Helsefagarbeider - Avrusning Tromsø

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Rusavdelingen består av to seksjoner (Narvik og Tromsø) der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung, Ruspoliklinikken samt Avrusning. Avrusning Tromsø ligger lokalisert i Åsgårdvegen på Tromsøya, og er en del …
1 Ledig jobb tromsø 31.10.2019

Helsesekretær/sekretær

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig en fast stilling som helsesekretær/sekretær ved Lungemedisinsk avdeling, UNN Tromsø. Lungemedisinsk avdeling er en del av Hjerte- og lungeklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner; Lunge sengepost, Lunge dagbehandling, poliklinikk og laboratorium og Lungemedisinske leger. Avdelingen behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssyke…
1 Ledig jobb tromsø 11.11.2019

Stipendiat

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det lyses ut 3-årig stilling doktorgradsstipendstilling til forskningsprosjekt med tittel: Rehabilitation needs, service provision and costs in the first year following traumatic injuries: A longitudinal, population-based study. Formålet med prosjektet er å undersøke rehabiliteringsbehov, tjenestetilbud og kostnader i det første året etter traumatiske skader…
1 Ledig jobb tromsø 07.11.2019

Psykolog

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Tromsø søker etter to engasjerte psykologer til to halv-års engasjementer fra 02.01.20. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til poliklinisk arbeid der en møter på mange interessante problemstillinger knyttet til utredninger av psykiske lidelser og psykoterapeutisk behandling. Det er også muligheter for å arbeide med forbed…
1 Ledig jobb tromsø 03.11.2019

Frisør

Celius frisør

Hår- og skjønnhetspleie

Vi er en moderne og trendy frisørsalong i Tromsø sentrum, og pga stor pågang søker vi en ny frisør til vårt team. Vi tilbyr gode betingelser med tanke på lønn, arbeidstider og kursing. Vi har også et veldig kreativt og sosialtmiljø, og styler ofte på div prosjekter og eventer.
1 Ledig jobb tromsø 01.12.2019 Frisør

Assistent/logistikkmedarbeider

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Tøyforsyningen er en seksjon underlagt Forsyningsavdelingen. I Tromsø har vi 13 ansatte som har ansvar for utlevering av rene tekstiler til ansatte og pasienter. Vi har et lite internvaskeri som er lokalisert ved Åsgård sykehus. Arbeidstiden er i all hovedsak på dagtid. Vi er på utkikk etter en ny medarbeider som har lyst til å arbeide sammen med våre trivel…
1 Ledig jobb tromsø 25.10.2019

Sykepleier natt - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og enkelte andre tilstander. Døgnenheten har 14 senger, og har rundt 150 innleggelser pr år. Sengeposten flyttet i…
1 Ledig jobb tromsø 29.10.2019

Sykepleier/vernepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Søker du nye spennende og lærerike utfordringer? Bli en del av vårt team! Ledig stilling som sykepleier, ev. vernepleier. Tredelt turnus med arbeid tilsvarende hver 3. helg. Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon…
1 Ledig jobb tromsø 25.10.2019

Sykepleier/vernepleier

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Søker du nye spennende og lærerike utfordringer? Bli en del av vårt team! Ledig vikariat som sykepleier, ev. vernepleier. Tredelt turnus med hovedsakelig arbeid på natt, arbeid tilsvarende hver 3. helg. Det kan være muligheter for at vikariatet forlenges, ev. omgjøres til fast stilling. Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psy…
1 Ledig jobb tromsø 01.11.2019

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, Akuttpost Nord, Psykiatrisk avdeling

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fase? Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg faglig utvikling. Du vil jobbe i et sterkt fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på pa…
1 Ledig jobb tromsø 05.11.2019

Psykologspesialist/psykolog

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken og består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon. Aku…
1 Ledig jobb tromsø 22.10.2019

Seksjonsleder ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø - poliklinikk

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca.900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Avdeling nord er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har p.t. ca. 202 årsverk og et nettobudsjett på 170…
1 Ledig jobb tromsø 04.11.2019

Seksjonsleder

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med å bidra i videreutviklingen av Barne- og ungdomsklinikken til pasientens helsetjeneste? Stillingen som seksjonssykepleier i Barne- og ungdomsseksjonen er ledig f.o.m. snarest. Barne- og ungdomsklinikken (BUK) består av de fire enhetene Barneavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling for barnehabilitering og Medisinsk genetisk…
1 Ledig jobb tromsø 17.11.2019

100 % driftsavtale for psykiater i Tromsø

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avtalen er en videreføring av praksisen til psykiater Knut Ivar Iversen i Tromsø. Overdragelsesgodtgjørelse må påregnes jfr. rammeavtalens § 11. Praksis kan starte opp etter tildeling. Det søkes etter person som er spesialist innen psykiatri. Det er ønskelig med bred allmennpsykiatrisk erfaringsbakgrunn. Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering a…
1 Ledig jobb tromsø 17.11.2019

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer på Sortland

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig en veldrevet og spennende avtalehjemmel på Sortland, "den blå byen ved sundet". Sortland er det viktigste handels- og servicesenteret i Vesterålen, og har gode kommunikasjonsforbindelser, med kort vei til flyplassen på Stokmarknes. Hurtigruten har to daglige anløp. Det er kort vei til vakre natur- og friluftsopplevelser. Avtalen er en videreføri…
1 Ledig jobb tromsø 17.11.2019

50 % senioravtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i en av Norges mest spennende byer, Tromsø. Avtalen er en del av Aleksandar Stojanovic sin senioravtale og vil ved full overtakelse utvides til 100 %. Den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nær samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil senior fratrer. Junior er forpliktet til å overta resterende…
1 Ledig jobb tromsø 17.11.2019

20 % senior/junior avtale for øre-nese-og hals-spesialist i Tromsø

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i Nord-Norges største by, Tromsø. Avtalen er en del av Paul W. Hansens senioravtale og vil ved full overtakelse utvides til 100 %. Full overtakelse er planlagt ved gradvis opptrapping over 5 år, og oppstart kan skje etter avtale med inneværende hjemmelshaver. For senior/junioravtale må det påregnes overdragelsesgodtgjø…
1 Ledig jobb tromsø 23.11.2019

Lege i spesialisering i hjertesykdommer

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Det blir ledig flere faste og midlertidige stillinger som lege i spesialisering i hjertesykdommer. Vikariatene har varighet 6-12 mnd, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter nærmere avtale. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i hjertesykdommer. Spesialistutdanningen foregår i Hjertemedisinsk avdeling med rotasjon til øvrige …
1 Ledig jobb tromsø 01.11.2019

Sykepleier med master - Bølgen oppfølgingstjeneste

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å utvikle deg som sykepleier innen fagfeltet rus og psykiatri? Bølgen oppfølgingstjenester driver bo-oppfølging for mennesker med ROP- eller ruslidelser. Vi søker etter sykepleier med kompetanse til å forstå helheten i problematikken, og som har energi og utholdenhet til å stå i oppgavene. Vårt fokus er å bedre livskvaliteten til våre beboere i den…
1 Ledig jobb tromsø 05.11.2019

Frisør

Sayso Hair & Style AS

Hår- og skjønnhetspleie

Vi har massevis av yrkesglede og stolthet- og har det gøy på jobb! Vil du bli vår nye kollega? Hos oss har du mange karriereveier, enten du vil utvikle talentet ditt ved å delta i konkurranser, bli fargespesialist, opplæringsansvarlig eller leder. Du har stor fleksibilitet til å påvirke egen arbeidstid. Vi tilbyr alle våre medarbeidere coaching slik at du he…
1 Ledig jobb tromsø 30.11.2019

Volvat Nordnorsk Hudlegesenter søker en serviceinnstilt og selvstendig resepsjonist

Volvat bedrift AS

Helse og sosial

Kort om stillingen: Vi på Volvat Tromsø, Jekta Nordnorsk Hudlegesenter søker en selvstendig, blid og flink resepsjonist, helsesekretær og alt mulig person. Vi er et lite legesenter med to hudleger, én hudterapeut og én sykepleier. Vi jobber både med utredning og behandling av hudsykdommer. Kosmetiske behandlinger utføres også hos oss. Som resepsjonist vil du…
1 Ledig jobb tromsø 08.11.2019

Extra Grønnegata søker butikkmedarbeider i 100% stilling

Coop Extra

Varehandel Detaljist

Extra Grønnegata søker butikkmedarbeider i 100% stilling Som butikkmedarbeider må du ha en blid og smilende væremåte, stor arbeidsinnsats og en utpreget vilje til å strekke seg litt ekstra for kunden. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men opplæring vil bli gitt.Effektivitet ,systematikk,evne å jobbe selvstendig,orden og kundekontakt er viktige stikk…
1 Ledig jobb tromsø 31.10.2019 Butikkansatt

Nyopprettet fastlegehjemmel ved Nordlyslegene

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tromsø kommune har nå ledig en nyopprettet fastlegehjemmel ved Nordlyslegene Nordlyslegene er lokalisert sentralt i Tromsø sentrum i nyoppussede trivelige lokaler. Legegruppen består av 5 allmennleger med helsesekretærer. Legesenteret er organisert som et AS. Journalsystemet er Infodoc Plenario. Tromsø kommune inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det…
1 Ledig jobb tromsø 10.11.2019

Erfaren akustiker

Asplan Viak AS

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. I vårt arbeid er bærekraft viktig for oss i valg av løsninger. Gruppen for Støy og Akustikk har 11 medarbeidere med base i Sandvika. På grunn av stor økning i oppdragsmengde og større pågående og kommende prosjekter søker vi etter en erfaren akustiker til vårt rådgivingsmiljø…
1 Ledig jobb tromsø 09.11.2019 Ingeniør

 Sykepleier, avdeling Sør

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi utfører tjenester til hjemmeboende brukere i alle aldre. Vårt arbeidssted er på vakre Kvaløya i Tromsø kommune og arbeidsveien er omgitt av nydelige fjell, fjorder og hav. Om du liker friluftsliv og vakre omgivelser, er dette plassen å være. Du må ha førerkort og være glad i å kjøre bil, da vi tilbringer mye tid i bil mellom oppdragene. Vi jobber i turnus…
1 Ledig jobb kvaløysletta 10.11.2019

Tilkallingsvikarer avd. Brensholmen

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Brensholmen ligger idyllisk til på Tromsøs beste vestkant, vakkert plassert mellom fjell og hav. Brensholmen ligger ca. 5 mil utenfor Tromsø sentrum. Om du liker friluftsliv og vakre omgivelser, er dette en perfekt plass å jobbe. Vi jobber turnus med helgejobb. Du må ha førerkort og like bilkjøring, da vi tilbringer en del tid i bil. Vi ser etter en…
1 Ledig jobb brensholmen 03.11.2019

Butikksjef Dragøy fiskebutikk på Jekta Storsenter

A Dragøy AS

Varehandel Engros

Vår butikksjef slutter og vi søker derfor etter ny leder på vår butikk på Jekta Storsenter. Dragøy har hatt butikk på Jekta siden 1997 og er en veletablert og veldreven fiskebutikk med god omsetning. Dette vil være en selvstendig stilling med lederansvar for alle heltids- og deltidsansatte på butikken (ca 6 årsverk). Vi søker en kokk eller person med annen r…
1 Ledig jobb tromsø snarest Lederstilling

Lege til Medisinsk Service

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsehuset søker lege i 100% midlertidig stilling til Medisinsk Service. Stillingen inngår i Helsehusets vaktordning for leger og du vil få muligheten til å jobbe ved alle avdelinger på Helsehuset. Stillingen har 1 års varighet med ønsket oppstart fra 06.01.2020 Legetjenesten inngår som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de …
1 Ledig jobb tromsø 04.11.2019

Sykepleier til avdeling Himmelblå

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker engasjert og pliktoppfyllende sykepleier i 100 % stilling. Hos oss er vi opptatt av å gjøre det lille ekstra for pasientene og for hverandre, og søker etter deg som har hjertet i eldreomsorgen. Himmelblå er en somatisk avdeling, med 10 ordinære langtidsplasser. Vi er lokalisert i 2. etg. sammen med avdeling Utsikten som vi har et tett samarbeid med.…
1 Ledig jobb tromsø 03.11.2019

Sykepleier! Vi på yttersia søker sykepleier i 100 % vikariat  på Brensholmen

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Brensholmen ligger idyllisk til ca. 5 mil utenfor Tromsø sentrum. Vakkert plassert mellom fjell og hav med vakre Sommarøy som nærmeste nabo. Om du liker friluftsliv og vakre omgivelser, er dette plassen å være. Vi søker etter en dyktig sykepleier til 100 % svangerskapsvikariat på Brensholmen. Ledig i perioden 01.02.2020 - 31.10.2020 med mulighet for…
1 Ledig jobb brensholmen 03.11.2019

Hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider, natt - Grønnegata 103

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe innen psykisk helse og rus? Grønnegata 103 boligtjeneste driver bo-oppfølging for mennesker med ROP- eller ruslidelser. I tillegg har tjenesten 6 natthemsplasser. Vi har nå ledig 100% fast stilling på natt som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider i boligene. Dette er et tverrfaglig arbeidssted med et godt arbeidsmiljø, og søk…
1 Ledig jobb tromsø 23.10.2019

Ergoterapeut - Bølgen oppfølgingstjeneste

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å videreutvikle deg som ergoterapeut innenfor fagfeltet rus og psykiatri? Er du ergoterapeut og ønsker å bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring for ei brukergruppe som har livserfaringer på godt og vondt? Bølgen oppfølgingstjeneste gir tjenester i boliger til brukere med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Målet for alle tjenester…
1 Ledig jobb tromsø 28.10.2019

Vernepleier - Bølgen oppfølgingstjenester

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å videreutvikle deg som vernepleier innen fagfeltet rus og psykiatri? Bølgen oppfølgingstjenester driver bo-oppfølging for mennesker med ROP- eller ruslidelser. Vi søker etter vernepleier med kompetanse til å forstå helheten i problematikken, og som har energi og utholdenhet til å stå i oppgavene. Vårt fokus er å bedre livskvaliteten til våre beboe…
1 Ledig jobb tromsø 04.11.2019

Sykepleier - Bølgen oppfølgingstjeneste

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å utvikle deg som sykepleier innen fagfeltet rus og psykiatri? Bølgen oppfølgingstjenester driver bo-oppfølging for mennesker med ROP- eller ruslidelser. Vi søker etter sykepleier med kompetanse til å forstå helheten i problematikken, og som har energi og utholdenhet til å stå i oppgavene. Vårt fokus er å bedre livskvaliteten til våre beboere i den…
1 Ledig jobb tromsø 03.11.2019

Hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider, natt - Grønnegata 103

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe innen psykisk helse og rus? Grønnegata 103 boligtjeneste driver bo-oppfølging for mennesker med ROP- eller ruslidelser. I tillegg har tjenesten 6 sengeplasser til natthjem. Vi har nå ledig et 100% vikariat, nattevaktstilling som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider i boligene. Dette er et tverrfaglig arbeidssted med et godt a…
1 Ledig jobb tromsø 23.10.2019

Overlege i rus- og avhengighetsmedisin

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre! Rusavdelingen har ledig fast stilling for overlege i …
1 Ledig jobb tromsø 10.11.2019

Oppvåkningsseksjonen UNN Tromsø trenger flere intensivsykepleiere/spesialsykepleiere

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Oppvåkningsseksjonen mottar pasienter etter elektiv kirurgi fra alle kirurgiske spesialiteter. Vi tar også imot pasienter fra akuttmottak som trenger overvåkning, f.eks. traumepasienter. Oppvåkningsseksjonen er sentral i katastrofe- og beredskapsplan for UNN. Oppvåkningsseksjonen har ledig faste stillinger og vikariater. Vi ønsker oss nye kollegaer som kan v…
1 Ledig jobb tromsø 30.11.2019

Vikar - medisinsk operatør

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

AMK-Tromsø er en sentral med tre hovedfunksjoner: besvarelse av nødtelefon 1-1-3, samt koordinering av ambulanseressurser i lokalt AMK-område luftambulansekoordinering av helikopter i Helse Nord og medisinsk koordinering av ambulansefly AMK-avdelingen utlyser flere vikarstillinger som medisinsk operatør. Primæroppgaver for stillingene vil være besvarelse av …
1 Ledig jobb tromsø 01.11.2019

Vi søker frisører og lærlinger til Tromsø

Nikita Hair Norway AS

Hår- og skjønnhetspleie

Nikita søker flere frisører og lærlinger til Nerstranda, Jekta og K1! Hos oss får du blant annet: Gode kollegaer og et knallgodt miljø Konkurransedyktige betingelser og personalfordeler Store karrieremuligheter nasjonalt og internasjonalt Mange kurs- og utviklingsmuligheter gjennom vårt Studio & Academy Unik opplæringsperm for lærlinger Noe av det våre medar…
2 Ledig jobb tromsø snarest frisører og lærlinger

Psykolog

Helse nord RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Smerteavdelingen er en tverrfaglig sammensatt avdeling hvor leger, psykologer, sykepleier og fysioterapeuter samarbeider tett om å gi tilbud til pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Totalt er vi 15 personer i hel- og deltidsstillinger. Avdelingen består av en smertepoliklinikk, der henviste pasienter utredes og behandles, bl.a. i gruppe…
1 Ledig jobb tromsø 25.10.2019
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier