Ledige 65 % stillinger som nattevakt i hjemmetjenesten

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp,…
1 Ledig jobb skjervøy 09.09.2019 Ønskelig

Skjervøy kommune har ledige stillinger i hjemmetjenesten

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp,…
1 Ledig jobb skjervøy 09.09.2019 Ønskelig

Ledige stillinger i tjenesten for utviklingshemming (TU)

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig h…
6 Ledig jobb skjervøy 09.09.2019 Ønskelig

TEKNIKER

Mowi Norway AS

Fiske og fiskeoppdrett

Mowi søker motivert og ansvarsbevisst tekniker til vårt nye settefiskanlegg på Sandøra i Skjervøy kommune. Anlegget vil ha en grunnflate på 7440 m2 og et totalt karvolum på 13 000 m3 basert på resirkuleringsteknologi (RAS). Viktigste ansvarsområder: bidra til at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i henhold til prosedyrer og retningslinjer for organisasj…
1 Ledig jobb sandøra 29.08.2019 Fag- / Svennebrev

Brannkonstabel/sjåfør

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, h…
2 Ledig jobb skjervøy 28.08.2019 Spesiell sertifisering

2. gangs utlysning som PPT-rådgiver og spesialpedagog i barnehage

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommuneer med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy medca2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hur…
1 Ledig jobb skjervøy 02.09.2019 Bachelor

Ledig 100 % midlertidig styrerstilling i Eidekroken barnehage

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, …
1 Ledig jobb skjervøy snarest Bachelor