MASKINFØRAR, LASTEBILSJÅFØR / ANLEGGSARBEIDAR

Jordalen Entreprenør AS

Bygg og anlegg

Jordalen Entreprenør AS er eit maskinentreprenørfirma med 27 tilsette. Me driv allsidig anleggsarbeid med særleg vekt på utføring av kommunaltekniske anlegg og arbeid i tilknyting til vassdragsreguleringar og jernbane. Me har solid økonomi og god ordrereserve. Basen vår er i Liahagen på Voss, og det naturlege marknadsområdet vårt er i Hordaland og Sogn. På g…
1 Ledig jobb voss 25.08.2019 Ønskelig

BILSELJAR

Motor service Bilsenter AS

Bilforhandler

Motor Service er ein bilforhandlar med lange tradisjonar i bygda vår. Me begynte med sal og reparasjonar av bilar i 1961. I dag er me merkeforhandlar for Peugeot , Suzuki og Isuzu. BILSELJAR Me ynskjer ein utadvendt person, som likar å jobba både sjølvstendig og saman med andre. Du bør vera strukturert og kreativ. Jobben vil bestå av sal av nye og brukte bil…
1 Ledig jobb voss 27.08.2019 Ønskelig

RØYRLEGGJAR

Stanghelle Rørleggerfirma AS

VVS og rørlegger

Stanghelle Rørleggerfirma as tek på seg alle typar oppdrag innan røyrlegging. Me er ei meisterbedrift og er sentralgodkjende. Som lærebedrift tek me òg inn lærlingar. Me er medlem av Bademiljø-kjeda. Mange nye og spennande oppdrag ventar, som gjer at me no søkjer etter Røyrleggjar Kvalifikasjonar Ha fagbrev eller lang erfaring Er sjølvstendig og løysingsorie…
1 Ledig jobb voss 30.08.2019 Ønskelig

Vil du bli jobbspesialist?

Voss distriktspsykiatriske senter NKS Bjørkeli

Sykehus - Psykiatriske

Individuell jobbstøtte (IPS) NAV og Voss DPS NKS Bjørkeli: 3 prosjektstillingar Individuell jobbstøtte (IPS) er ein modell for arbeidsretta oppfølging av personar med psykiske lidingar som ønskjer arbeid, og som har behov for behandling samstundes med arbeidsretta bistand. Målet med IPS er å legge til rette for at menneske med psykiske lidingar skal få, og o…
1 Ledig jobb voss snarest Påkrevet

KAFEMEDARBEIDAR

Voss Kafedrift AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Kafémedarbeidar Le Cafe (i AMFI Voss) søkjer ny medarbeidar i 50% stilling (+ avløysing/ekstra). Me tilbyr varierande og interessante arbeidsoppgåver i eit travelt miljø/ tariffløn. Tilsetjing frå 1. august 2019. Søkjar må ha gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Send ein kortfatta søknad snarast til: egmoerk@online.no eller levér den direkte i ka…
1 Ledig jobb voss snarest Ikke påkrevet

RESEPSJONSMEDARBEIDAR

Stalheim hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

I perioden frå ca 1. august og til 25. september har me no ledig stilling som resepsjonsmedarbeidar. Søkjarar må ha gode norsk- og engelskkunnskapar. Kost og losji på staden om ynskjeleg. Interesserte kontaktar: STALHEIM HOTEL www.stalheim.com, Trygve Dugstad – tlf. 56 52 36 12 trygve@stalheim.com
1 Ledig jobb stalheim snarest Ønskelig