FORRETNINGSUTVIKLAR

Næringshagen i Hardanger AS

Konsulenter og frie yrker

Næringshagen har fått nye oppdrag og treng fleire dyktige folk. Arbeidsoppgåvene vert å styre omstillingsprosjekt, vere pådrivar for å etablere nye bedrifter og hjelpe eksisterande bedrifter til vekst. Vi søkjer etter deg som ynskjer å arbeide mellom 50 og 100%. Det er ei føremon om du i tillegg har kjennskap til regionalt og lokalt næringsliv sine utfordrin…
1 Ledig jobb øystese 31.01.2020 Utviklar

KALKULATØR

Kjosås Maskin AS

Bygg og anlegg

Kjosås Maskin AS er ein stor og seriøs aktør, der oppdragsmengda har auka betydelig i den seinare tida. Det trengs difor fleire nye dyktige medarbeidarar. Du vil verta ein del av en open og ekspansiv organisasjon med store moglegheiter til å påvirke din eigen arbeidsdag. Saman med dyktige kollegaer vil du levere prosjekt av høg kvalitet til kundane våre. For…
1 Ledig jobb norheimsund snarest

KALKULATØR

Kjosås Maskin AS

Bygg og anlegg

1 Ledig jobb norheimsund snarest Administrasjon

PROSJEKTLEIAR

Kjosås Maskin AS

Bygg og anlegg

Kjosås Maskin AS er ein stor og seriøs aktør, der oppdragsmengda har auka betydelig i den seinare tida. Det trengs difor fleire nye dyktige medarbeidarar. Du vil verta ein del av en open og ekspansiv organisasjon med store moglegheiter til å påvirke din eigen arbeidsdag. Saman med dyktige kollegaer vil du levere prosjekt av høg kvalitet til kundane våre.For …
1 Ledig jobb norheimsund snarest Lederstilling