Ledige stillinger som sykepleiere, helsefagarbeid og fagarbeidere

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Heltid og deltid, faste, vikariater og vakante stillinger Tiltredelse så snart som mulig Sonjatun sykehjem har to avdelinger med til sammen rundt 20 pasienter. Sykehjemmet har en pasientgruppe som gir mange utfordringer for deg som liker å arbeide med geriatri. Vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. Vi har følgende ledige stillinger: Faste still…
17 Ledig jobb storslett 06.09.2019 Norsk autorisasjon som sykepleier - og som helsefagarbeider

Helsefagarbeidere

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bidra med dine helsefaglige kunnskaper? Ønsker du et miljø der du får være med å påvirke og skape noe nytt? Da er Midtbyen hjemmetjeneste rett plass for deg! Midtbyen hjemmetjeneste er pilotenhet for "Fremtidens hjemmetjeneste for hjemmeboende" Her finnes mange muligheter til å være med å skape fremtiden. På avdeling Valhall og Guleng har vi nå ledig …
1 Ledig jobb tromsø 08.09.2019 Ønskelig

Sykepleier - natt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både i omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i eget hjem på Tromsøya, fra Musègata til Gimle. Vi har fått økt antall brukere på natt og søker deg som ønsker å jobbe natt ved Midtbyen hjemmetjeneste. På Midtbyen hjemmetjeneste er det ledig 1 100% stilling som sykepleier - natt De som j…
1 Ledig jobb tromsø 01.09.2019 Ønskelig

Helsefagarbeider - natt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Midtbyen hjemmetjeneste tilbyr tjenester både i omsorgsboliger på Seminaret bo- og rehabiliteringssenter og til brukere i eget hjem på Tromsøya, fra Musègata til Gimle. Vi har fått økt antall brukere på natt og søker deg som ønsker å jobbe natt ved Midtbyen hjemmetjeneste. På Midtbyen hjemmetjeneste er det ledig 1 100% stilling som helsefagarbeider - natt De…
1 Ledig jobb tromsø 01.09.2019 Ønskelig

Lærer i Hillesøyskolen

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

I Hillesøyskolen flytter vi inn i helt nytt skolebygg på Brensholmen nå i høst. Vi har nye lokaler og nytt utstyr. Har du lyst til å jobbe som lærer hos oss? Vi er en skole som har en flott beliggenhet, på yttersia Kvaløya. Vi har fjell og fjære rett utenfor skolegårdene våre, og vi bruker lokalområdet i stor grad. Vi har oppdatert utstyr når det gjelder fri…
1 Ledig jobb brensholmen 01.09.2019 Ønskelig

Ledige 65 % stillinger som nattevakt i hjemmetjenesten

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp,…
1 Ledig jobb skjervøy 09.09.2019 Ønskelig

Skjervøy kommune har ledige stillinger i hjemmetjenesten

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp,…
1 Ledig jobb skjervøy 09.09.2019 Ønskelig

Fagarbeider/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Prestvannet skole har et ressurslandskap, Landskap Hagen for barn med multifunksjonshemming. Vi har ledig 1 vikariat i 100 % stilling til 30.07.2020. Vi ser etter deg som er voksen og engasjert og som vil jobbe for å gi barna et helhetlig tilbud i skole og SFO. I tillegg trenger vi også tilkallingsvikarer for kortere og lengre engasjement. Kvalifikasjoner: f…
1 Ledig jobb tromsø 29.08.2019 Ønskelig

Biblioteksjef/enhetsleder

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Enheten Bibliotek og byarkiv har ansvaret for drift og utvikling av Tromsøs bibliotektilbud. Biblioteket består av hovedbiblioteket, bydelsbibliotekene i Kroken og Tromsdalen, distriktsbibliotekene på Brensholmen og Lakselvbukt, en bokbuss som betjener distriktene i Tromsø og Karlsøy - samt fengselsbiblioteket. Byarkivet har ansvar for å ta vare på og formid…
1 Ledig jobb tromsø 01.09.2019 Ønskelig

Sykepleier i omsorgsbolig

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Heracleum Sør har 31 omsorgsboliger over 2 etasjer på Heracleum. Hos oss får du jobbe i et kompetanserikt arbeidsmiljø med kreft- og geriatrisk sykepleiere. Vi er en tverrkulturell gruppe, og har høy grad av nærhet til pasienter/brukere og nærmeste leder. Våre arbeidsdager er varierte og lærerike og gir stor grad av medbestemmelse. Avdeling Heracleu…
1 Ledig jobb tromsø 09.09.2019 Ønskelig

Sykepleier, vernepleier og helsfagarbeider....SE HER!

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

1. September opphører "FRITT BRUKERVALG" og vi vil overta en del brukere fra PRIVAT OMSORG NORD. I den forbindelsen trenger vi flere fagfolk til to av våre fem avdelinger. Avdeling Workinmarka og avdeling Sydspissen gir tjenester til hjemmeboende brukere. Hos oss vil du jobbe i et kompetanserikt arbeidsmiljø med kreft- og geriatrisk sykepleiere. Vi er en tve…
1 Ledig jobb tromsø 29.08.2019 Ønskelig

Sykepleiere ved avdeling for Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

En engasjert og dyktig faggruppe søker nye kollegaer til avdeling for Øyeblikkelig hjelp, Helsehuset: 100 % fast stilling som sykepleier 100 % midlertidig stilling som sykepleier fra snarest til medio september 2020 2 x fast stilling som sykepleier på natt (75,12 % og 89,20 %) Avdelingen ØHD har 9 senger og skal ivareta det lovpålagte tilbudet om øyeblikkeli…
1 Ledig jobb tromsø 25.08.2019 Ønskelig

Prosjektleder - Felles digital grunnmur

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du lede et stort og spennende digitaliseringsprosjekt? Offentlig forvaltning er i stor endring, med et økt satsing på digitalisering. Innbyggere og næringsliv forventer i større grad å møte kommunen på digitale plattformer. For å møte denne utfordringen søker Tromsø kommune nå en prosjektleder som ønsker å lede et spennende digitaliseringsprosjekt. Det e…
1 Ledig jobb tromsø 29.08.2019 Ønskelig

Ledige stillinger i tjenesten for utviklingshemming (TU)

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig h…
6 Ledig jobb skjervøy 09.09.2019 Ønskelig

Journalist med fagkompetanse på foto og visuell historiefortelling

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Som en del av NRKs riksavdeling i region nord skal du være med å fortelle de beste og viktigste historiene fra norsk virkelighet, og bruke det mangfoldet som kjennetegner landsdelen til å lage innhold i verdensklasse. Arbeidsoppgaver Vi produserer dokumentarserier for barn og voksne til et nasjonalt publikum på alle NRKs plattformer. Vi jobber prosjektbasert…
1 Ledig jobb tromsø 11.09.2019 Påkrevet

TEKNIKER

Mowi Norway AS

Fiske og fiskeoppdrett

Mowi søker motivert og ansvarsbevisst tekniker til vårt nye settefiskanlegg på Sandøra i Skjervøy kommune. Anlegget vil ha en grunnflate på 7440 m2 og et totalt karvolum på 13 000 m3 basert på resirkuleringsteknologi (RAS). Viktigste ansvarsområder: bidra til at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i henhold til prosedyrer og retningslinjer for organisasj…
1 Ledig jobb sandøra 29.08.2019 Fag- / Svennebrev

Sykepleier DMS, id nr 466

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vikariat 100 % fra 1.10.2019- 1.8.2020 For tiden gjelder: Arbeidssted: Distriktsmedisinsk senter, sykestua. Arbeid to helger på 6 uker, tredelt turnus. Stillingen innebærer arbeid i døgnavdelingen som har til sammen 10 senger, hvorav 6 er innen områdegeriatrisk tjeneste (OGT) Nord-Troms. OGT er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering unde…
1 Ledig jobb storslett 06.09.2019 Norsk autorisasjon som sykepleier, andre med relevant høgskoleutdanning kan også søke

Teknisk driftsansvarlig

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Forskning og utvikling

Ved Landanlegget i Kårvika har vi ledig stilling for deg som trives med varierte arbeidsoppgaver. Som driftsansvarlig får du ansvar for teknisk drift av anlegget slik at biologiske forsøk gjennomføres på best mulig måte. Samtidig sørger du for at bygningsmasse og maskiner vedlikeholdes. Havbruksstasjonen skal dessuten bygge forsøksanlegg med resirkuleringste…
1 Ledig jobb kårvik 01.09.2019 Påkrevet

Helsefagarbeider, id 465

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig fast 80 % stilling som helsefagarbeider, tiltredelse så snart som mulig. For tiden har stillingen 2-delt turnus med arbeid 2 av 6 helger. Arbeidssted er Distriktmedisinsk senter Nord-Troms, Sonjatun Helsesenter. Stillingen innebærer arbeid i døgnavdelingen som har til sammen 10 senger, hvorav 6 er innen områdegeriatrisk tjeneste (OGT) Nord-Troms…
1 Ledig jobb storslett 06.09.2019 Norsk autorisasjon som helsefagarbeider (hjelpepleier/omsorgsarbeider)

Brannkonstabel/sjåfør

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, h…
2 Ledig jobb skjervøy 28.08.2019 Spesiell sertifisering

Etatsleder oppvekst og kultur

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Etatsleder oppvekst og kultur Stilling som etatsleder oppvekst og kultur er ledig fra 01.10.19. Etat for oppvekst og kultur omfatter skole, barnehage, bibliotek, kultur/fritid, ungdom, barnevern, voksenopplæring og introduksjon. Etatsleder har fullt ansvar for fag, personal og økonomi for etaten og vi søker en engasjert leder med fokus på dette. Kvinner oppf…
1 Ledig jobb burfjord 31.08.2019 Påkrevet

Psykolog i kommunehelsetjenesten

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker psykolog til nyopprettet 50% stilling i helse- og omsorgstjenesten. Psykologen skal bidra til å styrke tjenestetilbudet innen psykisk helse, rus, og vold- og traumefeltet. Arbeidsoppgavene vil omfatte: Helsefremmende og forebyggende arbeid; tidlig oppdagelse og intervensjon System- og samfunnsrettet arbeid Veiledning/faglig støtte til ansatte ved ak…
1 Ledig jobb burfjord 01.09.2019 Master

Hovmester

Du Verden Tromsø - Bjørback

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker hovmester Vi ser etter deg som: vil gi våre gjester den beste opplevelse og service. har restauranterfaring og/eller fagbrev.. er fleksibel til å jobbe helger og kvelder. er energisk er effektiv og løsningsorientert. er utadvendt med glimt i øyet. er sosial med gode samarbeidsevner. vil utvikle deg videre sammen med oss. liker at det er høyt tempo p…
1 Ledig jobb tromsø 25.08.2019 Fag- / Svennebrev

Fagarbeider/assistent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi på Tromsdalen skole trenger nye dyktige medarbeidere! Vi har ledig 4 stillinger som fagarbeider/assistent i 100% stilling. 2 stillinger er faste og 2 er årsvikariater for skoleåret 2019/2020. Kvalifikasjoner: Gjennomført videregående skole Fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget (foretrukket, men ikke et absolutt krav) Har drevet med aktiviteter innenfor…
1 Ledig jobb tromsø 26.08.2019 Ønskelig

Ergoterapeut - Rehabiliteringstjenesten

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Rehabiliteringstjenestens avdeling Dagrehabilitering gir ergoterapitjenester og fysioterapitjenester til voksne innbyggere i kommunen fra 18 år og oppover. På avdeling Dagrehabilitering er det i dag ca. 11,5 årsverk for ergoterapeuter, 12,4 for fysioterapeuter og 2 turnusfysioterapeutstillinger. Avdelingen jobber med tiltak som er helsefremmende, forebyggend…
1 Ledig jobb tromsø 08.09.2019 Ønskelig

Avdelingsleder ved fysio- og ergoterapitjenesten for voksne i Tromsø kommune

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med på å utvikle fremtidens helsetjenester innen rehabilitering og habilitering for voksne? Da er denne avdelingen rett sted å være. Avdelingen søker en motivert, fremtidsrettet, tydelig og innovativ leder. Avdelingen tilbyr fysio- og ergoterapitjenester for kommunens innbyggere over 18 år. Tjenestetilbudet skal inngå som en integrert del av komm…
1 Ledig jobb tromsø 08.09.2019 Ønskelig

Fagkoordinator skolehelsetjenesten

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Liker du å arbeide med fag og fagutvikling? Da er dette jobben for deg. Vi har ledig 50 % fast stilling som fagkoordinator for skolehelsetjenesten. Som fagkoordinator får du mulighet til å være med på å forme og videreutvikle tjenesten i samarbeid med dyktige og engasjerte medarbeidere. Fagkoordinator arbeider tett med enhetsleder og fagkoordinator for helse…
1 Ledig jobb tromsø 30.08.2019 Ønskelig

Kjøkkensjef, institusjon

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig fast stilling som kjøkkensjef ved kjøkkenet på Gargo sykestue og sykehjem for tiltredelse september 2019 eller etter avtale. Institusjonen har 25 plasser. Beboere i nærliggende omsorgsboliger kjøper middag på sykehjemmet. Kjøkkenet produserer middag til pasienter og en del hjemmeboende alle dagene i uken, også helger og helligdager. Arbeid hver …
1 Ledig jobb burfjord 20.08.2019 Fag- / Svennebrev

Nyopprettet fastlegehjemmel ved  Sjøgata Legesenter

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tromsø kommune har nå ledig en nyopprettet fastlegehjemmel ved Sjøgata Legesenter Sjøgata Legesenter er lokalisert sentralt i Tromsø sentrum. Legegruppen består av 5 allmennleger. Legesenteret er organisert som et AS. Journalsystemet er Infodoc Plenario. Legesenteret har fokus på folkehelse, har sjømannsmedisin, petroleumsmedisin og spesialist i Idrettsmedis…
1 Ledig jobb tromsø 31.08.2019 Ønskelig

Avdelingsleder Legetjenester

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bli vår nye leder som skal være med på å utvikle en ny avdeling i enhet for helsetjenester? Avdelingen søker en motivert, fremtidsrettet og tydelig leder med gode samarbeidsevner. Avdeling legetjenester omfatter kommunale legestillinger i sykehjem og helsestasjon, samt Kraft universitetshelsesenter. Legetjenester i Helsestasjon håndteres hovedsakelig …
1 Ledig jobb tromsø 19.08.2019 Ønskelig

IUA Rådgiver

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) søker rådgiver for Midt- og Nord-Troms. IUA er et interkommunalt samarbeid som skal sette kommunene i stand til å møte kravene til beredskap ved akutt forurensning, og gi den mest kostnadseffektive beredskap mot alle typer akutt forurensning på sjø, land og i vassdrag. I vår region er det 16 samarbeidskommun…
1 Ledig jobb tromsø 30.08.2019 Ønskelig

Fagarbeider park 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en person i fast 100 % fagarbeider stilling. Hovedarbeidsfeltet er grøntfaglig. Bidrag på flere fagområder kan være aktuelt. Du vil bli satt til å løse varierte arbeidsoppgaver, og det forventes at du løser disse selvstendig i et samarbeid med kollegaer. Dagarbeid er det vanlige, samt deltakelse i vakt- og beredskapsordning inkl i helg. Kvalifikasjo…
1 Ledig jobb tromsø 31.08.2019 Ønskelig

Elektroingeniør

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Produsenter, Datamaskiner og -utstyr

Vi søker Elektronikkingeniør ELEKTRONIKKINGENIØR Faglig bakgrunn primært innen: Høyhastighet digital og analog kretskortdesign Test, verifikasjon og målinger Primære arbeidsoppgaver: Design og skjemategning Planlegging og oppfølging av PCB utlegg Test og verifikasjon av kretskort EMC målinger Hele utlysningen på: https://www.kongsberg.com/careers/vacancies/e…
1 Ledig jobb tromsø 25.08.2019 Påkrevet

Assisterende Kjøkkensjef

Du Verden Tromsø - Bjørback

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vil du bli en del av vårt team? Vi søker: Assisterende Kjøkkensjef, en god ressurs i kokke-teamet Vi ser etter deg som: vil gi den beste opplevelsen og service til våre gjester har fagbrev som kokk er fleksibel til å jobbe helger og kvelder er energisk er effektiv og løsningsorientert er utadvendt med glimt i øyet er sosial og samarbeider godt vil utvikle d…
1 Ledig jobb tromsø 30.09.2019 Fag- / Svennebrev

Søker Tømrer og Betongarbeider

BME Johnsen AS

Bygg og anlegg

Vi søker etter nye medarbeidere. Både tømrere og betongarbeidere. Ønsker du en utfordrende og hyggelig hverdag sammen med oss? Da burde du søke. Vi er for tiden 14 ansatte, men på grunn av økende arbeidsmengde ønsker vi flere dyktige medarbeidere. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø samt gode lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsoppgaver: Tømrer/betong arbeid innve…
3 Ledig jobb tomasjord 30.09.2019 Påkrevet

2. gangs utlysning som PPT-rådgiver og spesialpedagog i barnehage

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommuneer med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy medca2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hur…
1 Ledig jobb skjervøy 02.09.2019 Bachelor

Fagarbeider - Vei

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker inntil 2 faste fagarbeidere i full stilling. Hovedarbeidsfeltet er vei med sideareal, men du må kunne bidra på flere fagområder. Du kan påregne varierte arbeidsoppgaver. Vi forventer at du løser oppgavene selvstendig men ofte i et samarbeid med kollegaer. Arbeidslederen vil i varierende grad lede den daglige jobben. Dagarbeid er det vanlige, men du …
1 Ledig jobb tromsø 26.08.2019 Ønskelig

 Sykepleier

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

På Otium skal vi jobbe med personfokusert omsorg og det legges vekt på beboerens integritet, verdighet og mestring. Vi fokuserer på at vi er i beboernes hjem, og på tett samarbeide med pårørende og frivillige. Det brukes velferdsteknologi der det er tjenlig. Avdelingene er delt inn med 2 bogrupper fordelt på 10 plasser i hver bogruppe. Vi har nå ledig 4 fast…
1 Ledig jobb tromsø 19.08.2019 Ønskelig

Sykepleier, natt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Kvaløysletta sykehjem er et veletablert sykehjem med god atmosfære. Vi er utpreget service- og brukerorientert. Vårt HMS-arbeid er satt i system og vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger. Ved deltakelse i Helsedirektoratets prosjekt "Nasjonal trygghetsstandard for sykehjem" søker vi stadig utvikling innen vårt fagfelt. Vi søker sykepleier som li…
1 Ledig jobb kvaløysletta 18.08.2019 Ønskelig

Er du sykepleier, helsefagsarbeider eller har annen relevant helsefaglig bachelorgrad?

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tromsø kommune søker personell til nyopprettet Responssenter for velferdsteknologi. Senteret skal motta, vurdere og iverksette relevante tiltak på alarmer fra hjemmeboende tjenestemottakere. Responssenteret vil være en heldøgntjeneste med tredelt turnus. Tromsø kommune søker deg som har interesse av å delta i en spennende og fremtidsrettet utvikling av helse…
1 Ledig jobb tromsø 25.08.2019 Ønskelig