Sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Vi har ledig 2 faste 100% stillinger som sykepleier ved Sykehjemsavdelingen, Nesset Omsorgssenter. Beskrivelse av arbeidssted Nesset omsorgsdistrikt dekker et stort geografisk område i indre del av Molde kommune. Tjenestene vi tilbyr består av Nesset omsorgssenter, lokalisert i Eidsvåg og inneholder sykehjemsavdeling med 30 plasser, skjermet av…
1 Ledig jobb molde 14.08.2020 Fast Stilling

Sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig fast 100 % stilling som sykepleier Beskrivelse av arbeidssted Hjemmetjenesten ved Bergmo Omsorgssenter er den delen av hjemmetjenesten som har ansvaret for øst-siden av byen, det vil si fra og med Fuglset-bekken inn til Sigerseth på Hjelset. (inkl. Nordbyen og Råkhaugen) Hovedoppgaver Gi stell, pleie og omsorg til bruker opp mot in…
1 Ledig jobb molde 01.08.2020 Fast Stilling

Kjøkkensjef

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig fast 100 % stilling som kjøkkensjef. Beskrivelse av arbeidssted Kjøkkenet som holder til på Glomstua omsorgssenter leverer mat til 15 avdelinger, 3 dagsenter, 3 bofellesskap og ca. 100 hjemmeboende. Kjøkkenet har 7,7 årsverk fordelt på 8 faste stillinger. Det er også 4-5 vikarer som er godt kjent. Kjøkkenet har egen sjåfør til matt…
1 Ledig jobb molde 30.07.2020 Fast Stilling

Enhetsleder

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype: Enhetsleder Byggesak og Geodata 100 % fast stilling Byggesak og geodata er en av tre enheter i sektor teknisk, plan, næring og miljø. Digitalisering har hatt stort fokus siste årene. Sektoren har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling og tjenesteformidling. Kommunalsjef og lederne for de tre enhetene utgjør ledergrup…
1 Ledig jobb molde 21.08.2020 Fast Stilling

Vernepleier/ sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Vernepleier/ sykepleier fast 100 % stilling Beskrivelse av arbeidssted Enheten har ansvaret for de fleste kommunale tjenester for mennesker med utviklingshemming, koordinering av tjenester og annen bistand til andre med funksjonshemming. Enheten har ulike hovedarbeidsområder, dagsenter og aktivitetssenter med dagarbeidstid, bo- og avlastningstj…
1 Ledig jobb molde 30.07.2020 Fast Stilling

Avdelingsdirektør - økonomisk tilsyn med private barnehager

Utdanningsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

Utdanningsdirektoratet bidrar til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Hos oss får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse. Vi jobber brukerrettet, samordnet og digitalt og er stolte av å jobbe med å utvikle barnehage- og skolesektoren. Vi…
1 Ledig jobb molde 23.08.2020

Maskinsjef i sambandet Solholmen-Mordalsvågen, p.t. MF Ivar Aasen 

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Solholmen-Mordalsvågen, p.t. MF Ivar Aasen. Skiftordning: 2 veker …
1 Ledig jobb midsund 16.07.2020

Maskinsjef i sambandet Sølsnes-Åfarnes, p.t. MF Stryn

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig årsvikarat som maskinsjef i sambandet Sølsnes-Åfarnes, p.t. MF Stryn. Vikariatet går frå september 202…
1 Ledig jobb skåla 14.07.2020

Miljøarbeider/miljøterapeut

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Faste helgestillinger Beskrivelse av arbeidssted Har du fylt 20 år og ønsker å jobbe i psykisk helse- og rustjenester? Vi har behov for miljøarbeider/miljøterapeut i flere helgestillinger i vårt bofellesskap i Råkhaugvegen 10. Arbeid i turnus med arbeid på dag og kveld eller natt. Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven …
1 Ledig jobb molde 06.09.2020

Renholdere

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig stillinger som renholder fortiden tilknyttet formålsbygg i Molde, Hjelset, Eidsvåg og i Misund-, Molde og Nesset distrikt. Følgende stillinger lyses ut: 100% fast stilling x3 For tiden tilknyttet formålsbygg Molde. 60% fast stilling x2 For tiden tilknyttet formålsbygg Molde. 60% fast stilling For tiden tilknyttet formålsbygg Hjelse…
1 Ledig jobb molde 10.08.2020

Saksbehandler

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 100 % fast stilling som saksbehandler ved Tildeling og koordineringskontoret. Beskrivelse av arbeidssted Tildeling og koordinering har ansvar for fullstendig saksbehandling av helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til Lov om helse og omsorgstjenester. De er også kommunens koordinerende enhet. Kontoret har i t…
1 Ledig jobb molde 31.07.2020 Fast Stilling

Konsulent

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 100 % fast stilling som konsulent. Beskrivelse av arbeidssted Tildeling og koordinering har ansvar for fullstendig saksbehandling av helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til Lov om helse og omsorgstjenester. De er også kommunens koordinerende enhet. Kontoret har i tillegg kontakt med helseforetaket ved håndt…
1 Ledig jobb molde 31.07.2020 Fast Stilling

Sykepleier / vernepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Ved vår bofellesskap i Råkhaugvegen 10 er det ledig en 100 % stilling i vikariat for sykepleier/vernepleier fra ca. 1. september 2020 til mai 2021. Arbeid i turnus dag/kveld med arbeid helg. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted er Råkhaugvegen 10, bofellesskap i Psykisk helse- og rustjenester i Molde kommune. Dette er et bofellesskap for menn…
1 Ledig jobb molde 20.07.2020

Internutlysning - Avdelingsleder

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 1 års engasjement i 100 % midlertidig tilsetning som avdelingsleder ved Molde legevakt og kommunal akutt døgnpost ved Kirkebakken helsehus. Stillingen har to delt turnus med dag og kveldarbeidstid. Beskrivelse av arbeidssted Molde kommune har i samarbeid med Aukra og Hustadvika kommuner, etablert «Molde interkommunale legevakt» som…
1 Ledig jobb molde 27.07.2020

Sykepleiere natt (KAD)

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Der er ledige stillinger som sykepleier til kommunal akutt døgnpost (KAD) i ca 63 % stilling natt. Beskrivelse av arbeidssted Molde kommune har i samarbeid med Aukra og Hustadvika kommuner, etablert "kommunale akutte døgnplasser" (KAD) som er et alternativ til sykehusinnleggelse. Dette er en ordning der pasienter kan bli lagt inn for en kortere…
1 Ledig jobb molde 27.07.2020 Fast Stilling

Avdelingsleder sykehjemmet

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig 100 % stilling som avdelingsleder ved sykehjemmet. Beskrivelse av arbeidssted Sykehjemmet har 48 pasienter fordelt på 3 avdelinger. Denne aktuelle avdeling har 20 pasienter. Avdelingsleder har dagarbeidstid, ikke kveld og helg. Hovedoppgaver Vi ønsker en engasjert og motivert medarbeider som er konstruktiv og kreativ, innenfor de r…
1 Ledig jobb molde 16.07.2020 Fast Stilling

Sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig fast 100% stilling som sykepleier. Beskrivelse av arbeidssted Råkhaugen omsorgssenter er Molde kommunes kompetansesenter for tilbud til personer med demens. Her er dagtilbud, 8 plasser i bofellesskap, 40 langtidsplasser og 16 korttidsplasser i sykehjem. Hovedoppgaver Sykehjemmet er delt inn i 7 boenheter med 8 beboere i hver. Det e…
1 Ledig jobb molde 31.08.2020 Fast Stilling

Tilkallingsvikar

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Råkhaugen omsorgssenter har behov for tilkallingsvikarer til pleie- og omsorgsoppgaver i sykehjem, bofellesskap og i vaskeri. Det er turnustjeneste med arbeid dag, kveld, natt og helg bortset fra i vaskeriet der de jobber på dagtid hverdager. Beskrivelse av arbeidssted Råkhaugen omsorgssenter er Molde kommunes kompetansesenter for tilbud til pe…
1 Ledig jobb molde 31.12.2020 Vikarer

Sykepleier

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig fast 100% stilling som sykepleier. Beskrivelse av arbeidssted Råkhaugen omsorgssenter er Molde kommunes kompetansesenter for tilbud til personer med demens. Her er dagtilbud, 8 plasser i bofellesskap, 40 langtidsplasser og 8 korttidsplasser i sykehjem. Hovedoppgaver Sykehjemmet er delt inn i 6 boenheter med 8 beboere i hver. Det er…
1 Ledig jobb molde 31.08.2020

Sykepleier natt

Molde kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er ledig fast 66,9 % stilling som sykepleier natt. Beskrivelse av arbeidssted Råkhaugen omsorgssenter er Molde kommunes kompetansesenter for tilbud til personer med demens. Her er dagtilbud, 8 plasser i bofellesskap, 40 langtidsplasser og 8 korttidsplasser i sykehjem. Hovedoppgaver Det er 5 ansatte på jobb hver natt, som har ansvar for 48 b…
1 Ledig jobb molde 31.08.2020