Bedriftslege fast 100 % stilling

Stavanger Kommune

Bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune søker etter en dyktig og engasjert bedriftslege i fast 100 % stilling som kan være med å bidra til videreutvikling av fremtidens bedriftshelsetjeneste i nye Stavanger kommune, samt opprettholde god faglig standard. Stillingen inngår i Stavanger kommune sin interne bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten har go…
1 Ledig jobb stavanger 04.11.2019

Avdelingsleder

Stavanger Kommune

Smiodden skole søker etter deg som vil bli vår nye avdelingsleder, en spennende og utfordrende stilling. Du får å jobbe sammen et kreativt og faglig sterkt kollegium som har fellesskap og respekt for hverandre. Smiodden er en framtidsrettet skole der menneskeverdet er grunnfjellet i vårt pedagogiske arbeid, slik at elevene får faglig utvikling og høy grad av…
1 Ledig jobb hafrsfjord 05.11.2019

Hvilende nattevakt hver 4 helg

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet psykisk helse og ROP består av 17 bofellesskap innen psykisk helse og ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø, som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser, som kan bidra til en meningsfull hverdag. Hos oss ønsker vi å ha gode prosesser for utvikling av våre medarbeidere og et trivelig fellesskap. …
1 Ledig jobb stavanger 31.10.2019

Spesialsykepleier/sykepleier, Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap

Stavanger Kommune

Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap består av en sykehjemsavdeling for 27 pasienter langtid fordelt på to grupper med henholdsvis 10 og 17, et bofellesskap for eldre med 25 leiligheter, et dagsenter med 33 brukere og en bydelskafe. Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap er en hjemmekoselig og oversiktlig institusjon med gode kollegaer som må oppleves. Den l…
1 Ledig jobb stavanger snarest

Helsesykepleier/sykepleier med ansvar for meningokokkvaksinering av elever på videregående skole

Stavanger Kommune

Arbeidsoppgaver Stavanger kommune skal i løpet av skoleåret 2019/2020 gjennomføre gratis meningokokkvaksinering av alle årskull på videregående skoler i kommunen. Smittevernkontoret er i samarbeid med skolehelsetjenesten utfører av dette arbeidet. I første runde skal alle årskull vaksineres, men vaksineringen av VG1 skal etter hvert inn som et fast tilbud fr…
1 Ledig jobb stavanger 03.11.2019

Gruppekoordinator/prosjektleder VA

Stavanger Kommune

Vi jobber med de viktige spørsmålene knyttet til vann, klima og miljø. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden. Plan og anleggsavdelingen består av 40 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører, ingeniører og fagarbeide…
1 Ledig jobb stavanger 31.10.2019

Prosjektleder VA

Stavanger Kommune

Vi jobber med de viktige spørsmålene knyttet til vann, klima og miljø. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden. Plan og anleggsavdelingen består av 40 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører, ingeniører og fagarbeide…
1 Ledig jobb stavanger 31.10.2019

Helsefagarbeider, Vikariat, Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester

Stavanger Kommune

Vi i hjemmesykepleien på Hinna leverer tjenester hjemme hos mennesker som trenger hjelp, pleie og omsorg i ulike faser i livet. Vi består av en stor og stabil gruppe engasjerte sykepleiere og fagarbeidere. Avdelingen har et svært godt faglig og et aktivt sosialt miljø. Nå trenger vi flere helsefagarbeidere med på laget. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver…
1 Ledig jobb stavanger 10.11.2019

Sykepleier 100 % stilling i turnus-redusert stilling kan diskuteres

Stavanger Kommune

Blidensol sykehjem er et kompetansesenter for personer med demens i Stavanger kommune. Vår visjon er Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser på Åsen i Hillevåg bydel. Vi har en flott hage og fine turmuligheter rett utenfor døren. Pasientene er fordelt på fire avdelinger. To av avdelingene er spesialenheter, en …
1 Ledig jobb stavanger 04.11.2019

Fagleder

Stavanger Kommune

Blidensol sykehjem er et kompetansesenter for personer med demens i Stavanger kommune. Vår visjon er Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser på Åsen i Hillevåg bydel. Vi har en flott hage og fine turmuligheter rett utenfor døren. Pasientene er fordelt på fire avdelinger. To av avdelingene er spesialenheter, en …
1 Ledig jobb stavanger 03.11.2019

Skolekonsulent

Stavanger Kommune

Smiodden skole en ungdomsskole i Madla bydel, skolen har rundt 210 elever og 26 ansatte. Smiodden er en framtidsrettet skole der menneskeverdet er grunnfjellet i vårt pedagogiske arbeid, slik at elevene får faglig utvikling og høy grad av livsmestring. Vi er en skole som liker å trigge elevenes utforskertrang og som ser mulighetene for den enkelte elev i ste…
1 Ledig jobb hafrsfjord 05.11.2019

Nattevakt

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet psykisk helse ble nyetablert som virksomhet i januar 2017, hvor alle bofellesskapene innen psykisk helse og ROP teamet ble samlet. Vi har nå et stort og sterkt fagmiljø, som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag. Hos oss ønsker vi å ha gode prosesser for …
1 Ledig jobb hafrsfjord 04.11.2019

Helsefagarbeider

Stavanger Kommune

Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Vi har 11 plasser for langtid, 20 plasser på rehabiliteringsavdeling, 20 plasser for personer med demens (skjermede enheter) og 25 plasser for korttid. I 1. etasje har vi kafè …
1 Ledig jobb stavanger 27.10.2019

Vikariat kommuneoverlege

Stavanger Kommune

I samfunnsmedisinsk stab har vi ledig vikariat i 50% stilling som kommuneoverlege. Vikariatet har en varighet til og med 31.03.2020. Samfunnsmedisinsk stab er underlagt helsesjefen, og har for tiden 13 heltids- og deltidsansatte med høy helsefaglig kompetanse. Kommuneoverlegene er helsesjefens medisinskfaglige rådgivere i saker som angår helse, og skal ivare…
1 Ledig jobb stavanger 03.11.2019

Vikariat for vernepleier

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet psykisk helse ble nyetablert som virksomhet i januar 2017, hvor alle bofellesskapene innen psykisk helse og ROP teamet ble samlet. Vi har nå et stort og sterkt fagmiljø, som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag. Hos oss ønsker vi å ha gode prosesser for …
1 Ledig jobb hafrsfjord 04.11.2019

Butikkmedarbeider deltid

Madla Handelslag SA

Varehandel Detaljist

Har du Extra-faktoren og lyst å være med på vinnerlaget? Er du blid og smilende? Ansvarsbevisst? Liker du å jobbe med mennesker? Ønsker du å gi kundene våre gode handleopplevelser? Vi trenger nå nok en engasjert og motivert butikkmedarbeider på deltid kveld og helg. Arbeidsoppgaver: Kassearbeid Kundebehandling, salg og service Varepåfylling Annet forefallend…
1 Ledig jobb hafrsfjord 25.10.2019

Controls and Electronics Engineer

Ipeople

Shipshave AS is a startup company developing the only In-Transit Cleaning of ship Hulls. Cleaner hulls can eliminate CO2 emissions equivalent to Norway’s total emissions. Our business model will enable shipowners to maintain hulls themselves while the ship is operating saving time and money. We progress our projects with over-the-table decisions, access to f…
1 Ledig jobb stavanger snarest

Er du nyutdannet og jobbsøker?

Fersken AS

Rekruttering og bemanning

Fersken AS er startet som et tiltak for å gjøre jobbsøkerprosessen etter endt studier litt lettere. Mange opplever tiden som nyutdannet og jobbsøker som mer krevende enn man kanskje var forberedt på. Da er det godt å kunne stå sammen med andre i samme situasjon. Fersken AS er et fellesskap og rekrutteringsbyrå for nyutdannede. Her ønsker vi å samles så mange…
1 Ledig jobb stavanger 16.11.2019 Er du nyutdannet og jobbsøker?

Ønsker du å lede medarbeidere med høy kompetanse innen skatt?

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Sekretariatet søker en seksjonssjef som vil få personalansvar for en gruppe meget kvalifiserte medarbeidere. Du vil rapportere direkte til direktøren i sekretariatet og blir en del av ledelsen. Vi søker deg som motiveres av ledelse av et tungt fagmiljø. Du vil i stor grad være med å påvirke organiseringen og den videre utviklingen av sekretariatet. Sekretari…
1 Ledig jobb stavanger 29.10.2019

Er du vår neste superselger?

Illums Bolighus

Varehandel Detaljist

Illums Bolighus søker selgere som brenner for salg og godt design. Vi er på jakt etter superselgeren som har et sterkt ønske om å gi byens BESTE service. Illums Bolighus er et av Skandinavias toneangivende steder for design og boliginnredning. Bolighuset har et inspirerende miljø med et utvalg av aktuelle kvalitetsprodukter av flott design som inspirerer kun…
6 Ledig jobb stavanger snarest Salg

Administrasjonsleder

Stavanger Kommune

Barneverntjenesten i Stavanger søker ny Administrasjonsleder. Barneverntjenesten er en av Norges største, med om lag 150 ansatte. Tjenesten er organisert i tre fagavdelinger; Mottak og Familieoppfølging, Tiltaksavdelingen, Omsorgsavdelingen, samt Administrasjon og ledelse. Administrasjonsleder inngår i Barneverntjenestens ledergruppe og har virksomhetsleder …
1 Ledig jobb stavanger 03.11.2019

Lærer i Hip-hop

Stavanger Kommune

Stavanger kulturskole er en av landets største kulturskoler med ca. 3600 elever, og rundt 130 ansatte. Stavanger kulturskole har et stort dansetilbud. Ukentlig tilbyr vi ca 65 klasser for barn, ungdom og voksne, og har 1100 elevplasser. Vi tilbyr danseundervisning i ulike sjangre: ballett, jazzdans, moderne/samtidsdans, showjazz og hip-hop. For barn under sk…
1 Ledig jobb stavanger 11.11.2019

Vil du ha en helgejobb der du kan bidra til økt livskvalitet for en ungdom?

Stavanger Kommune

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, trygge og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon dagtilbud og seksjon avlastning samt bydekkende veiledningsteam. Vi benytter PAS (positiv atferdsstøtte) som rammeverk for våre tjenester Tjuvholmveien 14 …
1 Ledig jobb stavanger 27.10.2019

Helgevakter

Stavanger Kommune

Lassaveien bofellesskap søker 2 helgevakter i henholdsvis 21,83 og 14,55 % stilling. Den ene er vakt annen hver helg, og den andre er vakt hver tredje helg. Bofellesskapet er et av 17 bofellesskap som ligger inn under virksomheten Bo- og aktivitet psykisk helse. Det er et forsterket botiltak for personer med alvorlig psykisk sykdom og som i tillegg har ulike…
1 Ledig jobb stavanger 31.10.2019

Orkesterinstruktør

Stavanger Kommune

Stavanger kulturskole er en av landets største kulturskoler med ca. 3600 elever, og rundt 130 ansatte. Stavanger kulturskole har tre strykeorkestre. Vi har fra 17.02.2020 behov for en engasjert orkesterinstruktør som kan gå inn i skolens orkesterteam. Den som blir ansatt vil gå inn i et av skolens orkestre sammen med to andre dirigenter/instruktører. Kulturs…
1 Ledig jobb stavanger 04.11.2019

Fast helg, 10,39%

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomheten som består av 17 bofellesskap innen psykisk helse & ROP. Vi jobber målrettet med miljøterapeutisk relasjonsarbeid og har Recovery som grunnlag for det arbeidet som utføres. Virksomhetens visjon er "Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter." Husabøryggen bofellesskap har 8 beboere som mottar tjene…
1 Ledig jobb hundvåg 25.10.2019

Fast natt 14,08%

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomheten som består av 17 bofellesskap innen psykisk helse & ROP. Vi jobber målrettet med miljøterapeutisk relasjonsarbeid og har Recovery som grunnlag for det arbeidet som utføres. Virksomhetens visjon er "Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter." Husabøryggen bofellesskap har 8 beboere som mottar tjene…
1 Ledig jobb hundvåg 25.10.2019

Sykepleier/ vernepleier, 100% fast stilling.

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomheten som består av 17 bofellesskap innen psykisk helse & ROP. Vi jobber målrettet med miljøterapeutisk relasjonsarbeid og har Recovery som grunnlag for det arbeidet som utføres. Virksomhetens visjon er "Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter." Husabøryggen bofellesskap har 8 beboere som mottar tjene…
1 Ledig jobb hundvåg 28.10.2019

Miljøarbeider

Stavanger Kommune

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon avlastning, seksjon bolig og seksjon dag. Mosvangen aktivitetssenter gir et dagtilbud til 5 unge menn samt et avlastningstilbud til en ung mann. Vi jobber målrettet og benytter PAS …
1 Ledig jobb stavanger 23.10.2019

Rektor på Johannes læringssenter

Stavanger Kommune

Johannes læringssenter yter tjenester for brukere i alle aldre. Innen voksenopplæring-området gir senteret opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven - og grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven §§ 4A-1 og 4A-2. Senterets avdeling for spesialundervisning for voksne har også fagkonsulenter innen syn og h…
1 Ledig jobb stavanger 31.10.2019

Rektor - Gausel skole

Stavanger Kommune

Gausel skole er en barneskole i Hinna bydel. Vi har for tiden ca 520 elever og en SFO med ca 200 barn. Vi er en STOLT-skole; en skole med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Gausel skole har flotte skolebygg, byens beste utsikt og store uteområder som brukes aktivt som læringsarenaer og til fri aktivitet. Fra og med 2020 vil ordningen med driftsstyre i s…
1 Ledig jobb stavanger 31.10.2019

            Mottakskonsulent

Stavanger Kommune

Avdeling for Mottak og familieoppfølging søker mottakskonsulent i 100% stilling Barneverntjenesten i Stavanger er en av Norges største fagtjenester med ca 140 årsverk fordelt på tre fagavdelinger; Mottak og familieoppfølging, Omsorgsavdelingen og Tiltaksavdelingen, samt administrasjonsavdeling og ledelse. Mottak og Familieoppfølging består i dag av rundt 60 …
1 Ledig jobb stavanger 20.10.2019

Sykepleier

Stavanger Kommune

Lervig sykehjem åpnet i januar 2018 og er med 123 beboerrom et av kommunens største sykehjem. Som sykepleier vil du få mulighet til å være med å påvirke og bygge opp et sterkt fagmiljø i samarbeid med andre faggrupper. Vi ønsker å gå foran og arbeide systematisk med kvalitetsarbeid, ha fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning for å gi gode og trygge tj…
1 Ledig jobb stavanger 27.10.2019

Vikariat 60 % våken nattevakt med mulighet for forlengelse

Stavanger Kommune

Denne stillingen er delt mellom to avdelinger; avdeling eldre og avdeling puh. Avdeling puh; Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Sunde, Tasta, Madla og Eiganes. Det er til sammen 12 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som an…
1 Ledig jobb stavanger 27.10.2019

Rådgiver 

Stavanger Kommune

Seksjon lønn er en del av Regnskap og Lønn i Stavanger kommune. Seksjonen har det løpende ansvar for lønnsutbetalinger, refusjonskrav og reiseregninger med mer i kommunen. Seksjon lønn har 25 ansatte og har ansvar for utlønning av ca. 12 000 ansatte i Stavanger kommune, kommunale foretak og interkommunale selskap, hver måned. Stavanger kommune benytter lønns…
1 Ledig jobb stavanger 30.10.2019

Rådgiver - Byggesak og byantikvar

Stavanger Kommune

Har du kompetanse innen arkitektur, ingeniørfag eller juss? Er du interessert i by- og samfunnsplanlegging? Da er du kanskje en av våre nye rådgivere! I Stavanger kommune jobber vi med å ta vare på Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Samtidig er vi en by i stadig utvikling, med stor grad av transformasjon, fortetting og fornyelse. Det nye skal t…
1 Ledig jobb stavanger 20.10.2019

Underdirektør, dokumentforvaltning Stavanger

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon Dokumentforvaltning er en av fire seksjoner i avdelingen Administrative Tjenester. Seksjonens hovedoppgave er forvaltning og utvikling av effektive landsdekkende tjenester i innenfor dokumentforvaltning. Kontinuerlig forbedring er vår arbeids- og ledelsesform, og vi har ambisjon om å være anerkjent som blant de beste innen våre tjenesteområder i offe…
1 Ledig jobb stavanger 01.11.2019

Cellolærer - Stavanger kulturskole

Stavanger Kommune

Stavanger kulturskole har ledig stilling som Cello lærer. Arbeidsoppgaver Forberede og gjennomføre undervisning på cello, herunder delta i forbindelse med prosjektuker. Den som blir ansatt skal undervise etter pedagogiske/metodiske prinsipper som gjør undervisningen faglig god, engasjerende og lystbetont for elevene. Ha en god kommunikasjon med foreldre/fore…
1 Ledig jobb stavanger 04.11.2019

Fritidsmentor barne- og ungdomsarbeid deltid

Stavanger Kommune

Vil du være med å bidra til at barn og unge deltar i positive fritidsaktiviteter som gir mestring, glede og tilhørighet? Ungdom og fritid består av 7 avdelinger med et mangfold av tilbud til Stavangers befolkning, blant annet gjennom bydelshus og fritidsklubber (se kommunens hjemmesider for mer informasjon). Fritidsmentor er et forebyggende tilbud som retter…
1 Ledig jobb stavanger 15.11.2019

Spennende lederstilling i Stavanger

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Avdeling skatt og avgift i Divisjon innkreving søker en dyktig, engasjert og utviklingsorientert underdirektør til…
1 Ledig jobb stavanger 20.10.2019
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier