Hjemmehjelp ved sektor Gravdal/Ballstad

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 50 % fast stilling som hjemmehjelp, stillingen er ledig omgående. Stillingen inngår i turnus og består av dagvakter, i tillegg til arbeid hver 3. helg der du vil bistå med stell og pleie av våre brukere. Arbeids- og ansvarsområde Bistå våre brukere med diverse husarbeid som støvsuging, gulvvask, støvtørring og vask av bad, osv. Kvalifikasjonskra…
1 Ledig jobb leknes 03.09.2019 Ikke påkrevet

Sykepleiere (vikariater) ved Vestvågøy sykehjem

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Korttidsavdelingen på Vestvågøy sykehjem, post 1, har ledig to vikariater på 100 %. Et vikariat på ett år og det andre på et halvt år med mulighet for forlengelse. Arbeids- og ansvarsområde Sykepleiefunksjonen består i helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor syke og friske eldre med behov for pleie og om…
2 Ledig jobb leknes 03.09.2019 Bachelor

Saksbehandler ved Tildelingsenheten

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Vi har ledig 100% stilling som saksbehandler ved Tildelingsenheten. Arbeids- og ansvarsområde Enhetsleder er nærmeste overordnede. Saksutrede/innstille til vedtak til Tiltaksrådet på helse- og omsorgstjenester (avlastning, korttidsopphold og langtidsopphold) samt bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse og omsorgstjenester (Leknes Bo…
1 Ledig jobb leknes 03.09.2019 Bachelor

Prosjektleder

Polygon Bodø

Skadebegrensning og sanering

Som prosjektleder i Polygon blir du del av et faglig kompetent miljø som gir deg gode utviklingsmuligheter innenfor skadebegrensning og gjenoppbygging. Du vil få muligheten til å jobbe med både varierende og utfordrende oppgaver daglig. I Polygon løser vi det meste for våre kunder med hovedvekt på oppdrag etter skade på bygg og konstruksjon. Vi er eksperter …
1 Ledig jobb leknes snarest Ønskelig

Tømrer

Lofot Entreprenør

Bygg og anlegg

5 Kompetanse leknes

Café medarbeider

Lofoten bakeri AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

5 Kompetanse leknes

ERP Business Analyst

Insula AS

Fiske og fiskeoppdrett

Til nyopprettet stilling søker vi ERP Business Analyst Sjømatkonsernet INSULA er i ferd med å implementere et nytt ERP*-system som skal sikre felles arbeidsprosesser på tvers av konsernets 22 nordiske enheter. M3 er valgt som system, og vår ERP Business Analyst får en viktig rolle i å sørge for at løsningen blir brukt optimalt gjennom optimalisering av arbei…
1 Ledig jobb leknes snarest Bachelor

Pedagogisk leder

Sjøkanten barnehage AS

Barnehage

Kvalifikasjonskrav: • Godkjent utdanning som barnehagelærer • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel. • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig • Er faglig dyktig • God helse, kunne utføre fysiske oppgaver og delta aktivt i lek med barna Vi tilbyr: • En utviklingsorientert organisasjon • Tariffavtale gjennom PBL • Et godt faglig miljø m…
1 Ledig jobb leknes snarest Godkjent utdanning som barnehagelærer