Sales Manager

Bee2Bee AS

Rekruttering og bemanning

Vil du være med å skape fremtiden innen fakturafinansiering? Vår nye automatiserte finansieringstjeneste, LogiqPay, gir bedrifter mulighet til å styrke likviditeten og frigjøre kapital via eksisterende systemer og fakturaprosesser. Tjenesten er svært fleksibel, uten bindinger for våre kunder, helt digital og alle kredittbeslutninger gjøres i sanntid. For vår…
1 Ledig jobb halden 31.03.2019 Bachelor - erfaring kan kompensere for manglende utdannelse

Montørbakgrunn med interesse for bobil eller båt?

Bee2Bee AS

Rekruttering og bemanning

Har du montørbakgrunn, eller er du interessert i bobil eller båt er det deg vi ser etter. Svakstrømserfaring er positivt. For vår kunde søker vi etter montør og bobilklargjørere for denne sesongen. Varighet på oppdrag er ca 6 måneder. Nye bobiler bestilles ofte med ekstrautstyr, og dette monteres etter anvisning fra fabrikken før kunden henter sin nye bil. D…
2 Ledig jobb halden snarest Ikke påkrevet

Sykepleiere, Hjemmesykepleien

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge …
4 Ledig jobb halden 23.04.2019 Påkrevet

Barneverntjenesten

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten er organisert i Familiens Hus med helsestasjon og PPT. Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Tjenesten er inndelt i 3 team: 2 mottak/undersøkelse/hjelpetiltak og 1 omsorgsteam. Arbeidet på teamene ledes av teamled…
3 Ledig jobb halden 16.04.2019 Påkrevet

Enhetsleder for spesialpedagogisk team og læringsmiljø

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhetsleder for spesialpedagogisk team (barnehage) og læringsmiljøteam (barneskoler) Kommunalavdelingen for undervisning, oppvekst og kultur har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for kommunens spesialpedagogisk team for barnehage og for kommunens læringsmiljøteam for barneskoler. Stillingen er rapporteringsansvarlig til kommunalsjefen. Beskrivelse av …
1 Ledig jobb halden 08.04.2019 Påkrevet

Sykepleier / vernepleier i rustjenesten 80% fast stilling

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og et satsingsområde innen helse og omsorg. Rustjenesten er en av avdelingene i enheten hvorav feltteamet inngår. Vi er på jakt etter en engasjert sykepleier eller vernepleier som ønsker å arbeide med personer med rus og psykiske helseutfordringer. 80 % fast stilling i feltteam rus Syke…
1 Ledig jobb halden 09.04.2019 Påkrevet

Sommervikarer til hjemmesykepleien

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmesykepleien i Halden søker etter sykepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden, uke 25-33. Beskrivelse av arbeidssted Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en a…
1 Ledig jobb halden 01.06.2019 Ønskelig

Enhetsleder for spesialpedagogisk team og læringsmiljø

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Enhetsleder for spesialpedagogisk team (barnehage) og læringsmiljøteam (barneskoler) Kommunalavdelingen for undervisning, oppvekst og kultur har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for kommunens spesialpedagogisk team for barnehage og for kommunens læringsmiljøteam for barneskoler. Stillingen er rapporteringsansvarlig til kom…
1 Ledig jobb halden 08.04.2019 Påkrevet

Sykepleier med videreutdanning i saksbehandling og helserett

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100% fast stilling ved Vaterland/Hagegata. Beskrivelse av arbeidssted Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Omsorgsboligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen og vi har nå ledig 100% fast stilling for sykepleier i turnus. Vi vektlegger kompetanse og eng…
1 Ledig jobb halden 08.04.2019 Bachelor

Sykepleier med videreutdanning i geriatri / demens 100 % fast stilling

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100% fast stilling ved Vaterland/Brygga. Beskrivelse av arbeidssted Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Omsorgsboligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen og vi har nå ledig et 100 % fast stilling for sykepleier i turnus. Vi vektlegger kompetanse og e…
1 Ledig jobb halden 08.04.2019 Bachelor

Rekrutteringsstillinger for 3.års vernepleiestudenter

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet Bo og Miljøarbeidertjeneste - for personer med funksjonsnedsettelser Er du vernepleierstudent og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % stilling etter fullført studie? Da ønsker vi kontakt med deg. Formålet med rekrutteringsstillingene er at vernepleierstudentene skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få i…
3 Ledig jobb halden 03.06.2019 Bachelor

Sosionom i rustjenesten, 80% fast stilling

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og et satsingsområde innen helse og omsorg. Rustjenesten er en av avdelingene i enheten hvorav feltteamet inngår. Vi er på jakt etter en engasjert sosionom som ønsker å arbeide med personer med rus og psykiske helseutfordringer. 80 % fast stilling i feltteam rus Sosionom Turnus dag / kv…
1 Ledig jobb halden 01.04.2019 Påkrevet

Vernepleier ønskes til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

-for personer med funksjonsnedsettelser Beskrivelse av arbeidssted Ostunet 92,02% fast stilling i turnus, gjennomsnittsberegnet slik at vaktene er på 14 timer, som utgjør ca. 10 vakter i snitt på en måned, arbeid hver 3.helg. Her bor det fire tjenestemottakere i hver sin leilighet. Den som blir ansatt må påregne seg i å bistå på tvers av boligene. Stillingen…
1 Ledig jobb halden 22.04.2019 Bachelor

Vernepleiere ønskes til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vernepleiere ønskes til følgende stillinger: 100% X 2 faste stillinger i turnus Beskrivelse av arbeidssted Enheten skal opprette et nytt tjenestetilbud til en bruker. Personalgruppen yter tjenenester til flere brukere, men stillingen er i hovedsak knyttet til det nye tjenestetilbudet. Arbeidet gir varierte utfordringer og muligheter for faglig utvikling gjen…
2 Ledig jobb halden 08.04.2019 Bachelor

Helsefagarbeidere ønskes enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

-for personer med funksjonsnedsettelser Helsefagarbeidere ønskes til følgende faste stillinger: 35 % - passiv natt X 3 stillinger 27% - helgestilling 23% - helgestillinger X 2 20% - helgestilling Beskrivelse av arbeidssted Enheten skal opprette et nytt tjenestetilbud til en bruker. Personalgruppen yter tjenenester til flere brukere, men stillingen er i hoved…
7 Ledig jobb halden 08.04.2019 Videregående skole

Sykepleiere, Vernepleiere, sykepleie/vernepleie studenter

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere og sykepleie/vernepleie studenter til langtidsavdeling, bestående av små bogrupper som er tilrettelagt for personer med demens. Våren 2019 starter Halden kommune et nytt og innovativt sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter. I den forbindelse søker vi etter en flere sykepleiere/vernepleiere. På Bergheim bo og aktivi…
10 Ledig jobb halden 08.04.2019 Bachelor

Psykologspesialist 100% fast stilling

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger psykologspesialist i Halden kommune! Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse og omsorg. Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og Helsestasjon for rusavhengige er i dag samlokalisert i sentrum av byen. Det bidrar til nærhet til brukergruppa og tett sama…
1 Ledig jobb halden 26.03.2019 Påkrevet

Ledig sommervikariat som institusjonslege i Halden

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Halden kommune har 5 heltidsansatte institusjonsleger som betjener 4 sykehjem. I forbindelse med ferieavvikling søker vi etter en vikar for 4 uker i tidsrommet 8. juli - 4. august (uke 28-31). Vikaren vil i hovedsak være tilknyttet Helsehuset og vil ha tilgang til en av de faste legene på huset for veiledning ved behov. Vi søker etter en lege med norsk autor…
1 Ledig jobb halden 20.05.2019 Lege med norsk autorisasjon og som har gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1-tjeneste eller har arbeidet som lege i Norge etter gjennomført studium.

Sommervikarer til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste består av : Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Eklundveien, Niels Stubsgt, Kommandantveien, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet, Idd og Uteteam. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finnes på Halden kommunes nettsider…
1 Ledig jobb halden 01.06.2019 Ønskelig

Halden historiske Samlinger søker sommerverter

Østfoldmuseene

Kunst og kultur

Er du historieinteressert, engasjert og utadvendt? Vi søker deg som er selvstendig og serviceinnstilt, og legger til rette for at publikum får en god museumsopplevelse. Som museumsvert og guide er det viktig at du er interessert i det historiske stoffet du skal formidle. I tillegg har du ansvar for salg av varer og billetter i vår museumsbutikk. Du må snakke…
5 Ledig jobb halden 31.03.2019 Ikke påkrevet

Sommervikarer ved enhet Omsorgsboliger i Halden

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Omsorgsboligene i Halden søker etter sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden, uke 26-33. Beskrivelse av arbeidssted Enhet omsorgsboliger består av Brygga omsorgsboliger, Vaterland / Hagegata og Søsterveien. Mer informasjon om de ulike omsorgsboligene kan finnes på Halden kommunes nettsider. Omsorgsboligene er …
1 Ledig jobb halden 01.04.2019 Ønskelig

Sykepleiere, avd. lindrende og langtid, Halden Helsehus

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å videreutvikle Halden Helsehus? 4. avdeling Lindrende og langtid har ledige sykepleier-stillinger: Sykepleier -100% fast stilling med arbeid hver 3. helg. Sykepleier -5 langtidsvikariater fra 75-100 % med 6 måneders varighet og arbeid hver 3. helg. Det er stor mulighet for fast ansettelse. Oppgi i søknaden hvilke stillinger du søker på Be…
2 Ledig jobb halden 25.02.2019 Bachelor

Tilkallingsvikarer for enhet samlokaliserte boliger

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tilkallingsvikarer søkes til enhet samlokaliserte boliger - Vernepleiere/Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter. Stillingens arbeidsområder: Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligen Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersonene Gi tjenester etter gjeldene arbeidsinstruks og vedtak.. Sø…
4 Ledig jobb halden 31.03.2019 Påkrevet

ADK rørlegger

Are anlegg AS

Bygg og anlegg

Vi søker etter erfaren ADK rørlegger, har du erfaring med montering av rør og pumpestasjoner ifbm trykkavløp vil det være en stor fordel.
3 Ledig jobb halden snarest Fag- / Svennebrev

Tillkallings vakt

Halden Redning & Bilhjelp AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Søker må ha godt humør, være løsnings orientert, kunne arbeide selvstendig, bil faglig kunnskap samt ha minimum B og C i førerkort.
3 Ledig jobb halden snarest Ikke påkrevet

Fast turnus vakt hver 4 uke

Halden Redning & Bilhjelp AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Hver 4 uke kjører man turnus vakta si på kveld / natt. Søker må ha godt humør, være løsnings orientert, kunne arbeide selvstendig, ha bil faglig kunnskap samt ha minimum B og C i førerkort.
3 Ledig jobb halden snarest Ikke påkrevet

Prosjektleder Ingeniør

Glomsrød Mekanisk verksted AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

1 Kompetanse/Jobbmulighet halden

Fagarbeider

Glomsrød Mekanisk verksted AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

3 Kompetanse/Jobbmulighet halden