PP-rådgiver

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Odal PPT er en interkommunal PP-tjeneste for Sør- og Nord-Odal kommuner samt for Innlandet fylkeskommunes tre videregående skoler i regionen. Sør Odal er vertskommune. Vi har hyggelige og funksjonelle kontorer på Skarnes. Odal PPT er en utviklingsorientert tjeneste med motiverte og dyktige ansatte, som deltar i flere utviklingsprosjekter sammen med våre barn…
1 Ledig jobb skarnes 25.03.2019 Påkrevet

Veileder sosiale tjenester - NAV

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Veileder sosiale tjenester - Vikariat fødselspermisjon. NAV Sør-Odal sitt hovedmål er å bidra til at færre brukere mottar passive stønader og at flere kommer i arbeid eller meningsfylt aktivitet. NAV Sør-Odal er et partnerskap mellom staten og Sør-Odal kommune. Vi har til sammen 17 ansatte. En av våre medarbeidere skal ut i fødselspermisjon og det er derfor …
1 Ledig jobb skarnes 24.03.2019 Påkrevet

Pedagogisk leder Sander barnehage

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sander barnehage har ledig 70% stilling som pedagogisk leder. Stillingen er ledig fra 01.08.2019. Sander barnehage er en 3-avdelings barnehage. Arbeidsoppgaver Den pedagogiske lederen er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i trådt med godt faglig skjønn Veileder og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det p…
1 Ledig jobb skarnes 01.04.2019 Påkrevet

Pedagogisk leder

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tronbøl barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen 1-6 år, fordelt på 3 avdelinger, samt en rullerende utegruppe. Barnehagens arbeid har fokus på natur, miljø og fysisk aktivitet. Arbeidsoppgaver Den pedagogiske lederen er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn. Veilede og sørge for at barneha…
1 Ledig jobb skarnes 01.04.2019 Påkrevet

Stillinger ved Glommasvingen skole

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sør-Odal kommune åpner 1.8.19 Glommasvingen skole, ny felles skole for alle elevene på 1. – 10. trinn i kommunen. https://www.fremtidensskoleisorodal.no I løpet av våren kan det bli noen ledige stillinger på skolen. Hvis du er interessert i å jobbe på Glommasvingen skole, kan du gjerne sende en åpen søknad.
1 Ledig jobb skarnes 01.04.2019 Ønskelig