Lærling

Nikita Hair Norway AS

Hår- og skjønnhetspleie

Er du lærelysten, sosial og drømmer om å bli en knallgod frisør? Hos Nikita får du en leder som ser deg og utfordrer deg, et godt arbeidsmiljø og gode personalfordeler. Vi mener at vi har en unik opplæringsperm og kursprogram og at du får store karrieremuligheter, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har vi eget Opplæringskontor. Noe av det våre medar…
1 Ledig jobb sogndal snarest

ASSISTERENDE DRIFTSLEDER

Mowi ASA

Fiske og fiskeoppdrett

Mowi Midt søker etter en dyktig ASSISTERENDE DRIFTSLEDER til vårt matfiskanlegg Skredstivik i Hyllestad kommune Ansvarsområder: Bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget Bistå driftsleder i utøvelse av personal- og HMS ansvar Motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon Sikre at rutiner og oppgaver gjennomføres i henho…
1 Ledig jobb hyllestad 05.02.2020 Assisterende Driftsleder

DRIFTSTEKNIKER

Mowi ASA

Fiske og fiskeoppdrett

Til vårt matfiskanlegg Skredstivik i Hyllestad kommune søker Mowi Midt DRIFTSTEKNIKER ​Vi søker etter en dyktig medarbeider som skal være med å produsere sunn og bærekraftig mat Viktigste arbeidsoppgaver er: - Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder - Fôring, kontroll og ettersyn av laks - Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr …
1 Ledig jobb hyllestad 05.02.2020 Driftstekniker

Driftstekniker

Mowi ASA

Fiske og fiskeoppdrett

Til vårt matfiskanlegg Beitveitneseti Stadt kommunesøker Mowi Midt DRIFTSTEKNIKER ​Vi søker etter en dyktig medarbeider som skal være med å produsere sunn og bærekraftig mat Viktigste arbeidsoppgaver er: - Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder - Fôring, kontroll og ettersyn av laks - Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og a…
1 Ledig jobb stadlandet 05.02.2020 Driftstekniker

OPERASJONSTEKNIKERE

Mowi ASA

Fiske og fiskeoppdrett

Mowi Midt søker OPERASJONSTEKNIKERE til vår Operasjonssentral i Måløy – vil du være med å bidra til bærekraftig matproduksjon? Vi er utkikk etter motiverte og engasjerte medarbeidere som ønsker å jobbe i fremtidens næring. I løpet av vinteren 2020 ferdigstilles vår topp moderne operasjonssentral i Måløy som vil være knutepunkt for fôring av våre matfiskanleg…
1 Ledig jobb vågsøy 01.02.2020 Tekniker

DRIFTSTEKNIKER

Mowi ASA

Fiske og fiskeoppdrett

Til vårt matfiskanlegg Hjartholm i Gulen kommune søker Mowi Midt DRIFTSTEKNIKER ​Vi søker etter en dyktig medarbeider som skal være med å bidra til bærekraftig produksjon i regionen Viktigste arbeidsoppgaver er: Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder - Fôring, kontroll og ettersyn av laks Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr …
1 Ledig jobb gulen 22.01.2020 Tekniker

Interessert i å løyse viktige samfunnsoppgåver? Om du er sjukepleiar eller vernepleiar treng vi di kompetanse.

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi er interessert i å finne gode løysingar i oppgåvene vi utfører for dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av vårt team? Våre tenester vert no tilpassa ny organisering for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring. Vi har for tida ledig ei 100% fast stilling som sjukepleiar …
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 16.02.2020

Produksjonssjef

Elkem AS

Metallurgisk Industri / Produksjon

Elkem Bremanger omorganiserer i 2020 verket til én enhet. Det vil bli bygget et «state-of-the-art», felles kontrollrom, der flere små kontrollrom vil bli sammenslått. Vi søker etter en framtidsrettet person som ønsker å være med på et stort organisatorisk løft, der automasjon og digitalisering står sterkt. Stillingen er meget sentral for å videreutvikle Elke…
1 Ledig jobb svelgen 02.02.2020

Personleg assistent - fast helgestilling

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Brukarstyrt personleg assistent (BPA) er ein ordning som er særleg tilrettelagt for menneske med omfattande funksjonsnedsetjingar. Ordninga omfattar dei same tenestene som ordinære helse- og omsorgstenester, men slik at brukaren har større innverknad på og kontroll over sin eigen kvardag. Tenesta omfattar hjelp både i og utanfor heimen. Der er no ledig ei fa…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 26.01.2020

Kunne du tenke deg å jobbe som miljøterapeut i skulen?

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønskjer oss ein miljøterapeut som brenn for faget sitt og som trivast best saman med barn og unge i deira skulekvardag. Den nye kollegaen vår har kompetanse innan spesialpedagogikk, barnevernspedagogikk, vernepleie eller andre relevante fagfelt. Han eller ho vil bli tilsett i 100% fast stilling. Stillinga følgjer ikkje skuleåret, og arbeid i skulen sine f…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 26.01.2020

Lærarvikarar - tilkalling og vikariat

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har behov for lærarvikarar i samband med tilkalling på kort varsel og vikariat av lengre varigheit. Kvalifikasjonar Allmennlærar eller annan godkjend pedagogisk utdanning. Andre med erfaring frå liknande arbeid kan og søkje Gjerne erfaring frå nye varierte arbeidsmetodar og skuleutvikling Den som vert tilsett må legge fram godkjend politi- og tuberkulinat…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 26.01.2020

14% helgestilling som miljøarbeidar/personleg assistent

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og omsorgsetaten søkjer etter fast 14% helgestilling som miljøarbeidar/personleg assistent med primært helsefagleg utdanning. Arbeidsoppgåver: Stillinga gjeld arbeid med ei ung dame/jente Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsv…
1 Ledig jobb askvoll 25.01.2020

80% fast stilling som miljøarbeidar/personleg assistent

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og omsorgsetaten søkjer etter 80% stilling som miljøarbeidar/personleg assistent med primært helsefagleg utdanning. Vi treng også tilsette i helgestilling. Arbeidsoppgåver: Stillinga gjeld arbeid med ei ung dame/jente Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål Etaten nyttar A…
1 Ledig jobb askvoll 25.01.2020

Veterinær

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Sunnfjord og Sogn ligg i Vestland fylke i Region Sør og Vest. Avdelinga har tilsaman 25 tilsette fordelt på 3 kontorstader: Førde, Sogndal og kjøtkontroll ved Nortura Førde. Vi har ledig ei fast stilling som veterinær med kontorstad i Sogndal. Sogndal er ein triveleg tettstad i Indre Sogn med gode utdanningstilbod, eit rikt kuturliv og lett tilgang …
1 Ledig jobb sogndal 26.01.2020

Lærar på ungdomstrinnet - vikariat

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig eit vikariat i 60% stilling på Våge skule ut juni 2020 med moglegheit for forlenging. Stillinga vil vere retta mot undervisning på ungdomstrinnet, og det er ønskjeleg med spesialpedagogisk kompetanse og undervisningskompetanse i samfunnsfag. Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. …
1 Ledig jobb dale i sunnfjord 26.01.2020

Helgestillingar - helse

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjaler kommune har ledige helgestillingar på Fjaler sjukeheim, i heimetenestene og i arbeid med menneske med utviklingshemming. Stillingane er frå om lag 10-20 % og høver godt for alle som har interesse av å jobbe med menneske. Tilsetjing i stillingane vil skje fortløpande ved behov. Arbeidsoppgåver Varierande oppgåver alt etter kva arbeidslag du jobbar i, m…
1 Ledig jobb dale i sunnfjord snarest

Fastlege

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll legesenter utvidar kapasiteten med 1 ny fastlegeheimel frå snarast. Søkjar kan velje mellom fastlønn i 100% stilling eller næringsdrift, listetak 850. 4 dager kurativ praksis som fastlege, 1 dag kommunale oppgåver som tilsynslege ved sjukeheimen. For søkjarar som er spesialistar i allmennmedisin, kan det komme til rettleiingsoppgåver for LIS1/LIS3 ve…
1 Ledig jobb askvoll 04.02.2020

Prosjektleiar investeringsportefølje

Askvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver Ansvar for prosjektleiing i kommunen sine investeringsprosjekt Vere kommunen sin representant i byggeprosjekt og ivareta byggherrerolla Økonomioppfølging og rapportering, dokumentasjon og ansvar for nødvendige søknadsprosessar i investeringsprosjekta Førebu saker til politisk handsaming Arbeidet omfattar planlegging og gjennomføring av proses…
1 Ledig jobb askvoll 26.01.2020

Fagarbeider elektro, Tydal

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt Norge er en av seks produksjonsregioner i Statkraft. Regionen har omlag 200 medarbeidere og er organisert i fem kraftverksgrupper med ansvar for 34 kraftverk og 6 vindparker i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kraftverksgruppe Trondheim utfører drift og vedlikehold av 17 kraftverk i Nea-Nidelvvassdraget. Vassdraget er over 150 km la…
1 Ledig jobb gaupne 24.01.2020

Fagarbeider mekanisk, Tydal

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Midt Norge er en av fem produksjonsregioner i Statkraft. Regionen har omlag 200 medarbeidere og er organisert i fire kraftverksgrupper med ansvar for 34 kraftverk og 6 vindparker i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kraftverksgruppe Trondheim utfører drift og vedlikehold av 17 kraftverk i Nea-Nidelvvassdraget i Trøndelag. Kraftverksgruppa…
1 Ledig jobb gaupne 24.01.2020

Medarbeidere

AS Trevaren

Bygg og anlegg

AS TREVAREN er ei familieeigd byggeverksemd stifta i 1922 med hovudkontor i Lærdal og avdelingskontor i Hemsedal. Vi har holdt på med entreprenørverksemd og produksjon av dørar og vindauger i 97 år. Dei siste 23 åra har vi og produsert vegg og takelementer for våre eigne byggeprosjekt. Vi har ca. 50 ansatte og dekker området frå Bergen i vest til Oslo i aust…
2 Ledig jobb lærdal snarest Lederstilling

Butikkselger til DAYS LIKE THIS, Elvegården

Varner-gruppen

Varehandel Detaljist

Til vår butikk søker vi deg som er glad i å glede andre! Som liker å inspirere og dele din interesse for klær og stil. Du som skaper engasjement, og elsker diskusjoner om mote, design og passform. Du som vet hva som kler hvem, og hvem som kler hva. Du som ser på klær som en forlengelse av personligheten, og som elsker å få andre å føle seg vel med seg selv. …
1 Ledig jobb førde snarest Butikkmedarbeider/selger, deltid/ekstrahjelp

Vektere (deltid)

Securitas

Vektertjenester

Vi søker nå 2 vektere i 50% stilling til vår sikkerhetstjeneste ved Florø lufthavn og helikopterterminal. Arbeidstid er tilknyttet turnus som varierer mellom tidlig morgen og kveld, det må også påregnes arbeide på helg og bevegelige helligdager. Tjenesten er i stor grad publikumsrettet, det stilles derfor store krav til serviceinnstilling og profesjonell opp…
1 Ledig jobb florø lufthavn snarest Vekter, deltid

Vektere (deltid)

Securitas

Vektertjenester

Vi søker nå vektere i 50% stilling til vektertjeneste ved Sogndal lufthavn. Arbeidstid er tilknyttet turnus som varierer mellom tidlig morgen og kveld, det må også påregnes arbeide på helg og bevegelige helligdager. Tjenesten er i stor grad publikumsrettet, det stilles derfor store krav til serviceinnstilling og profesjonell opptreden. I perioder vil tjenest…
1 Ledig jobb sogndal lufthavn snarest Vekter, deltid

Helgestillingar i omsorgstenesta

Hyllestad kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hyllestad kommune har ledige helgestillingar i omsorgstenestene, både på institusjonen og i heimebaserte tenester/miljøtenesta. Vi treng personale som kan arbeide i helg, og etter tilkalling. Alt etter kor mykje du kan jobbe, kan vil tilby 2. kvar eller 3. kvar helg, eller etter tilkalling. Stillingane vil vere rundt 10 % ved arbeid 3. kvar helg. Har du inte…
1 Ledig jobb hyllestad snarest

Sjukepleiarstillingar

Hyllestad kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hyllestad kommune har ledig 2 x 100 % stilling som sjukepleiarar i omsorgstenestene. Stillingane vil vere fordelt både i heimetenestene og på institusjonen. Vi vurderer å legge ei av stillingane med turnus kun på natt, om ønskjeleg kan ein få tilrettelagt deltid ned til 60 % for nattstillinga. Som sjukepleiar i Hyllestad kommune er du med å sikre at brukaran…
1 Ledig jobb hyllestad snarest

Sentraladministrasjonen. Open søknad.

Stryn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aktuelle stillingar: Merkantile stillingar Økonomisk / administrative stillingar. IKT. Vaktmeisterar / fagarbeidar. For stillingane gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) Søkjarane er som hovudregel offentlege og det …
1 Ledig jobb stryn snarest

Reinhald - open søknad 2019

Stryn kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dette er ei opa utlysing for deg som ynskjer å arbeide med reinhald i Stryn kommune. Søknaden vert registrert og søkjaren vert kontakta dersom det vert aktuelt med vikararbeid. Minner om at du likevel må søkje direkte på utlyste stillingar. Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) Søkjarane er som hovu…
1 Ledig jobb stryn snarest

BYGGPERSONELL

FLT statens vegvesen, region vest avd.74

Arbeidstakerorganisasjoner

Bli med og skap utvikling VEGSEKSJON VOSS OG HARDANGER TRENG BYGGHERREPERSONELL Seksjonen har fleire ledige stillingar innan byggherreområdet; byggeleiar på investeringsprosjekt, byggeleiar for driftskontrakt Hardanger og byggjeleiar innan fagområdet elkraftteknikk. Kontrollingeniørar kan det også bli behov for. Skap utvikling Ta ansvar – få ansvar Lær av de…
4 Ledig jobb førde snarest Administrasjon

Maskinførere

Dc Halsvik Aggregates AS

Bygg og anlegg

Til vårt anlegg i Sløvåg, Gulen kommune søker vi : Anleggsmaskinførere til hjullaster, gravemaskin og dumper. Arbeidsoppgaver er føring av anleggsmaskiner i dagbrudd, med opplasting og transport av sprengt stein, eller lasting av skip ved kai Kompetanse: Fagbrev som anleggsmaskinfører evt kompetansebevis på de enkelte maskiner Arbeidstid: 2-skiftsordning med…
3 Ledig jobb dalsøyra snarest Produksjon

LEDIG BUTIKKJOBB

Joker Gudvangen

Dagligvare

Me søkjer etter blide, omgjengelege og sørvisinnstilte personar for butikkjobb hjå Joker Gudvangen. Start frå kring midten av august. Me kan tilby varierte arbeidsoppgåver og eit godt arbeidsmiljø. Kan dette vere noko for deg? Ta kontakt på joker.gudvangen@joker.no
1 Ledig jobb gudvangen snarest Butikkansatt