Er du en av våre nye sykepleiere?

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med og videreutvikle Hjemmesykepleien sine gode tjenester til innbyggerne? Er du faglig engasjert og opptatt av å levere kvalitet i det du gjør? Da er dette jobben for deg! Hjemmesykepleien i Ski vil fra nyttår bestå av 4 avdelinger med base i Ski sentrum og mange engasjerte og faglig dyktige ansatte. Vi leter etter flere sykepleiere som ønsker å…
1 Ledig jobb ski 17.11.2019

Avdelingsleder

Akershus Fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Drømtorp videregående skole kan gjennom mange år vise til gode resultater og høy andel elever som fullfører og består. Vi har 580 elevplasser, 120 ansatte og holder til i lyse og vennlige lokaler i Ski. Drømtorp tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende programområder, samt tilrettelagt opplæring i egne grupper for elever som har behov for det. Det er h…
1 Ledig jobb ski 01.11.2019

Vil du jobbe for trygt drikkevann?

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynets visjon er "et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt" Trygt drikkevann er et høyt prioritert område i Mattilsynet, og tilsyn med drikkevann må styrkes. Vil du være med oss på dette arbeidet? Mattilsynet, region Stor-Oslo dekker fylkene Akershus, Oslo og Østfold. Regionen har 1,2 millioner innbyggere og befolkningen er i sterk vekst. Ti…
1 Ledig jobb ski 27.10.2019

Helsefagarbeider natt 60 % fast stilling

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Finstadtunet er et nytt og moderne sykehjem som har til sammen 86 sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger. I tillegg har vi en egen bemanningsenhet. Finstadtunet tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester til innbyggere i Ski kommune, og er samtidig en institusjon hvor det er godt å bo. På vårt sykehjem har vi en spennende arbeidshverdag med forskj…
1 Ledig jobb ski 21.10.2019

Overlege - Spesialist i psykiatri

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en merkantil seksjon og kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE), Seksjon for gruppeterapi (SfG), Akutteam (FAT), Seksjon døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spisefor…
1 Ledig jobb ski 23.10.2019

Fagarbeider, våken nattevakt 66% og 28% fast stilling  - Follo omsorgsboliger.

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhet botjenester yter tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov. Formålet er å gi utviklingshemmede opplæring og tilrettelegging i dagliglivets gjøremål. Virksomheten består av 8 avdelinger, beliggende på Langhus, Kråkstad og i Ski. Virksomheten har pr. i dag ca. 250 ansatte, og tilbyr en kurspakke, med e-læring, på 7 t…
1 Ledig jobb ski 20.10.2019

Åpne søknader/Sommerjobber/Praksisplasser

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Alle våre ledige stillinger lyses ut i rekrutteringsportalen, og vi ber interesserte søke elektronisk på aktuelle stillinger der. Ski kommune tar også imot åpne søknader, MEN disse benyttes først og fremst i tidsavgrensede vikariater og blir liggende i en felles database. Ved behov kan virksomhetene gå inn der og finne aktuelle søkere. Ved årsskiftet hvert å…
1 Ledig jobb ski 29.09.2019

Lege til Nordre Follo Legevakt

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordre Follo Legevakt åpner 1.januar 2020, og i den forbindelse ønsker vi å engasjere selvstendig næringsdrivende legevaktsleger. Legevakten vil være bemannet med kommunalt ansatte leger i tiden 08.00 - 16.00 på hverdager Nordre Follo Legevakt er legevakt for den nye kommunens 60.000 innbyggere og andre som midlertidig arbeider, bor eller oppholder seg i kom…
1 Ledig jobb ski snarest

Sykepleier legevakt

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Follo lokalmedisinske senter (LMS) er et interkommunalt selskap drevet av Follo kommunene, Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden. Selskapet består av to enheter, legevakt med legevaktsentral og døgnpost (KAD). Vi har daglegevakt for kommunene Enebakk, Frogn og Ås og betjener også daglegevakten til Ski kommune med sykepleiere. Kveld, natt, helg og høy…
1 Ledig jobb ski 21.10.2019

Åpen søknad Assistent / Helsefagarbeider / Sykepleier

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Langhus bo- og servicesenter ligger sentralt til på Langhus, og består av to langtidsavdelinger med 13 pasienter, en mottaksavdeling for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, kafeteria og omsorgsboliger. Mottaksavdelingen er planlagt flyttet. Vi har en aktiv kulturenhet som bidrar til ekstra trivsel for pasientene på sykehjemmet, og for beboerne i omsorgs…
1 Ledig jobb ski snarest

Vil du bli støttekontakt?

Ski kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Støttekontakttjeneste kan gis til personer som ikke kan delta på ulike fritidsaktiviteter på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale begrensninger. Vi har til en hver tid behov for støttekontakter til oppdrag med ulikt omfang. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging. Dersom du ønsker å vite mer om støtteko…
1 Ledig jobb ski snarest

Kafé medarbeidere

Alba catering

For en ny kafe i Bekkestua, Bærum søker Alba Catering 50% kafemedarbeider 100% kafemedarbeider Det må påregnes arbeid i helger og kvelder (vanligvis til kl.22). Arbeidsoppgaver: Klargjøre til servering og opprydning Servering Kassa behandling Enkel matlaging Yte maksimal service over for våre gjester Rengjøring og sett serviser på plass Kvalifikasjoner: Serv…
2 Ledig jobb ski snarest Annet

Servicerørlegger

Assemblin AS

VVS og rørlegger

Å være servicerørlegger i Assemblin AS betyr at du er meget faglig dyktig i rørfaget. I tillegg skal du være kundeorientert, serviceinnstilt, lærevillig, like å jobbe selvstendig og ta ansvar for at kunden har lyst til å bruke Assemblin videre. Å jobbe som servicerørlegger betyr at du blir vist tillit og at du tar på deg rollen som vårt ansikt utad. Du har u…
5 Ledig jobb ski snarest

Anleggsleder innen tunnel

Inhouse AS

Bemanning, rekruttering og omstilling

For vår kunde søker vi nå en anleggsleder for ansvarsområde innen tunnel. Arbeidsoppgaver: - Være selskapets representant på anleggsstedet - Planlegging, styring og kontroll av utførelse, fremdrift og ressursbruk på anlegg. - Oppfølging av kvalitet, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø - Fortløpende dokumentasjon - Delta i utførelsen ved behov. - Bestille materi…
1 Ledig jobb ski snarest Lederstilling
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier