Barnehagelærere Gjerdsletta barnehage

Sørreisa kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gjerdsletta barnehage ligger i Kollenveien i flotte naturomgivelser. Kort vei til skog, fjæra og fjell, med gangavstand til sentrum. Barnehagen har fire avdelinger, to for barn under 3 år og to for barn over 3 år. Gjerdsletta barnehage har ledig stillinger for; BARNEHAGELÆRER, fast fra 15.08.19 BARNEHAGELÆRER, vikariat i tiden 15.08.19 - 07.02.20, mulighet t…
3 Ledig jobb sørreisa 04.04.2019 Påkrevet

FAGARBEIDER/MILJØTERAPEUT - GOTTESJORD SKOLE

Sørreisa kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gottesjord skole har fra 01.08.19 ledig et antall stillinger for fagarbeider/miljøterapeuter Krav til søkerne; Tospråklighet- Syrisk/arabisk- Swahili og Norsk Må ha gode norskferdigheter Like å være sammen med barn i alderen 6-10 år Tydelighet Være en god relasjonsbygger Ha god samarbeidsevne og evne til fleksibilitet Må kunne jobbe selvstendig Vi kan tilby;…
1 Ledig jobb sørreisa 04.04.2019 Påkrevet

LÆRERSTILLINGER - GOTTESJORD SKOLE

Sørreisa kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gottesjord skole er en av de to barneskolene i Sørreisa kommune, med elever på 1-4 trinn. Skolen ligger fint plassert, i landlige omgivelser, mellom Sørreisa og Finnsnes. Vi har per i dag 80 elever og et personale på 16 ansatte. Skolen har nærhet til natur, skog og mark, noe som gjør at uterommet brukes aktivt i undervisninga. Vårt flotte nærområde brukes og…
1 Ledig jobb sørreisa 04.04.2019 Påkrevet

Avdelingsledere på Barnevernvakta og Ressursavdelinga

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Ledig stilling som avdelingsleder Barnevernvakta Barnevernvakta ivaretar akuttberedskap for barn og unge i Tromsø kommune. Alle medarbeidere bortsett fra avdelingsleder, går i turnus. Barnevernvakta har også ansvar for mottak av alle nye meldinger til tjenesten. Avdelingsleder for barnevernvakta utarbeider års- og helligdagsturnus. Barnevernvakta består av 9…
1 Ledig jobb tromsø 09.04.2019 Påkrevet

DRIFTSLEDER til vår matfisklokalitet i Storvika V i Dyrøy kommune

Mowi Norway AS

Fiske og fiskeoppdrett

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Mowi Nord søker etter dyktig DRIFTSLEDER til vår matfisklokalitet i Storvika V i Dyrøy kommune, Troms. Driftsleder har en nøkkelfunksjon i Mowi og han/hun vil være ansvarlig for å lede anlegget til å drive optimal produksjon. Vi er på utkikk etter en leder som bidrar til å skape gode resultat gjennom andre …
1 Ledig jobb brøstadbotn 22.04.2019 Påkrevet

Driftstekniker til vår matfisklokalitet på Storvika V, Dyrøy kommune

Mowi Norway AS

Fiske og fiskeoppdrett

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer?Mowi Nord søker erfaren og motivert Driftsteknikertil vår matfisklokalitet på Storvika V, i Dyrøy kommune, Troms Viktigste arbeidsoppgaver: Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder Fôring, kontroll og ettersyn av laks Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg Betjene båt, kra…
1 Ledig jobb brøstadbotn 22.04.2019 Fag- / Svennebrev

Controller

Ymber AS

Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS og 3net AS. Kvænangen Kraftverk AS inngår også i konsernet som datterselskap til Ymber Produksjon AS. Konsernet omsetter for ca 280 MNOK og har 74 ansatte. Konsernet er leverandør av nettjenester til 9.000 nettkunder og bredbånd til 4 100 kun…
1 Ledig jobb sørkjosen 31.03.2019 Høyere økonomisk utdanning (4-5 år)

Driftssjef Tromsø

NOR Tekstil AS

Vaskerier og renserier

Nor Tekstil AS er Norges ledende og eneste landsdekkende leverandør av tekstiltjenester. Selskapet har over 1200 ansatte og omsetter for 1,2 milliarder. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til småbedrifter som har behov…
1 Ledig jobb tromsø 31.03.2019 Ønskelig

Prosjektlederstilling ved bygg og eiendom Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I enhet for tekniske tjenester, avdeling bygg og eiendom er det ledig 2-årig prosjektlederstilling. Er du en prosjektleder som opplever at du er innovativ, fremoverlent, opptatt av å digitalisere og fornye prosesser, i tillegg til å ha godt humør og gode samarbeidsevner, ja da bør du søke denne stillingen. Beskrivelse Avdeling bygg og eiendom gjennomfører ma…
1 Ledig jobb bardu 25.03.2019 Påkrevet

Driftsingeniør ved avdeling for kommunalteknikk i Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune har ledig en spennende stilling som driftsingeniør. Vi trenger deg som er fleksibel, effektiv og som liker faglige utfordringer innen VA-feltet. Arbeidsoppgavene omfatter kommunens distribusjonsnett, renseanlegg og produksjonsanlegg innen vann og avløp. Driftsingeniøren har ansvar for fag og rapportering til nærmeste overordnede, ansvar for opp…
1 Ledig jobb bardu 29.03.2019 Bachelor

Biologisk Trainee

Mowi Norway AS

Fiske og fiskeoppdrett

Mowi Nord søker en motivert og lærevillig biologisk trainee til vårt settefiskanlegg basert på resirkuleringsteknologi (RAS) på Sandøra i Skjervøy kommune. Mål for stillingen: Bidra i det biologiske teamet ved anlegget Herunder inngår mottak av rogn, klekkeridrift, startfôring, påvekst, sortering, vaksinering, vannprøvetaking, produksjonsplanlegging, drift a…
1 Ledig jobb sandøra 23.04.2019 Påkrevet

LÆRERSTILLINGER

Sørreisa kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skøelv skole har fra 01.08.19 ledig et antall lærerstillinger Kvalifikasjonskrav Vi søker lærere som; Har godkjent lærerutdanning - gjerne med spesialpedagogikk som tilleggsutdanning Er tydelig og dyktig på klasseledelse, som et viktig fundament for godt læringsmiljø Har samarbeidsevner, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og jobber godt selvstend…
1 Ledig jobb sørreisa 04.04.2019 Påkrevet

Sykepleier/spesialsykepleier

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med å bygge opp det moderne legevakttilbudet i Tromsø kommune? Legevakta i Tromsø er en av landets 10 største legevakter, og er en særdeles spennende arbeidsplass. Legevakttjenesten er inne i en større nasjonal omstilling som medfører en tydeliggjøring av legevaktens plassering i den akuttmedisinske kjeden. Det er stor variasjon i hverdagen og du…
1 Ledig jobb tromsø 23.04.2019 Påkrevet

Allsidig kokk

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig kokk med fagutdanning og relevant erfaring for, først og fremst, vår/sommer 2019. Mulighet for forlengelse ved ønske og behov. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag med både selvstendig arbeid og i team. Kvalifikasjoner: - Fagutdannelse kokk - Erfaring innenfor yrket - HACCP- Rutiner - Ansvarsbevisst - Opptatt av kvalitet og Øye f…
1 Ledig jobb sørkjosen 31.03.2019 Påkrevet

Avdelings leder - Servering

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig leder, med relevant erfaring, gode ledelses egenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å lede kafeen og medarbeidere til nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i team. Stillingen krever minimum 75% stilling. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Erfaring innenfor serviceyrket Beh…
1 Ledig jobb sørkjosen 15.04.2019 Ønskelig

Psykolog i fast 50% kommunal stilling

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker psykolog til nyopprettet 50% stilling i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Psykologen skal bidra til å styrke tjenestetilbudet innen psykisk helse, rus, og vold- og traumefeltet. Arbeidsoppgavene vil omfatte: Helsefremmende og forebyggende arbeid; tidlig oppdagelse og intervensjon System- og samfunnsrettet arbeid Veiledning/faglig støtte til ansat…
1 Ledig jobb burfjord 10.04.2019 Master

Fagleder i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, id 390

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fagleder i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, id 390 Nordreisa kommune er i 2019 vertskommune for nyetablert, interkommunal barnevernvakt, iverksatt fra 1. februar 2019. Kommuner som inngår i barnevernvaktsamarbeidet er Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og eventuelt Lyngen. 50 % fast stilling som fagleder i Nord-Troms barnevernvakt, tiltredelse …
1 Ledig jobb storslett 15.04.2019 helse- og sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning som fortrinnsvis barnevernspedagog eller eventuelt sosionom

Barnehagelærer i Bardubarnehagene

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune vil ha behov for å tilsette en eller flere barnehagelærere i fast stiling fra 1.8.2019.Bardu kommune har 5 flotte barnehager som har behov for flere dyktige medarbeidere. Barnehagene og skolene i Bardu kommune har felles satsningsområde «Inkluderende barnehage og skolemiljø». I tillegg er kommunen realfagskommune fra høsten 2018. Vi søker deg s…
2 Ledig jobb bardu 15.04.2019 Bachelor

Spesialpedagog, id 424

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Spesialpedagog, id 424 Vi søker spesialpedagog til våre barnehager. Vi har 5 kommunale barnehager, 3 i sentrum, en i Sørkjosen og en barnehageavdeling ved oppvekstsenteret i Oksfjord. Vi er i gang med å bygge ut Høgegga barnehage, som skal stå ferdig med 4 avdelinger i 2020. Vi har ledig 100% fast stilling som spesialpedagog. Tiltredelse snarest. Stillingen …
1 Ledig jobb storslett 08.04.2019 Barnehagelærerutdanning og videreutdanning i spesialpedagogikk. Annen relevant høyskoleutdanning vil kunne bli vurdert

Sykepleiere til avdeling for Rehabilitering

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykepleiere til 100% midlertidige stillinger ved avdeling for Rehabilitering Vi søker deg som ønsker midlertidige stilling i tidsrommet: Snarest - Februar 2020 Juni 2019 - August 2020 Avdelingen er et heldøgnstilbud med et tverrfaglig kompetent team, tilpasset den diagnose og funksjonsutfordring pasienten har. Avdelingen har pasienter med behov for rehabilit…
1 Ledig jobb tromsø 07.04.2019 Påkrevet

Sykepleiere til Korttidsavdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykepleiere i 100% faste stillinger til Korttidsavdeling Korttidsavdelingen er for deg som liker å jobbe variert og med ulike diagnoser og problemstillinger. Pasienter med mindre og moderat komplekse problemstillinger tilbys et tidsbegrenset opphold før, etter, og stedet for, sykehusinnleggelse. Avdelingen har høy faglig kompetanse og døgnkontinuerlig legede…
1 Ledig jobb tromsø 07.04.2019 Påkrevet

Servitør 100 %

Vollan Gjestestue AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Servitør 100 % stilling med Hovmesteransvar Sørge for at de ansatte har høy kompetanse på oppgaver og produktkunnskap relatert til restaurant og selskaps-servering. Planlegging av større arrangementer påhviler hovmester. Sentrale oppgaver: Kundebehandling Kassebetjening Rydding av bord Klargjøre mat til disk Dekke opp til selskap og betjene dette Noe oppvask…
1 Ledig jobb nordkjosbotn snarest Fag- / Svennebrev, ønskelig

Resepsjonist 75%

Vollan Gjestestue AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi har behov for en person i 75 % stilling i teamet vårt, - er det deg kanskje? Sentrale oppgaver: Innsjekk /utsjekk av gjester fra vårt bookingssystem Mottak og behandling av ordrer pr telefon og e-mail Kundebehandling og informasjonsformidling Kommunikasjon med andre avdelinger på huset Klargjøring av konferanserom, samt ivareta kurs/konferansegjester Oppd…
1 Ledig jobb nordkjosbotn snarest Ønskelig

Vi søker butikkmedarbeider på deltid i 61 % stilling.

Extra Skjervøy

Varehandel Detaljist

BUTIKKMEDARBEIDER DELTID EXTRA SKJERVØY Stillingen inngår i en allerede opparbeidet turnusplan med arbeid dag og kveld samt annen hver lørdag. Tiltredelse snarest. Arbeidet består avkassaarbeid, varemottak/eksponering, varebestilling, kundebehandling, og annet forefallent butikkarbeid. Butikken har post i butikk, og er kommisjonær for Norsk Tipping. En må på…
1 Ledig jobb skjervøy 01.04.2019 Påkrevet

Nattsykepleier til Korttidsavdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Nattsykepleier 84,51% fast stilling til Korttidsavdeling Korttidsavdelingen er for deg som liker å jobbe variert og med ulike diagnoser og problemstillinger. Pasienter med mindre og moderat komplekse problemstillinger tilbys et tidsbegrenset opphold før, etter, og stedet for, sykehusinnleggelse. Avdelingen har høy faglig kompetanse og døgnkontinuerlig legede…
1 Ledig jobb tromsø 07.04.2019 Påkrevet

Baseleder

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker baseleder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Stillingen går ut på å lede arbeidet på basen i skolefritidsordningen, samt en mindre del med undervisning i skolen. Arbeidstid vil være innenfor skolens åpningstid. Arbeidsoppgaver Baselederen rapporterer til SFO-leder og skal samarbeide tett med 1. - 4. klasselærere. I samarbeid med den andre …
1 Ledig jobb tromsø 02.04.2019 Påkrevet

Sykepleier til Korttidsavdeling

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykepleier i 100% midlertidig stilling til Korttidsavdeling Korttidsavdelingen er for deg som liker å jobbe variert og med ulike diagnoser og problemstillinger. Pasienter med mindre og moderat komplekse problemstillinger tilbys et tidsbegrenset opphold før, etter, og stedet for, sykehusinnleggelse. Avdelingen har høy faglig kompetanse og døgnkontinuerlig leg…
1 Ledig jobb tromsø 07.04.2019 Påkrevet

Kjøkkenassistent

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kjøkkenassistent (nestleder/stedfortreder) Vi har ledig fast 100 prosent stilling som kjøkkenassistent ved Gargo sykestue og sykehjem for snarlig tiltredelse. Institusjonen har 25 plasser. Kjøkkenet produserer middag til pasienter og en del hjemmeboende alle dagene i uken, pr. i dag også helger og helligdager. Beboere i nærliggende omsorgsboliger kjøper midd…
1 Ledig jobb burfjord 01.04.2019 Ønskelig

LÆRERSTILLINGER

Sørreisa kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sørreisa sentralskole er den største grunnskolen i Sørreisa kommune med ca. 250 elever fra 5.-10.trinn og et personale på ca. 50 ansatte. Skolen har to klasser pr. trinn og egen IFK-klasse for fremmedspråklige elever. Miljøterapeut er tilsatt i skolens stab. Skolen er lokalisert sentrumsnært med nærhet til natur, skog og mark som gir gode muligheter for frit…
1 Ledig jobb sørreisa 04.04.2019 Påkrevet

Vi søker fagansvarlig for ulovlighetsoppfølging

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Byggesak søker etter en dyktig fagansvarlig for ulovlighetsoppfølging i Tromsø kommune. Vi ser etter deg som har lyst til å lede det faglige arbeidet med ulovlighetsoppfølging, jf. plan- og bygningsloven kapittel 32. Stillingen vil være direkte underlagt enhetsleder for byggesak. De siste årene har saksmengden innen ulovlighetsoppfølging økt, og vi ser derfo…
1 Ledig jobb tromsø 08.04.2019 Påkrevet

Lærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Med forbehold om permisjoner og oppsigelser har vi ledig inntil 2 lærerstillinger. Fagønsker: norsk på ungdomstrinn, samfunnsfag, KRLE og musikk. Den ene stillinga vil være på Vikran, og den andre kan bli delt mellom Vikran og Straumsbukta. En del av stillingen på Vikran vil være begynneropplæring. Lærere som tilsettes vil måtte påregne å bli tillagt kontakt…
2 Ledig jobb tromsø 04.04.2019 Påkrevet

Mekaniker

Teknor

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

Teknor opplever for tiden stor økning i oppdragsmengden og søker derfor etter dyktig mekaniker. Det er store muligheter for varierte og krevende oppgaver i felt og på vårt verksted. Reising er en naturlig del av arbeidstiden. Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev innen mekaniske fag Kompetanse innen mekaniske fag. Gjerne erfaring med gir, oppretting, avbalanserin…
2 Ledig jobb harstad 26.03.2019 Fag- / Svennebrev

Driftsoperatør – skiløyper/grøntanlegg/vann og avløp, id 426

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Driftsoperatør – skiløyper/grøntanlegg/vann og avløp, id 426 Er du en allsidig person med interesse for skigåing, miljø, skittarbeid, rent vann og høyteknologisk arbeid, kan du være rette person for denne spennende stillingen. Nordreisa kommune har fast 100 % stilling som driftsoperatør ved virksomheten anleggsdrift, ledig fra høsten 2019. Virksomheten har a…
1 Ledig jobb storslett 05.04.2019 Fag- / Svennebrev

Driftsoperatør – vann og avløp, id 425

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Driftsoperatør – vann og avløp, id 425 Nordreisa kommune har ledig fast 100 % stilling som driftsoperatør ved virksomheten anleggsdrift. Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale anlegg som vann/avløp, grøntanlegg, vei, og annen kommunalteknisk infrastruktur. Virksomheten har også et formalisert samarbeid om kjøring og vedlikehold av skil…
1 Ledig jobb storslett 05.04.2019 Fag- / Svennebrev

Landskapsarkitekt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å gå i bresjen for å utvikle Tromsø kommunes grøntstruktur og utemiljø i årene som kommer? Har du erfaring fra arbeid med skole- og barnehageanlegg, nærmiljøanlegg og byromsprosjekter? Er du kompetent og entusiastisk, og har du pågangsmot og humør? Da kan dette være jobben for deg! Tromsø er en by i vekst og dette gir store utfordringer i for…
1 Ledig jobb tromsø 25.03.2019 Påkrevet

SØKER TO ALLSIDIGE SNEKKERE

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Fiske og fiskeoppdrett

Wilsgård ønsker å ansette to allsidige snekkere til å forestå oppgradering og utbedringer på en voksende bygningsmasse i konsernet Wilsgård. Fast ansettelse, og gode betingelser de for riktige personer.
2 Ledig jobb torsken snarest Påkrevet

LOKALITETSLEDER

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Fiske og fiskeoppdrett

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift med hovedsete ytterst på Senja i Torsken og har drevet med produksjon av atlantisk laks siden 1983. Wilsgård er et moderne og fremtidsrettet konsern som ved bruk av ny teknologi og dyktige medarbeidere har kontinuerlig fokus på produksjon av høykvalitets lakseprodukter. Vi har settefiskanlegg i Kåfjord kommune o…
1 Ledig jobb torsken 24.03.2019 Påkrevet

RØKTER I WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Fiske og fiskeoppdrett

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift med hovedsete ytterst på Senja i Torsken og har drevet med produksjon av atlantisk laks siden 1983. Wilsgård er et moderne og fremtidsrettet konsern som ved bruk av ny teknologi og dyktige medarbeidere har kontinuerlig fokus på produksjon av høykvalitets lakseprodukter. Vi har settefiskanlegg i Kåfjord kommune o…
1 Ledig jobb torsken 24.03.2019 Påkrevet

SKIPPER SERVICEBÅT

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Fiske og fiskeoppdrett

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift med hovedsete ytterst på Senja i Torsken og har drevet med produksjon av atlantisk laks siden 1983. Wilsgård er et moderne og fremtidsrettet konsern som ved bruk av ny teknologi og dyktige medarbeidere har kontinuerlig fokus på produksjon av høykvalitets lakseprodukter. Vi har settefiskanlegg i Kåfjord kommune o…
1 Ledig jobb torsken 24.03.2019 Påkrevet

Lærer

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

På Lunheim skole har vi med forbehold om tildelte ressurser ledig inntil 10 stillinger; inntil 5 faste og 5 vikariat i ulike stillingsstørrelser. Vi ønsker en tydelig og trygg lærer med kompetanse for å undervise i grunnskolen. Du må være god til å samarbeide og ha lyst til å arbeid med barn. I stillingen ligger undervisning, ledelse av barn, utviklingsarbei…
10 Ledig jobb tomasjord 04.04.2019 Påkrevet