Ingeniør, vatn og avløp

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ingeniør, vatn og avløp 100 % fast stilling som ingeniør er ledig for tiltreding. Kommunalteknisk avdeling har 11 tilsette. Avdelinga har ansvar for planlegging, prosjektering, drift og vedlikehald for fagområda veg, vatn, avløp og renovasjon. Avdelinga har nå ledig stilling som avdelingsingeniør. Arbeidsoppgåver: * Forvaltningsoppgåver og oppfølging av mynd…
1 Ledig jobb gol 26.05.2019 Bachelor

Integreringskonsulent

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Intergreringkonsulentar Gol kommune søkjar to integreringskonsulentar i 2 x 100% fast stilling til nyoppretta Integreringstenesta, med ansvar for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrarar og flyktningetenesta. Integreringstenesta er frå 1.6.2019 lagt til Kulturavdelinga i Gol kommune, og frå same dato er introduksjonsprogram samordna med flyktningetene…
2 Ledig jobb gol 02.06.2019 Bachelor

Jordmor

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Jordmor, 30% vikariat Frå 01.08.19 - 01.06.20 er det ledig eit 30% vikariat som jordmor ved helsestasjonen i Gol. Vikariatet har bakgrunn i at noverande jordmor skal arbeide med prosjekt. Helsestasjonen har for tida 2 jordmødre og 4 helsesjukepleiarar og held til i gode, trivelege lokale i same bygg som legekontoret. Tenesta er organisert under helseavdeling…
1 Ledig jobb gol 03.06.2019 Spesiell sertifisering

PLANLEGGER MEKANISK

E-Co Energi AS

Energi- og vannforsyning

Vedlikeholdsplanlegger mekanisk – HallingdalE-CO Energi er i en spennende fase med stor aktivitet og mange prosjekter. For å styrke vår vedlikeholdsavdeling i Hallingdal søker vi etter flere engasjerte, dyktige og fleksible medarbeidere. Er du en faglig engasjert og dyktig person som kan bidra til å realisere vår vedlikeholdsfilosofi innen mekanisk, da er de…
1 Ledig jobb gol 31.05.2019 Fag- / Svennebrev

ELEKTROMONTØRER HALLINGDAL

E-Co Energi AS

Energi- og vannforsyning

Elektromontører Hallingdal E-CO Energi er i en spennende fase med stor aktivitet og mange prosjekter. For å styrke vår vedlikeholdsavdeling i Hallingdal søker vi nå etter flere engasjerte, dyktige og fleksible medarbeidere. Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter primært drift, vedlikehold, reparasjoner og montasje i kraftverkene med tilhørende reguleringsa…
2 Ledig jobb gol 31.05.2019 Fag- / Svennebrev

PLANLEGGER ELEKTRO

E-Co Energi AS

Energi- og vannforsyning

Vedlikeholdsplanlegger elektro – Hallingdal E-CO Energi er i en spennende fase med stor aktivitet og mange prosjekter. For å styrke vår vedlikeholdsavdeling i Hallingdal søker vi etter flere engasjerte, dyktige og fleksible medarbeidere. Er du en faglig engasjert og dyktig person som kan bidra til å realisere vår vedlikeholdsfilosofi innen mekanisk, da er de…
1 Ledig jobb gol 31.05.2019 Fag- / Svennebrev

Rådgiver elektroteknikk

ECT AS

Elektroteknikk

ECT AS er Norges største selvstendige rådgivende ingeniørfirma innen elektroteknikk med hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer på Hønefoss, Gol, Lysaker, Harstad og i Trondheim. Selskapet har over 110 ansatte og er i sterk vekst innen markedsområdene bygg og infrastruktur. STORT NETTVERK – DITT NÆROMRÅDE ECT - Gol søker erfaren rådgiver i elektroteknikk …
1 Ledig jobb gol snarest Sivilingeniør/master

Vi søker etter nye medarbeidere

HR Prosjekt AS

Konsulenter - Bygge- og anleggsteknikk

HR Prosjekt er i vekst og vi utvider nå med flere ansatte ved vårt avdelingskontor på Gol. Vi er i dag 15 ansatte innenfor flere fagfelt, med arkitekter, planleggere, tekniske rådgivere og prosjekt-/byggeledere i ett og samme kontorfellesskap. Vår avdeling på Gol har i hovedsak Hallingdal med tilgrensede områder som sitt nedslagsfelt, men vi drar også veksle…
4 Ledig jobb gol snarest Påkrevet

Tømrer

Bygghjelp AS

Håndtverkstjenester

Bygghelp AS er et allsidig tømrerfirma opprettet i 2015, med kontor/lager på Gol. Vi leverer tjenester både i privat- og næringsmarkeder. Nybygg, tilbygg og rehabilitering. Våre prosjekt er i hele Hallingdal. MED STADIG ØKENDE ARBIEDSMENGDE ØNSKER VI Å STYRKE LAGET MED: 2 TØMRERE MED FAGBREV Er du faglig dyktig, selvstendig, kreativ, med lang erfaring og en …
2 Ledig jobb gol snarest Fag- / Svennebrev