Sykepleier 80 % svangerskapsvikariat, avdeling 1

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling 1 er en langtidsavdeling med 22 plasser, hvorav 9 plasser er skjermet. Avdelingen har fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg, og det er god kompetanse på kartlegging og tiltak hos personer med og kognitiv svikt og ulike somatiske diagnoser. Vi er stolte av å være en del av et spennende fagmiljø i vekst. Vi styrker sykepleierkompetansen vå…
1 Ledig jobb stange 03.11.2019

Autorisert sykepleier natt

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye nattsykepleier? Vi ser etter deg som tar ansvar for å dekke generelle sykepleiebehov på alle våre tre somatiske langtidsavdelinger. I tillegg kan stillingen innebære å ha bakvakter på våre to demensavdelinger. Stillingen er organisatorisk plassert under avdeling 2. Avdelingen har god kompetanse på kartlegging og tiltak hos personer med kognitiv…
1 Ledig jobb stange 03.11.2019

Sykepleier/vernepleier 100%, avdeling 1

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling 1 er en langtidsavdeling med 22 plasser, hvorav 9 plasser er skjermet. Avdelingen har fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg, og det er god kompetanse på kartlegging og tiltak hos personer med og kognitiv svikt og ulike somatiske diagnoser. Vi er stolte av å være en del av et spennende fagmiljø i vekst. Vi styrker kompetansen vår, og søke…
1 Ledig jobb stange 03.11.2019

Sykepleier, 100 %, avdeling 1

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling 1 er en langtidsavdeling med 22 plasser, hvorav 9 plasser er skjermet. Avdelingen har fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg, og det er god kompetanse på kartlegging og tiltak hos personer med og kognitiv svikt og ulike somatiske diagnoser. Vi er stolte av å være en del av et spennende fagmiljø i vekst. Vi styrker sykepleierkompetansen vå…
1 Ledig jobb stange 03.11.2019

Sykepleier 100% avdeling 2

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling 2 er en langtidsavdeling med 24 plasser og har fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg. Avdelingen har god kompetanse på kartlegging og tiltak hos personer med kognitiv svikt, i tillegg til god kompetanse på ulike somatiske diagnoser. Vi er stolte av å være en del av et spennende fagmiljø i vekst. Vi styrker sykepleiekompetansen vår, og sø…
1 Ledig jobb stange 03.11.2019

Byggeleder fundamentering

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen. Avdelingen Plan og utredning jobber med tekniske hovedplaner og kommuned…
1 Ledig jobb tangen 03.11.2019

Prosjekteringsleder(e)

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen. Avdelingen Plan og utredning jobber med tekniske hovedplaner og kommuned…
1 Ledig jobb tangen 10.11.2019

Kvalitetsrådgiver

Bane NOR SF

Bygg- og anleggsleverandører, Jernbane og sporvei, Transport

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen. Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika har behov for flere medarbeidere og …
1 Ledig jobb tangen 22.10.2019

Barnehagelærer-vikariat, Tangen barnehage

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnehagesektoren i Stange er i sterk utvikling. Barnehage og skole deltar i fylkeskommunens satsing på Kultur for læring, med fokus på at vi skal ha en pedagogisk praksis med profesjonelle voksne. Barna i Stange skal kunne vokse opp i den beste kulturen for læring og utvikling. I Stange kommune er det 10 private og 11 kommunale barnehager. Tangen barnehage …
1 Ledig jobb tangen 23.10.2019

Pedagogisk leder - Hoberg barnehage

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnehagesektoren i Stange er i sterk utvikling. Barnehage og skole deltar i fylkeskommunens satsing på Kultur for læring, med fokus på at vi skal ha en pedagogisk praksis med profesjonelle voksne. Barna i Stange skal kunne vokse opp i den beste kulturen for læring og utvikling. I Stange kommune er det 10 private og 11 kommunale barnehager. Hoberg barnehage …
1 Ledig jobb ottestad 23.10.2019

Vegingeniør

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunalteknikk har ansvaret for de tekniske tjenesteområdene veg, vann, avløp, samt grøntanlegg og lekeplasser. Vi er en virksomhet med 13 ansatte som jobber for gode tjenester til kommunens innbyggere og aktiv samfunnsutvikling. Vi er involvert i gode tverrfaglige samarbeid i kommunen, og er en aktiv deltaker i samarbeid med våre nabokommuner. Kommunaltekn…
1 Ledig jobb stange 27.10.2019

Oppmålingsingeniør - Landmåler 

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Plan, bygg- og oppmåling er en virksomhet som skal frembringe planer og initiere tiltak. Vi bidrar til at alle som bor eller etablerer seg i Stange kommune skal oppleve trivsel og tilhørighet til nærmiljø, kommunen og regionen i alle livsfaser. Virksomheten disponerer i alt 17 årsverk. Kontorsted er for tiden på Stange rådhus i gangavstand fra jernbanestasjo…
1 Ledig jobb stange 29.10.2019

Undervisningsstilling vikariat

Stange kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Undervisningsstilling Breidablikk skole Arbeidsoppgaver Undervisning på 1.-7. trinn Kvalifikasjoner Godkjent undervisningskompetanse Gode IKT-ferdigheter, gjerne erfaring med bruk av læringsbrett Ønskelig med engelsk i fagkretsen Personlig egnethet vektlegges Personlige egenskaper Tydelig voksenperson med god kompetanse innen klasseledelse og relasjonsbyggin…
1 Ledig jobb ilseng 23.10.2019

Psykolog/Psykologspesialist

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Avdelingen er i ferd med…
1 Ledig jobb ottestad 25.10.2019

Pedagog

Læringsverkstedet gruppen AS

Annet

Pedagogen er medansvarlig for faglig kvalitet og utvikling og skal bidra til å etterleve vår visjon og verdier. Arbeidsoppgaver Pedagogen har dedikerte arbeidsoppgaver knyttet opp mot den pedagogiske praksisen og rapporterer til pedagogisk leder på avdelingen. Kvalifikasjoner Barnehagelærer eller tilsvarende jf bhg. loven § 17a Personlige egenskaper Vi søker…
1 Ledig jobb stange 20.10.2019

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldene lovkrav. Avdelingen …
1 Ledig jobb ottestad 25.10.2019

Assisterende enhetsleder

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen en…
1 Ledig jobb ottestad 25.10.2019

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldene lovkrav. Avdelingen …
1 Ledig jobb ottestad 08.11.2019

Spesialrådgiver

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

KoRus-Øst (Kompetansesenter rus - region øst) søker spesialrådgiver. KoRus-Øst er ett av sju regionale kompetansesentre som på oppdrag fra Helsedirektoratet har i oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet i Norge. Senteret er administrativt underlagt Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern. KoRus-Øst holder til på Kjonerud kompetanse…
1 Ledig jobb ottestad 20.10.2019

Byggesaksbehandler

Hedalm Anebyhus AS

Bygg og anlegg

Selskapet har vært igjennom ett spennende år med en foreløpig salgsvekst på over 40 % mot hele 2017, og vi står foran et spennende 2019. Vi trenger å styrke vår byggesaksavdeling og søker etter Byggesaksbehandler til vårt hovedkontor på Ilseng utenfor Hamar. Vi søker deg som er serviceinnstilt og veiledende, med god evne til å formidle lovverket til våre bol…
1 Ledig jobb ilseng snarest Administrasjon
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier