UNDERVISNINGSSTILLINGAR

Voss Vidaregåande Skule

skole

Ledige UNDERVISNINGSSTILLINGAR Voss vidaregåande skule har fylgjande undervisningsstillingar ledige frå 01.08.2019: • 80% fast undervisningsstilling i kroppsøving • 80% fast undervisningsstilling i naturbruk (villmarksliv) • 100% fast undervisningsstilling i naturbruk (landbruk) • 100% fast undervisningsstilling på Teknikk- og industriell-produksjon • 80% fa…
5 Ledig jobb skulestadmo 02.06.2019 Påkrevet

HELSESEKRETÆR

Vangstunet legesenter AS

Lege - Allmenn medisin

Vangstunet legesenter søkjer autorisert HELSESEKRETÆR/ MEDARBEIDAR i deltidsstilling til varierte arbeidsoppgåver innan drift av legekontor. Personlege eigenskapar vert vektlagde. Søknadsfrist 7. juni. Søknad, CV, politiattest og referansar sender ein til heimdal@vangstunetlegesenter.no
1 Ledig jobb voss 07.06.2019 Ønskelig

MONTØR

Voss kjøkkensenter AS

Varehandel Detaljist

Voss Kjøkkensenter AS er forhandlar av Sigdal-kjøkken. Me er 6 tilsette – fordelt med 4 seljarar i butikken og 2 montørar. Me er så heldige å ha stor etterspurnad etter våre produkt, at me no søkjer etter endå ein MONTØR i 100 % stilling Arbeidet omfattar montering til prosjekt, byggmeistrar og forbrukarar. Montering av kjøkken er eit fag som krev presisjon …
1 Ledig jobb voss 07.06.2019 Påkrevet

DAGLEG LEIAR

Norsk Flid Husfliden Voss

Bunad

Dagleg leiar Har du interesse for mote, bunadsaum, interiør og er klar for nye utfordringar? Er du ein kremmar som alltid set kundane fyrst? Då kan du vera den rette personen for oss. Som dagleg leiar for L/L Husfliden Voss vil du ha ansvaret for den daglege drifta av butikken og produksjonen av bunader. Du set deg klare mål for omsetnaden og har ansvaret fo…
1 Ledig jobb voss 31.05.2019 Ønskelig

Sals- og marknads­ansvarleg

Avisa Hordaland

Media, informasjon og PR

Hordaland er ei frittståande privateigd lokalavis som vart grunnlagt i 1883. Avisa har kontor på Voss med i alt 28 tilsette og dekkjer kommunane Voss, Ulvik, Granvin, Vaksdal og Modalen. Hordaland kjem ut tre dagar pr. veke, og har ei nettavis som dekkjer daglege lokale nyhende. VaksdalPosten, som dekkjer kommunane Vaksdal og Modalen, har kontorstad på Da…
1 Ledig jobb voss 26.05.2019 Påkrevet

TØMRARBAS TØMRAR M/FAGBREV SOMMARVIKAR/SESONGARBEIDAR

HAMLAGRØ HYTTESERVICE AS

Håndtverkstjenester

Hamlagrø Hytteservice har aukande oppdragsmengd med rehabilitering, påbygg, vedlikehaldsarbeid og servicearbeid spesielt til hyttemarknaden. Me har ledige stillingar for: • Tømrarbas • Tømrar m/fagbrev • Sommarvikar/sesongarbeider. Bygg og anleggsarbeid. Kvalifikasjonar: • Beherskar godt norsk språk munnleg og skriftleg • Førarkort kl B • Fagbrev og/eller fa…
4 Ledig jobb voss 01.06.2019 Ønskelig

Anleggsmaskinførar / Anleggsarbeider med erfaring

Ekehaug maskin AS

Bygg og anlegg

Maskinentreprenørfirma med ca 10 tilsette, med lager og kontor på Palmafossen. Ekehaug Maskin A/S vart etablert i 1983 og utfører oppdrag for private og offentlege oppdragsgjevarar. Me ynskjer å styrkja staben vår, og søkjer derfor etter Anleggsmaskinførar / Anleggsarbeider med erfaring Ynskte eigenskaper: Må meistre godt norsk, munnleg og skriftleg Væra all…
1 Ledig jobb voss snarest Ønskelig

MEKANIKAR

Subaru Voss AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

SUBARU VOSS AS SØKJER MEKANIKAR ME ER I SPENNANDE UTVIKLING OG SØKJER EIN MOTIVERT MEKANIKAR SOM ER PROAKTIV OG BRENN FOR GODE KUNDEOPPLEVINGAR KVEN ER DU? Du jobbar godt sjølvstendig og i team Du likar høgt tempo og godt humør Du ynskjer å gje kunden noko han ikkje forventar Du likar å løysa utfordringar ARBEIDSOPPGÅVER Service & PKK Mekaniske reparasjonar …
1 Ledig jobb voss snarest Fag- / Svennebrev

DRIFTSMEDARBEIDAR / FERIEVIKARAR

INDRE HORDALAND MILJØVERK IKS

Renhold og renovasjon

Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss. Selskapet arbeider med avfallsløysingar for abonnentar og kundar; innsamling, tilrettelegging av sorteringsordningar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehandling av avfall. Me samarbeider òg med aktuelle aktørar for å …
1 Ledig jobb voss snarest Ikke påkrevet

2 ELEKTROMONTØRAR, 1 LÆRLING ELKTROMONTØR

Teltech

IT, telekommunikasjon og internett

Teltech AS er eit tele-entreprenør selskap som byggjer og vedlikeheld telecom installasjonar og fibernett i Voss og i nærliggande kommunar. Me er 16 tilsette og held til i Voss Næringspark. Teltech er inne i ei positiv utvikling og startar no opp ei eiga elektroavdeling. Me treng fleire dyktige medarbeidarar til vår elektroavdeling, og søkjer no etter: 2 ele…
3 Ledig jobb voss snarest Fag- / Svennebrev

SOUSSJEF & KOKK

Fleischers Hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

Me søkjer deg som har godt hovud, varmt hjarta og sterk integritet. Imøtekomande personale, i kombinasjon med nydelege måltid i storslagne omgjevnader, har vore vår oppskrift på suksess. Oppskrifta verkar framleis. Har du hotellerfaring, fagbrev kokk og velutvikla kommunikasjonsog språkkunnskapar, kan me tilby konkurransedyktige vilkår, personalbustad og opp…
1 Ledig jobb voss snarest Fag- / Svennebrev

RESTAURANTSJEF

Fleischers Hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

Me søkjer deg som har godt hovud, varmt hjarta og sterk integritet. Imøtekomande personale, i kombinasjon med nydelege måltid i storslagne omgjevnader, har vore vår oppskrift på suksess. Oppskrifta verkar framleis. Har du hotellerfaring, fagbrev og velutvikla kommunikasjons- og språkkunnskapar, kan me tilby konkurransedyktige vilkår, personalbustad og oppsta…
1 Ledig jobb voss snarest Påkrevet

KUNDESENTER-MEDARBEIDARAR

VOSS FIBER AS

IT, telekommunikasjon og internett

Voss Fiber er Voss sin største fiberleverandør med over 3000 kundar i privat og bedriftsmarknaden i Voss kommune. Me leverer internett, byggjer og driftar fibernett og leverer tv som Get-partner. Sidan starten i 2013 har me hatt stor vekst, og i dag er me 6 tilsette med kontor på Voss. Voss Fiber er eit dotterselskap av Voss Energi. Kundesentermedarbeidarar …
4 Ledig jobb voss snarest Ønskelig

RESEPSJONIST

MYRKDALEN HOTEL AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept. Resepsjonist vikariat Arbeidsområde Behandla innkomande førespurnader på telefon og mail Innsjekk og utsjekk Individuell og gruppebooking Fakturering Førefallande arbeid Myrkdalsve…
1 Ledig jobb vossestrand snarest Ikke påkrevet