøkkensjef, en god ressurs i kokke-teamet Vi ser etter deg som: vil gi den beste opplevelsen og service til våre gjester har fagbrev som kokk er fleksibel til å jobbe helger og kvelder er energisk er effektiv og løsningsorientert er utadvendt med glimt i øyet er sosial og samarbeider godt vil utvikle d…
1 Ledig jobb tromsø 30.09.2019 Fag- / Svennebrev

Søker Tømrer og Betongarbeider

BME Johnsen AS

Bygg og anlegg

Vi søker etter nye medarbeidere. Både tømrere og betongarbeidere. Ønsker du en utfordrende og hyggelig hverdag sammen med oss? Da burde du søke. Vi er for tiden 14 ansatte, men på grunn av økende arbeidsmengde ønsker vi flere dyktige medarbeidere. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø samt gode lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsoppgaver: Tømrer/betong arbeid innve…
3 Ledig jobb tomasjord 30.09.2019 Påkrevet

Fagarbeider - Vei

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker inntil 2 faste fagarbeidere i full stilling. Hovedarbeidsfeltet er vei med sideareal, men du må kunne bidra på flere fagområder. Du kan påregne varierte arbeidsoppgaver. Vi forventer at du løser oppgavene selvstendig men ofte i et samarbeid med kollegaer. Arbeidslederen vil i varierende grad lede den daglige jobben. Dagarbeid er det vanlige, men du …
1 Ledig jobb tromsø 26.08.2019 Ønskelig

 Sykepleier

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

På Otium skal vi jobbe med personfokusert omsorg og det legges vekt på beboerens integritet, verdighet og mestring. Vi fokuserer på at vi er i beboernes hjem, og på tett samarbeide med pårørende og frivillige. Det brukes velferdsteknologi der det er tjenlig. Avdelingene er delt inn med 2 bogrupper fordelt på 10 plasser i hver bogruppe. Vi har nå ledig 4 fast…
1 Ledig jobb tromsø 19.08.2019 Ønskelig

Sykepleier, natt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Kvaløysletta sykehjem er et veletablert sykehjem med god atmosfære. Vi er utpreget service- og brukerorientert. Vårt HMS-arbeid er satt i system og vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger. Ved deltakelse i Helsedirektoratets prosjekt "Nasjonal trygghetsstandard for sykehjem" søker vi stadig utvikling innen vårt fagfelt. Vi søker sykepleier som li…
1 Ledig jobb kvaløysletta 18.08.2019 Ønskelig

Er du sykepleier, helsefagsarbeider eller har annen relevant helsefaglig bachelorgrad?

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tromsø kommune søker personell til nyopprettet Responssenter for velferdsteknologi. Senteret skal motta, vurdere og iverksette relevante tiltak på alarmer fra hjemmeboende tjenestemottakere. Responssenteret vil være en heldøgntjeneste med tredelt turnus. Tromsø kommune søker deg som har interesse av å delta i en spennende og fremtidsrettet utvikling av helse…
1 Ledig jobb tromsø 25.08.2019 Ønskelig

Avdelingsleder Sosialmedisin

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bli vår nye leder som skal være med på å utvikle helsetjenestene i ny avdeling for Sosialmedisin? Vi søker etter deg som evner å skape kultur for fellesskap og samarbeid i en avdeling med ulike fagområder. Avdeling for sosialmedisin omfatter helsetjenesten ved sosialmedisinsk senter, Fengselshelsetjenesten, Migrasjonshelseteamet og Vaksinasjonskontore…
1 Ledig jobb tromsø 19.08.2019 Ønskelig

Vil du være med på laget vårt i Tromsø?

Mesta AS

Bygg og anlegg

Vi søker etter fagarbeidere og maskinførere til vårt driftslag i Tromsø. Vi har ansvar for drift og vedlikehold av riks og fylkesveinettet i kommunene Tromsø og Karlsøy. Vil du hjelpe oss å få folk frem? Vi søker etter 4 arbeidsomme og positive fagarbeidere helst med erfaring som maskinfører og gjerne med førerkort klasse CE. Du må like både selvstendig arbe…
4 Ledig jobb kvaløya 05.09.2019 Fag- / Svennebrev

Avdeling Vest søker vernepleier eller sykepleier

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Vest er en avdeling der det bor seks personer med ulik grad av multifunksjonshemming, alle med et unikt glimt i øyet. Hos oss er beboerne i fokus der vi jobber for at de skal ha meningsfulle dager. Beboerne våre trenger noen som kan se muligheter framfor begrensninger i hverdagen. Vi har to ledige stillinger som vernepleier eller sykepleier og håper…
1 Ledig jobb tromsø 20.08.2019 Ønskelig

Kundemottaker

Bilbyen Skadesenter AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Bilbyen Skadesenter Tromsø søker Kundemottaker Grunnet vekst, søker vi nå etter en kundemottaker/takstmann ved vårt verksted. Arbeidet vil primært bestå av å ta imot henvendelser fra kunder på telefon, epost og ved disk, samt bistå verkstedleder med planlegging av mekanikers arbeidsdag. Samt opprette og legge inn takst til forsikringsselskap gjennom DBS taks…
1 Ledig jobb tromsø snarest Fag- / Svennebrev

Spesialsykepleiere/ sykepleiere til Lindrende avdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

En engasjert og dyktig faggruppe søker nye kolleger til Lindrende avdeling, Helsehuset: 2 x 100% faste stillinger som spesialsykepleier/ sykepleier 1 x 100% midlertidig stilling som spesialsykepleier/ sykepleier (fra snarest - 29.02.2020) Lindrende avdeling tilbyr tjenester som lindrende og aktiv behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig syk…
1 Ledig jobb tromsø 18.08.2019 Ønskelig

Avdelingsleder - Lindrende avdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdelingsleder til Lindrende avdeling Lindrende avdeling tilbyr tjenester som lindrende og aktiv behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Et palliativt tilbud har et faglig kompetent personell for å drive avansert behandling og pleie. Det forutsettes et tett samarbeid med palliative enheter i sykehus og hje…
1 Ledig jobb tromsø 18.08.2019 Ønskelig

Samisktalende pedagogisk leder i Sjømannsbyen barnehage, ossodat Mearranásti

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du ha verdens beste jobb? Sjømannsbyen barnehage, ossodat Mearranásti søker samisktalende pedagogisk leder i 100% fast stilling. Dagligspråket vårt er samisk, og vi har fokus på å fremme samisk språk og kultur. Har du god formidlingsevne og er stolt av din samiske identitet? Da søker barna våre deg! Kvalifikasjoner: Du må beherske samisk språk og ha god …
1 Ledig jobb tromsø 18.08.2019 Ønskelig

Forsikringsrådgiver med porteføljeansvar

Tide Regionsselskap nord AS

Bank, finans og forsikring

Tide Forsikring Avdeling Tromsø, søker flere rådgivere som ønsker å bli med på den sterke veksten, og bygge en karriere innenfor forsikring. I Tide vil du få både nysalgs- og porteføljeansvar for dine kunder i ditt lokalområde. Vi tror at du må være uredd, målbevisst og hardtarbeidende for å lykkes, og hos oss blir du en del av et miljø som fokuserer på rela…
2 Ledig jobb tromsø snarest Ønskelig

Kokker

Du Verden Tromsø - Bjørback

Hotell, restaurant og storhusholdning

Kokker Vil du bli en del av vårt team? Vi søker: Kokker A la carte Pizzakokk Vi ser etter deg som: vil gi den beste opplevelsen og service til våre gjester har fagbrev som kokk er fleksibel til å jobbe helger og kvelder er energisk er effektiv og løsningsorientert er utadvendt med glimt i øyet er sosial og samarbeider godt vil utvikle deg videre er glad i fa…
2 Ledig jobb tromsø snarest Fag- / Svennebrev

Saksbehandler/Prosjektleder

Ishavsbyen Elektro AS

Elektriker og sterkstrøm

Saksbehandler/Prosjektleder søkes. Vi utvikler oss stadig, for å styrke vår kompetanse enda mer søker vi etter prosjektleder/saksbehandler. Vi har flyttet til nye fine lokaler med god utsikt over Skattøra i Tromsø, Handverkervegen 2 B. Vi utfører alle typer oppdrag, store som små, flere langsiktige prosjekter på gang og solid ordrereserve. Vårt hovedfokus er…
1 Ledig jobb tromsø snarest Teknisk fagskole

Systemutviklere og IT-arkitekter

Jupiter system partner AS

Konsulenter - System- og programvare

Har du lyst på nye utfordringer? Vi ser etter deg som har lyst til å utvikle gode løsninger i et stimulerende og sosialt arbeidsmiljø. Vi benytter fremtidsrettet teknologi, og har et bredt spekter av prosjekter og oppgaver for våre spennende kunder. Siden 1999 har Jupiter levert innovative løsninger i næringsliv og offentlig virksomhet. Vi ser etter en pe…
1 Ledig jobb tromsø snarest Påkrevet

Søker utvikler som liker nye teknologier

Jupiter system partner AS

Konsulenter - System- og programvare

Vil du være med på digitalisering av Norge? Jupiter er et programvareutviklingsselskap som ligger i sentrum av Tromsø. Vi ser etter utviklere som ønsker å jobbe med spennende ny teknologi og prosjekter. Kandidater blir vurdert etter hvert som de søker. Arbeidsoppgaver: Systemutvikling for både private og offentlige kunder Bidra med utvikling av egne produkte…
1 Ledig jobb tromsø snarest Ønskelig