Senior Maintenance Management Engineers

Oceaneering Asset Integrity

Olje og gass Industri / Produksjon

Is today the day you take the next step in your career and seize the opportunity to etch out the path for future generations of maintenance management engineers? Oceaneering is a highly diverse company and are continuously solving complex challenges for our customers around the globe. To do this, we are always searching for the right colleagues to help us de…
1 Ledig jobb stavanger 06.08.2020

Vi søker på vegne av kunde 2 stk. Sushi kokker i 80% stillinger.

BNS Bemanning (Bemanning nord AS)

Rekruttering og bemanning

På vegne av kunde søker vi 2 stk.erfarne Sushikokker, i nyopprettede stillinger. Restauranten er under nyetablering og ferdigstilles om ikke lenge i nyoppussede lokaler. De rette kandidatene vil kunne være med å bygge opp og sette sitt personlige preg på virksomheten allerede i startfasen av driften. Vi ser etter kandidater som har erfaring som sushikokk /Su…
2 Ledig jobb bryne snarest Sushi kokker

Sykepleier 2 x 100 % svangerskapsvikar

Haugesund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidsoppgaver Som sykepleier hos oss har du ansvar for utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon og sykepleierdokumentasjon av tjenestemottakere, og samhandling med pårørende. Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle de…
1 Ledig jobb haugesund 16.08.2020

Enhetsleder Hjemmetjenesten

Haugesund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Haugesund kommune søker etter ny enhetsleder for hjemmetjenesten, en enhet i stor faglig utvikling og endring relatert til økt tjenestetilbud, utvidede oppgaver og utvidede muligheter ved innføring av velferdsteknologiske løsninger. Hjemmetjenesten yter pr i dag personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet. I tillegg administreres dag og aktivitetestilb…
1 Ledig jobb haugesund 15.08.2020

Vikariat ved Nygård barneskole.

Lund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lund kommune v/Nygård barneskole søker medarbeider til inntil 100 % vikariat i undervisningsstilling for høsten 2020 med mulighet for forlengelse ut skoleåret 2020/2021. I Lund kommune har vi 4 grunnskoler: Lund ungdomsskole på Moi Nygård barneskole på Moi Kiellands Minde skole i Hovsherad Heskestad skule på Ualand Arbeidsoppgaver Undervisning på småskole- o…
1 Ledig jobb moi 02.08.2020

Farmasøyt 

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Er du farmasøyt og ute etter jobb i apotek? Vitusapotek Randaberg har ledig vikariat. Kundemøtet er det viktigste i vår hverdag. Vi søker derfor deg som er en dyktig farmasøyt og som trives med aktiv kunderådgivning. Til den ledige stillingen ser vi etter deg som har høy arbeidskapasitet og jobber effektivt. Du har evnen til å spre godt humør, er fleksibel o…
1 Ledig jobb randaberg 27.07.2020

Hjemmehjelp

Stavanger Kommune

Stavanger kommune leverer hjemmehjelpstjenester til innbyggere som av ulike årsaker trenger praktisk hjelp i hjemmet.Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk,klesvask,sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer. Hjemmehjelp blir gitt etter visjonen "hjelp til selvhjelp" Målet er at tjenesten…
1 Ledig jobb stavanger 02.08.2020

Spesialpedagog vikariat 

Stavanger Kommune

Stokkatunet søker etter en dyktig spesialpedagog på spesielt tilrettelagt avdeling STA En av våre ansatte har fått permisjon og derfor trenger vi en dedikert og dyktig medarbeider med på laget. Stokka-barnehagene består av Stokkatunet, Stokka og Stokkadalen barnehage. Det ledige vikariatet er i Stokkatunet på tilrettelagt avdeling. Tilrettelagt avdeling STA …
1 Ledig jobb stavanger 09.08.2020

Jurist - Internasjonal skatterett

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du jurist og ønsker spennende arbeidsoppgaver innen internasjonal skatt? Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll o…
1 Ledig jobb stavanger 09.08.2020

Juridisk rådgiver - fast stilling og vikariat

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Regelverk og internasjonalt arbeid søker etter juridiske rådgivere/seniorrådgivere, en fast stilling og et vikariat. Sjøfartsdirektoratet er en framoverlent sjøfartsadministrasjon i en næring som stadig utvikler ny og mer miljøvennlig teknologi. Oppdraget vårt er å arbeide for høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier, og målet er at…
1 Ledig jobb haugesund 09.08.2020

Våken nattevakt 70%

Stavanger Kommune

Fra 01.01.17 ble botilbud for mennesker med utviklingshemning organisert i to virksomheter, bo og aktivitet nord og sør. Morteveien og Skeisvika bofellesskap ligger under Bo og Aktivitet Sør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug og har til sammen 15 avdelinger i virksomheten. Morteveien og Skeisvika bofellesskap ligger på Hundvåg og er e…
1 Ledig jobb hundvåg 31.07.2020

Heimehjelp

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Innafor tenesteområdet helse og sosial, ved heimetenesta på Nærbø, er ledig stilling for heimehjelp: Ca 50 % fast stilling inkl. tredje kvar helg. Ledig frå 1.10.20, eller etter avtale. Heimetenesta på Nærbø består av heimesjukepleie, heimehjelp og dagavdeling. Me dekker heile Nærbø, frå Refsnes via Rimestad til Risa og har nå 120 stk som mottek tenester. St…
1 Ledig jobb nærbø 17.08.2020

Helsefagarbeider

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Innafor tenesteområdet helse og sosial, ved heimetenesta på Nærbø, er følgjande stilling ledig for helsefagarbeidar: Ca 50 % fast stilling turnus inkl. tredje kvar helg. Ledig frå 1.10.20, eller etter avtale. Heimetenesta på Nærbø består av heimesjukepleie, heimehjelp og dagavdeling. Me dekker heile Nærbø, frå Refsnes via Rimestad til Risa og har nå 120 stk …
1 Ledig jobb nærbø 17.08.2020

Sykepleier 50,35% nattpatrulje

Haugesund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse og omsorgstjenester til hjemmeboende. Vi yter personlig hjelp og praktisk bistand etter bestiller- utfører modell. Hjemmetjenesten er inndelt i tre geografiske soner. Nattpatruljen betjener alle disse tre sonene. Dette gir varierte og spennende arbeidsoppgaver.Nattpatruljen består av sykepleiere og fagarbeidere.…
1 Ledig jobb haugesund 23.07.2020

Hudterapeut/hudpleier

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Er du en engasjert og dyktig hudterapeut som er glad i å ta i et tak? Vi søker deg som kan være ansvarlig for den daglige driften av vår hudpleiesalong samt ha delansvar for gjennomføring av apotekets kampanjer. Du får mulighet til å bidra med utvikling av hudpleieavdelingen og apotekets øvrige ansatte sin kompetanse på området. Dette sikrer oss et godt fagl…
1 Ledig jobb stavanger 15.07.2020

Apotektekniker/apotekmedarbeider 

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Kan du tenke deg å bli vår nye kollega? Vitusapotek Randaberg har ledig vikariat som apotektekniker/apotekmedarbeider. Til den ledige stillingen søker vi deg som inspireres av gode kundemøter og som vil være en aktiv bidragsyter i å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Du er en blid og motivert person som trives med salg og rådgivning. Du er ryddig og liker or…
1 Ledig jobb randaberg 24.07.2020

Psykolog eller psykologspesialist

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønsker å ansette deg som er psykolog eller psykologspesialist og som er opptatt av å være tilstede der innbyggerne lever livene sine. Her får du anledning til å jobbe lavterskel og tilby helsehjelp uten henvisning eller ventetid. Vi søker deg som vil være en positiv lagspiller i et tverrfaglig miljø og som har trygghet nok i rollen din til å kunne gjøre s…
1 Ledig jobb sandnes 31.08.2020

Ledige stillinger i Gauselparken bofellesskap

Stavanger Kommune

Botilbudet for mennesker med utviklingshemming er organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord og Bo og Aktivitet Sør. Bo og Aktivitet Sør omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er til sammen 15 avdelinger i virksomheten. Gauselparken bofellesskap har åtte beboere med varierende grad av funksjonsnedsettelser som psykisk utviklin…
1 Ledig jobb stavanger 05.08.2020

Sykepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig stilling i turnus på 55,63% inkl. hver tredje helg for sykepleier ved hjemmetjenesten Sør. Av dette er 38,02% fast og 17,61% vikariat i ett år med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig fra 01. september 2020. Hjemmetjenesten Sør gir tjenester til hjemmeboende i eget hjem fra Sirevåg til Vigrestad, og kommunale boliger ved Vigrestad bo- o…
1 Ledig jobb varhaug 03.08.2020

Klubbleiar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hå kommune søker klubbleiar til Loen ungdomsklubb. Dette er eit vikariat i 50 % stilling i eit år. Arbeidsoppgåver ansvar for ungdomsklubb. Planlegge og organisere aktivitetar kvar veke, og føre vidare klubben som ein populær arena for ungdom. leiaransvar for ansette og lærlinger. utvikle klubben til ein stad der ungdom får utfalde sine eigne uttrykk. organi…
1 Ledig jobb nærbø 31.07.2020

Produksjonsdyransvarlig

Veterinærinstituttet

Forskning og utvikling

Ja, da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet har nå behov for å tilsette en produksjonsdyransvarlig ved vårt nasjonale kompetansesenter for produksjonsdyr og er på jakt etter deg som er engasjert og opptatt av dyrenes helse og velferd. Produksjonsdyransvarlig Stillingen er plassert i Seksjon for husdyr, vilt og velferd som ligger i Avdeli…
1 Ledig jobb sandnes 17.08.2020

Analytiker

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Vi ønsker å styrke Utlandsavdelingen i Stavanger med en selvgående initia…
1 Ledig jobb stavanger 16.08.2020

Rådgiver

Stavanger Kommune

Regnskapsseksjonen er en del av Regnskap og Lønn i Stavanger kommune, og ivaretar oppdrags- og fagansvar for alle leveranser innenfor regnskap. Seksjonen fører regnskap, foretar årsavslutninger og driver rådgivning på regnskapsområdet for Stavanger kommunes ledelse og virksomheter, kommunale foretak, interkommunale selskaper, kommunale aksjeselskaper mfl. St…
1 Ledig jobb stavanger 09.08.2020

Servitør og/eller Batender MM Cafe & Bar Haugesund

Inventum Holding AS

Annet

Vi søker engasjerte servitører/bartendere med snarlig tiltredelse til vår restaurant Cafe MM Indre kai Inventum Gruppen søker etter servitører og bartendere Cafe MM Indre kai. Vi er på jakt etter stabile og ansvarlige servitører og bartendere med erfaring. Om bedriften: Inventum Gruppen er etablert i november 1988, og er en lokalt forankret aktør innen resta…
3 Ledig jobb haugesund snarest Annet

Selger til bedriftsmarkedet

Securitas

Vektertjenester

Securitas i Rogaland ser etter deg med flere års erfaring innenfor salg, forhandling og representasjon. Stillingen innebærer høy kundeaktivitet og relasjonsbygging mot eksisterende og nye kunder. Du tilbyr SMB markedet sikkerhetsløsninger innenfor manuelle vaktjenester, og fra hele Securitas sitt tekniske sortiment. Du har ansvar for å gjennomføre aktivitete…
1 Ledig jobb stavanger 09.08.2020 Selger

Miljøterapeut

Stavanger Kommune

Er du faglig engasjert med stor interesse for menneskene rundt deg? Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord og Bo og Aktivitet Sør. Kyrkjehaugen Bofellesskap er del av Bo og Aktivitet Sør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er til sammen 15 avdelin…
1 Ledig jobb stavanger 09.08.2020

Prosjektmedarbeider ernæring

Stavanger Kommune

Stavanger kommune har ledig engasjement som prosjektmedarbeider ved avdeling for helsefremming og mestring på helsehuset. Arbeidet vil ha særlig vekt på kostholdsoppfølging og ernæringsarbeid. Avdeling for helsefremming og mestring tilbyr frisklivstjenester, rask psykisk helsehjelp og forebyggende hjemmebesøk. Vi gir hjelp og støtte til endring av levevaner …
1 Ledig jobb stavanger 09.08.2020

Prosjekt - og byggeleder

Stavanger Kommune

Stavanger boligbygg KF (Boligbygg) er et sentralt virkemiddel i Stavanger kommunes boligsosiale arbeid. Vår oppgave er å eie, vedlikeholde og utvikle kommunens utleieboliger. Foretaket skal også sørge for at det etter behov bygges selvbygger‐ og etablererboliger, utleieboliger mv. – både til vanskeligstilte og til andre. Vårt mål er å tilby gode bygg å bo i.…
1 Ledig jobb stavanger 10.08.2020

Psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider

Stavanger Kommune

Stavanger kommune har ledig engasjement som psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider ved avdeling for helsefremming og mestring på helsehuset. Avdeling for helsefremming og mestring tilbyr rask psykisk helsehjelp, frisklivstjenester, og forebyggende hjemmebesøk. Vi gir hjelp og støtte til endring av levevaner og mestring/behandling av lette til moderate …
1 Ledig jobb stavanger 09.08.2020

Senior Rådgiver med fagansvar

Azets Insight AS

Økonomi, regnskap og revisjon

Azets fortsetter videre vekst innenfor økonomitjenester til oljesektoren og vi søker derfor etter en erfaren Senior Rådgiver som vil være med i en ledende rolle på denne reisen. Vi har en god kundeportefølje som vi ønsker skal bli vesentlig større, og vi ser etter deg som kjenner oljebransjen godt. Hos oss vil du få muligheten til å være med i et faglig ster…
1 Ledig jobb stavanger 09.08.2020

Vernepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hå sjukehejm har ledig en 100 % stilling som vernepleier. Vi i 1. etasje er glade i mennesker, vi er nytenkende og liker å ta utfordringer på strak arm. Vi ser andres muligheter og har fokus på ressurser i stedet for begrensninger. Vi ønsker å tilrettelegge for en meningsfull hverdag ut fra den enkeltes forutsetninger. Vi ønsker også å kunne bidra til at vår…
1 Ledig jobb varhaug 02.08.2020

Helsefagarbeider

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Langaberget omsorgsboliger på Ogna, er det ledig faste nyopprettede stillinger som helsefagarbeidere fra 14.12.2020. 1 * 100% turnus med tredje hver helg 1 * 21,6 % 3. hver helg, fredag, lørdag og søndag 4* 15,85 % 2. hver helg, lørdag og søndag Det er seks leiligheter som er tilknyttet en personalbase med døgnbemanning. Personalet gir også tjenester til…
1 Ledig jobb varhaug 02.08.2020

Vernepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Langaberget omsorgsboliger på Ogna er det ledig fire faste nyopprettede stillinger som miljøterapeut i 100 %, fra 16.11.2020. Det er seks leiligheter som er tilknyttet en personalbase med døgnbemanning. Personalet gir også tjenester til personer i nærmiljøet. I tillegg til å yte bistand i daglige gjøremål, har vi fokus på at beboerne har meningsfylte hve…
1 Ledig jobb varhaug 02.08.2020

Undervisningsstilling, vikariat

Lund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heskestad skule har ledig årsvikariat i undervisningsstilling i inntil 56 % fra 01.08.20 til 31.07.21. Heskestad skule er en fådelt skole for elever på 1. - 7. klassetrinn. Arbeidsoppgaver Undervisning på småskole- og mellomtrinnet. Kvalifikasjoner Fullført lærerutdanning eller høyere pedagogisk utdanning Annen relevant utdanning/kompetanse Stabilitet og kon…
1 Ledig jobb ualand 02.08.2020

Leder av IKT  

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du vår nye IKT-leder? Vi søker etter deg som ønsker å lede og videreutvikle Eigersund kommunes IKT-avdeling. IKT-tjenesten i Eigersund kommune er organisert under tjenesteområdet Organisasjon og læring og består i dag av 5 (snart 6) ansatte i tillegg til en lærling. IKT-leder har fag-, personal- og budsjettansvar for fagområdet. IKT-tjenesten er ansvarlig…
1 Ledig jobb egersund 14.08.2020

Vi har behov for flere dyktige pedagoger!

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Varatun barnehage er en 17 avdelings barnehage som drives på to tun. Barnehagen har i mange år vært inspirert av Reggio Emilia filosofien. I den står de tre pedagogene sentralt: barnet, den voksne og det fysiske miljøet. I tillegg er vi kjent for å være en barnehage med fokus på mangfold og flerkulturelt arbeid. Vi arbeider for felleskap og inkludering av de…
1 Ledig jobb sandnes 26.07.2020

Brukerstyrt personlig assistent

Stavanger Kommune

Brukerstyrt personlig assistanse er tjenester som ytes til brukeren på individuell basis. Oppgavene er mangfoldige og kan innbefatte hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et selvstendig og aktivt liv som mulig. Tjenestene ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i helse- og omsorgstjenes…
1 Ledig jobb hafrsfjord 20.07.2020

Vernepleier

Stavanger Kommune

Dagsenter og avlastning er et bydekkende tilbud i Stavanger kommune. Vårt overordnede mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til en god livskvalitet for mennesker med særskilte bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon avlastning, seksjon dagtilbud og bydekkende veiledningsteam. Tjuvholmveien 14 er en barnebo…
1 Ledig jobb stavanger 02.08.2020

Klinisk ernæringsfysiolog

Stavanger Kommune

Stavanger kommune har ledig engasjement som klinisk ernæringsfysiolog ved avdeling for helsefremming og mestring på helsehuset. Avdeling for helsefremming og mestring tilbyr frisklivstjenester, rask psykisk helsehjelp og forebyggende hjemmebesøk. Vi gir hjelp og støtte til endring av levevaner og mestring av lette til moderate psykiske helseplager. Det gis t…
1 Ledig jobb stavanger 30.07.2020

Psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider

Stavanger Kommune

Stavanger kommune har ledig engasjement som psykiatrisk sykepleier/psykisk helsearbeider ved avdeling for helsefremming og mestring på helsehuset. Avdeling for helsefremming og mestring tilbyr rask psykisk helsehjelp, frisklivstjenester, og forebyggende hjemmebesøk. Vi gir hjelp og støtte til endring av levevaner og mestring/behandling av lette til moderate …
1 Ledig jobb stavanger 09.08.2020