Fastlegevikar (med mulighet for overtagelse av hjemmel)

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I veldrevet og godt innarbeidet legepraksis er det ledig 3-måneders vikariat f.o.m. 3.juni 2019 – som da vil være tellende for spesialisering i allmennmedisin. Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet, eventuelt for overdragelse av fastlegehjemmelen for den rette kandidat. Søknadsfrist snarest. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Fastlegehjemmele…
1 Ledig jobb halden 02.06.2019 Ønskelig

100% fast stilling som vernepleier med teamlederansvar Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 5 ulike avdelinger, som gir et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid, primært til personer med funksjonsnedsettelser. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter ligger under koordinerende fellestjenester. Teamlederstillingen er for tiden knyttet til avdeling Braveien, og …
1 Ledig jobb halden 03.06.2019 Ønskelig

Veileder Nav Halden

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Er du så heldig å få jobb i NAV-Halden vil du få kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringsli…
1 Ledig jobb halden 04.06.2019 Ønskelig

Assisterende rektor og inspektør

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stilling som assisterende rektor er ledig fra 1.august 2019. Hvis det blir intern ansettelse på assisterende rektor vil det bli ledig stilling som inspektør. Skriv i søknaden om du eventuelt søker på begge stillingene. Beskrivelse av arbeidssted: Skolen har fra skolestart 360 elever og en avdeling SMS (skole- og miljøsenter ) som er et tilbud for alle …
1 Ledig jobb halden 28.05.2019 Påkrevet

Assisterende rektor Os skole

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Os skole er en 1-7 skole med 310 elever og 45 ansatte og den ligger midt i sentrum av Halden. Vi har en byomfattende mottaksklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever og er FOKUS-skole for NAFO. Spesielt for stillingen: Er en 100% stilling med 60% lederressurs og 40% undervisning. Det er planlagt at Os barneskole fra august 2022 skal slås sammen med Rød…
1 Ledig jobb halden 27.05.2019 Bachelor

Rektor/Enhetsleder Rødsberg ungdomsskole

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Administrativ stilling - grunnskolen i Halden Med virkning fra 1. august 2019 er det ledig stilling som rektor/enhetsleder ved Rødsberg ungdomsskole Skolen har fra skoleåret 2018/2019 om lag 295 elever fordelt på 8. - 10. trinn. Skolen har assisterende rektor og undervisningsinspektør. Merkantil stilling ved skolen er p.t. 80 %. S…
1 Ledig jobb halden 27.05.2019 Bachelor

Miljøveileder / miljøterapeut

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig 2 x faste stillinger som miljøveileder/miljøterapeut ved Gimle skole Beskrivelse av arbeidssted: Gimle skole er en barneskole for 1.-7. trinn. Skolen har per i dag ca. 270 elever. Skolens SFO brukes av rundt 70 elever hver dag og vi tilstreber å tilby et variert og aktivt tilbud for barna.Gimle skoles visjon er; Kunnskap, mestring og glede! For å fremm…
2 Ledig jobb halden 28.05.2019 Påkrevet

Hjelpepleier/helsefagarbeider 14,20% oppfølgingsboliger psykisk helse

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stillingsstørrelse og type: 14,20% helgstilling Hjelpepleier/ helsefagarbeider erfaring fra psykiatrifeltet. Turnus dag / kveld. Stillingen har arbeid hver 3. helg Beskrivelse av arbeidssted: Enhet Rus og psykisk helse, Oppfølgingsboliger psykisk helse Oppfølgingsboliger psykisk helse gir tjenester til hjemmeboende personer med varige psykiske lidelser…
1 Ledig jobb halden 28.05.2019 Ønskelig

Sykepleier 80% fast stilling Søsterveien omsorgsbolig

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykepleier med videreutdanning i saksbehandling og helserett til 80 % fast stilling ved Søsterveien omsorgsbolig. Beskrivelse av arbeidssted: Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Omsorgsboligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen og vi har nå ledig en …
1 Ledig jobb halden 28.05.2019 Ønskelig

Assisterende rektor Os skole

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Os skole er en 1-7 skole med 310 elever og 45 ansatte og den ligger midt i sentrum av Halden. Vi har en byomfattende mottaksklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever og er FOKUS-skole for NAFO. Spesielt for stillingen: Er en 100% stilling med 60% lederressurs og 40% undervisning. Det er planlagt at Os barneskole fra august 2…
1 Ledig jobb halden 27.05.2019 Ønskelig

Rektor/Enhetsleder

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Administrativ stilling - grunnskolen i Halden Med virkning fra 1. august 2019 er det ledig stilling som rektor/enhetsleder ved Rødsberg ungdomsskole Skolen har fra skoleåret 2018/2019 om lag 295 elever fordelt på 8. - 10. trinn. Skolen har assisterende rektor og undervisningsinspektør. Merkantil stilling ved skolen er p.t. 80 %. S…
1 Ledig jobb halden 27.05.2019 Ønskelig

Sommervikarer søkes til ENHET SYKEHJEM

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

-Sykepleiere / Sykepleie-studenter -Vernepleiere / Vernepleier-studenter -Hjelpepleiere / Helsefag-arbeidere / Helsefag-elever -Renholdsassistenter Enhet sykehjem består av 3 sykehjem, Iddebo sykehjem, Solheim Senter og Bergheim bo og aktivitet senter. Mer informasjon om de ulike sykehjemmene finnes på Halden kommunes nettsider. Kvalifikasjoner: -Helsefaglig…
20 Ledig jobb halden 03.06.2019 Bachelor, vidergånde skole,

Montørbakgrunn med interesse for bobil eller båt?

Bee2Bee AS

Rekruttering og bemanning

Har du montørbakgrunn, eller er du interessert i bobil eller båt er det deg vi ser etter. Svakstrømserfaring er positivt. For vår kunde søker vi etter montør og bobilklargjørere for denne sesongen. Varighet på oppdrag er ca 6 måneder. Nye bobiler bestilles ofte med ekstrautstyr, og dette monteres etter anvisning fra fabrikken før kunden henter sin nye bil. D…
2 Ledig jobb halden snarest Ikke påkrevet

Sommervikarer til hjemmesykepleien

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmesykepleien i Halden søker etter sykepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden, uke 25-33. Beskrivelse av arbeidssted Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en a…
1 Ledig jobb halden 01.06.2019 Ønskelig

Rekrutteringsstillinger for 3.års vernepleiestudenter

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet Bo og Miljøarbeidertjeneste - for personer med funksjonsnedsettelser Er du vernepleierstudent og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % stilling etter fullført studie? Da ønsker vi kontakt med deg. Formålet med rekrutteringsstillingene er at vernepleierstudentene skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få i…
3 Ledig jobb halden 03.06.2019 Bachelor

Ledig sommervikariat som institusjonslege i Halden

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Halden kommune har 5 heltidsansatte institusjonsleger som betjener 4 sykehjem. I forbindelse med ferieavvikling søker vi etter en vikar for 4 uker i tidsrommet 8. juli - 4. august (uke 28-31). Vikaren vil i hovedsak være tilknyttet Helsehuset og vil ha tilgang til en av de faste legene på huset for veiledning ved behov. Vi søker etter en lege med norsk autor…
1 Ledig jobb halden 20.05.2019 Lege med norsk autorisasjon og som har gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1-tjeneste eller har arbeidet som lege i Norge etter gjennomført studium.

Sommervikarer til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste består av : Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Eklundveien, Niels Stubsgt, Kommandantveien, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet, Idd og Uteteam. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finnes på Halden kommunes nettsider…
1 Ledig jobb halden 01.06.2019 Ønskelig

Tillkallings vakt

Halden Redning & Bilhjelp AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Søker må ha godt humør, være løsnings orientert, kunne arbeide selvstendig, bil faglig kunnskap samt ha minimum B og C i førerkort.
3 Ledig jobb halden snarest Ikke påkrevet

Fast turnus vakt hver 4 uke

Halden Redning & Bilhjelp AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Hver 4 uke kjører man turnus vakta si på kveld / natt. Søker må ha godt humør, være løsnings orientert, kunne arbeide selvstendig, ha bil faglig kunnskap samt ha minimum B og C i førerkort.
3 Ledig jobb halden snarest Ikke påkrevet

Prosjektleder Ingeniør

Glomsrød Mekanisk verksted AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

1 Kompetanse halden

Fagarbeider

Glomsrød Mekanisk verksted AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

3 Kompetanse halden