Systemutvikler

Norges Sildesalgslag SA

Arbeidsoppgaver Implementasjon, vedlikehold og drift av webtjenester, apper og APIer. Utvikle gode, effektive og brukervennlige løsninger som gir merverdi. Utvikle og forvalte systemer som er kritiske for vår operasjonelle drift. Jobbe smidig med hyppige produksjonssettinger. Bidra til avdelingens faglige utvikling og miljø Kvalifikasjoner Høgskole- eller un…
1 Ledig jobb bergen 22.05.2019 Bachelor

UNDERVISNINGSSTILLINGAR

Voss Vidaregåande Skule

skole

Ledige UNDERVISNINGSSTILLINGAR Voss vidaregåande skule har fylgjande undervisningsstillingar ledige frå 01.08.2019: • 80% fast undervisningsstilling i kroppsøving • 80% fast undervisningsstilling i naturbruk (villmarksliv) • 100% fast undervisningsstilling i naturbruk (landbruk) • 100% fast undervisningsstilling på Teknikk- og industriell-produksjon • 80% fa…
5 Ledig jobb skulestadmo 02.06.2019 Påkrevet

FERIEVIKAR

GRANVIN HERAD

Offentlige tjenester og forvaltning

mailto:postmottak@granvin.kommune.noFerievikar teknisk drift 2019 Granvin herad ynskjer å ta inn sommarhjelp i ca 7 veker til uteetaten/vaktmeister for sommaren 2019. Søkjarar må vera fylte 16 år. Søknadsfrist er sett til 01.06.2019. Søknad vert å senda til: Granvin herad, Pb.13, 5733 Granvin, eller på e-post: postmottak@granvin.kommune.no Nærare opplysninga…
1 Ledig jobb granvin 01.06.2019 Ikke påkrevet

Strykelærer, vikariat 45% stilling

Sørum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Strykelærer, vikariat 45% Sørum og Fet kulturskole søker fiolinlærervikar for skoleåret 2019-2020, og fra 01.01.2020 er undervisningsstedet Lillestrøm kulturskole. Stillingen er på til sammen 45 % og innebærer undervisning av barn fra 6 år og oppover. Samarbeid med Skedsmo kulturskoles elevorkester inngår i stillingen. Undervisningen holdes en dag i uken i F…
1 Ledig jobb sørumsand 04.06.2019 Påkrevet

Arealplanlegger 100 % fast stilling - Plan- og bygningsavdelingen

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kontorsted vil bli i Svolvær - Lofotens hovedstad. Byen har et rikt kulturliv, variert næringsliv og vakker natur med særdeles gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Avdelingen ivaretar all kommunal tjenesteproduksjon innenfor bygge- og delingssaker, reguleringsplaner, landbruk, tilsyn, oppmåling, eiendomsskatt, Kom Tek, GIS/ Matrikkel, samt …
1 Ledig jobb svolvær 10.06.2019 Påkrevet

Extra Kabelvåg søker butikkmedarbeidere

Coop Marked

Varehandel Detaljist

1 stilling i vikariat 62% til 31. januar 2020 og 2 stillinger i fast stillinger i 56% og i 59%. Stillingene har dag/kveld vakter og arbeid annenhver lørdag. Arbeidet vil i hovedsak bestå i jo i butikk tipping og post i butikk. Som butikkmedarbeider må du ha en blid og smilende væremåte, stor arbeidsinnsats og en utpreget vilje til å glede kunden. Du må beher…
3 Ledig jobb kjøpsvik 10.06.2019 Ikke påkrevet

Har du lyst til å jobbe med barn med spesielle behov? - Storelva skole

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Stillingen er knyttet direkte opp mot barn med spesielle behov. Arbeidstiden vil være innenfor åpningstiden til SFO fra kl. 07.15-16.45, med mulighet for justeringer ut fra skolens behov. Den som ansettes vil følge fagdager og arbeidsåret til SFO. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot elev med multifunksjonshemming Den som tilsettes vil h…
1 Ledig jobb tromsø 02.06.2019 Påkrevet

Vernepleier (50 % vikariat) ved avdeling Bjørkelunden

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Vi har ledig minst 50 % vikariat som vernepleier i perioden 01.09.19-31.05.20. Stillingsstørrelsen kan bli øket noe, inntil 60 %. Nyutdannede vernepleiere i Vestvågøy kommune får antesipert lønnsansiennitet på åtte år. Arbeids- og ansvarsområde Vernepleiefunksjonen består i helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og milj…
1 Ledig jobb leknes 10.06.2019 Ønskelig

Konsulent Bardu kommune vikariat 100 %

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune vil få ledig 100% vikariat som konsulent ved avd. Informasjon og sekretariat. Tiltredelse 15.09.19, og med varighet til sommeren 2020. Arbeidsoppgavene vil være blant annet informasjon og kommunikasjonsoppgaver, systemsupport for sak/arkiv, sekretariatsoppgaver for politiske utvalg mm. Vi ønsker deg som har god dataforståelse, er strukturert, f…
1 Ledig jobb bardu 03.06.2019 Videregående skole

Lærerstillinger (3 gangsutlysning)

Torsken kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker lærere som; Har godkjent lærerutdanning - gjerne med spesialpedagogikk som tilleggsutdanning Ønsket fagkretser er Språk (Engelsk, Tysk, Spansk) og innenfor matematikk og naturfag. Er tydelig og dyktig på klasseledelse, som et viktig fundament for godt læringsmiljø Har samarbeidsevner, er utviklings- og endringsorientert, fleksibel og jobber godt sel…
5 Ledig jobb gryllefjord 24.05.2019 Påkrevet

Rektor

Torsken kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gryllefjord skole er en fådelt skole med ca. 60 elever. Vi har elever fra 1. til 10. trinn og SFO. Skolen er flerkulturell med et rolig skolemiljø. Satsingsområdene fremover er lærebrett, læringsmiljø, ny læreplan og fagfornyelsen. Skolen har 12 lærere og tre assistenter som er veldig fleksible og flinke til å stå på Arbeidsoppgaver Pedagogisk, faglig, økono…
1 Ledig jobb gryllefjord snarest Påkrevet

Renholdere

Grane kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig stilling som renholder i Grane kommune, 1 stilling 100 % fast og 1 stilling 70 % vikariat med mulighet for fast ansettelse. Arbeidsoppgaver : · Daglig renhold · Gulvvedlikehold · Hovedrengjøring Søker bør ha : · Renholdsfaglig kompetanse, fagbrev som renholdsoperatør eller annen relevant utdanning (dokumentert praksis kan kompensere fagbrev) · Erfaring…
2 Ledig jobb trofors 11.06.2019 Ønskelig

Mesta Elektro søker KHMS-leder

Mesta AS

Bygg og anlegg

Mesta Elektro er i vekst og opplever en økt oppdragsmengde over hele landet. På bakgrunn av dette søker vi etter en KHMS-leder som kan jobbe på tvers av våre distrikter. Kontorsted er i utgangspunktet Kaupanger i Sogndal kommune, men vi har kontor over hele landet og reisevirksomhet må påregnes. Du vil inngå i ledergruppen for Mesta Elektro, og rapportere ti…
1 Ledig jobb kaupanger 13.06.2019 Påkrevet

Ledig stilling som butikkmedarbeider 100% stilling Extra Tromsdalen

Extra Tromsdalen

Varehandel Detaljist

Stillingene har tidlig/sen vakter og arbeid hver fjerde lørdag. Som butikkmedarbeider må du ha en blid og smilende væremåte, stor arbeidsinnsats og en utpreget vilje til å strekke seg litt ekstra for kunden. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, men opplæring vil bli gitt. Effektivitet,systematikk, orden og kundekontakt er viktige stikkord for hvilke eg…
2 Ledig jobb tromsdalen 01.06.2019 Ikke påkrevet

100% fast stilling skolesekretær

Nord-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 100% fast stilling skolesekretær for Garvik barneskole og Nord-Odal ungdomsskole. Begge skolene ligger på Gardvik Arbeidsoppgaver Sentralbordoppgaver, enkel saksbehandling, kundebehandling, sekretæroppgaver, forefallende arbeid og skoleskyssbehandling. Kvalifikasjoner Merkantil utdanning, fortrinnsvis fra høyskole. Beherske norsk og engelsk skri…
1 Ledig jobb sagstua 10.06.2019 Påkrevet

Lærerstillinger

Flå kommune

Lærerstillinger Skolen har behov for følgende stillinger: Fra 1. august 2019: En lærer i inntil 100 % stilling, fortrinnsvis på 1.-4.trinn En lærer i inntil 100 % stilling i ungdomsskolen Du må helst: ha god kompetanse til å undervise i skolen og helst oppfylle de nye kompetansekravene være en god klasseleder ha gode og trygge menneskelige egenskaper ha evne…
2 Ledig jobb flå 25.05.2019 Bachelor

Ingeniør, vatn og avløp

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ingeniør, vatn og avløp 100 % fast stilling som ingeniør er ledig for tiltreding. Kommunalteknisk avdeling har 11 tilsette. Avdelinga har ansvar for planlegging, prosjektering, drift og vedlikehald for fagområda veg, vatn, avløp og renovasjon. Avdelinga har nå ledig stilling som avdelingsingeniør. Arbeidsoppgåver: * Forvaltningsoppgåver og oppfølging av mynd…
1 Ledig jobb gol 26.05.2019 Bachelor

Kordirigent

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en engasjert kordirigent. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er direksjon av barne- og ungdomskor. Det er ønskelig at du kan jobbe mot konserter og felles prosjekter som skolen eller koret har initiert Elev/foreldre kommunikasjon er en del av arbeidet Vi ønsker at vårt kortilbud skal framstå som en del av sangopplæringen ved Kulturskolen, og vi legger…
1 Ledig jobb tromsø 30.05.2019 Påkrevet

Integreringskonsulent

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Intergreringkonsulentar Gol kommune søkjar to integreringskonsulentar i 2 x 100% fast stilling til nyoppretta Integreringstenesta, med ansvar for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrarar og flyktningetenesta. Integreringstenesta er frå 1.6.2019 lagt til Kulturavdelinga i Gol kommune, og frå same dato er introduksjonsprogram samordna med flyktningetene…
2 Ledig jobb gol 02.06.2019 Bachelor

Jordmor

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Jordmor, 30% vikariat Frå 01.08.19 - 01.06.20 er det ledig eit 30% vikariat som jordmor ved helsestasjonen i Gol. Vikariatet har bakgrunn i at noverande jordmor skal arbeide med prosjekt. Helsestasjonen har for tida 2 jordmødre og 4 helsesjukepleiarar og held til i gode, trivelege lokale i same bygg som legekontoret. Tenesta er organisert under helseavdeling…
1 Ledig jobb gol 03.06.2019 Spesiell sertifisering

Barnehagelærere

Sortland kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker positive og fleksible barnehagelærere til Lykkentreff barnehage og Vestmarka barnehage. Er du engasjert og har lyst til å være med å bidra til skape en kvalitativ barnehage? Da trenger vi deg. Vi søker barnehagelærere.
2 Ledig jobb sortland 09.06.2019 Påkrevet

Fagansvarlig, sirkus på Kulta

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Kulta finner du i Tromsdalen på fastlandet i Tromsø. Kulta har utviklet særlig kompetanse innenfor teater, sirkus, teknisk og produksjonsmessig gjennomføring, pedagogikk og kursvirksomhet. Husene våre rommer scenekunst på tvers av profesjon og alder. Arbeidsoppgaver Undervisning av grupper Oppfølging av instruktører «Teacher trainings» for de øvrige instrukt…
1 Ledig jobb tromsø 03.06.2019 Påkrevet

Tjenesteleder for teknisk enhet

Nes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ledig stilling som tjenesteleder for teknisk enhet Tjenesteleder Nes kommune søker etter en engasjert tjenesteleder i 100 % fast stilling innen tekniske tjenester. Enheten jobber tett på innbyggere, politikere og øvrige deler av kommunens administrasjon. Tjenesteleder må kommunisere godt og ha god forståelse for enhetens rolle som omdømmebygger i lokalsamfun…
1 Ledig jobb nesbyen 06.06.2019 Bachelor

Rådgiver barnehage

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli vår nye Rådgiver barnehage ? Rådgiver barnehage Hol kommune v/Kultur- og oppvekstadministrasjonen er det fra 01.08.19 ledig stilling som: Rådgiver barnehage, 100 % fast Rådgiver barnehage vil rapportere til Kultur-og oppvekstsjef og vil være rådgiver på det barnehagefaglige området. Arbeidsoppgaver Generell saksbehandling i kommunalforvaltning/sak…
1 Ledig jobb geilo 31.05.2019 Bachelor

Systemutvikler

Karriere.no

Rekruttering og bemanning

1 Kompetanse oslo

Barnehagelærer

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst å bli vår nye Barnehagelærer på Geilo? Barnehagelærer Hol kommune v/ Vestlia barnehage på Geilohar følgende stilling ledig: Barnehagelærer 60 % faststilling fra 1.8.2019. Vestlia barnehage ligger midt i Vestlia boligfelt på Geilo. Barnehage har et unikt leikeområde. Innenfor barnehagens gjerde har barna mulighet til å boltre seg i skogholtet, kla…
1 Ledig jobb geilo 27.05.2019 Bachelor

Daglig leder

Karriere.no

Rekruttering og bemanning

1 Kompetanse oslo

Driftsansvarlig/ omviser – «Inn i kunsten»

Nes kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Driftsansvarlig/omviser - "Inn i kunsten" Ledig ca 45 % midlertidig stilling som driftsansvarlig/omviser. I forbindelse med en permanent utstilling i Sorenskrivergården skal kontorbygg og bryggerhus driftes. Utstillingene er en del av Kunstlandskap Nesbyen, som også omfatter en kunstvandring «I Gudes fotspor». Utstillingsperiode: 26.06.2019-08.09.2019. Ukent…
1 Ledig jobb nesbyen 03.06.2019 Ikke påkrevet

TILRETTELEGGINGSLEIAR

Buskerud fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Ål vgs - Tilretteleggingsleiar Om skulen Ål vidaregåande skole er ein kombinert skule med vekt på yrkesfag. Skulen har 250 elevplassar fordelt på 17 klassar. Skulen er opptatt av å setje elevane i sentrum. Tilsette engasjerer seg for å vere inkluderande, ha gode relasjonar til alle og arbeide mot målet om å skape ein god skule for alle. Meir informasjon finn…
1 Ledig jobb ål 27.05.2019 Ønskelig

Prosjektleder

Polygon Bodø

Skadebegrensning og sanering

Som prosjektleder i Polygon blir du del av et faglig kompetent miljø som gir deg gode utviklingsmuligheter innenfor skadebegrensning og gjenoppbygging. Du vil få muligheten til å jobbe med både varierende og utfordrende oppgaver daglig. I Polygon løser vi det meste for våre kunder med hovedvekt på oppdrag etter skade på bygg og konstruksjon. Vi er eksperter …
1 Ledig jobb leknes snarest Ønskelig

Operatør storbil

Sørheim Miljømaskiner AS

VVS og rørlegger

Som operatør for en av våre storbiler vil ditt arbeid hovedsakelig bestå av spyling av overvann- og avløpsledninger samt tømming av kummer, fettutskillere og septiktanker, men og drift av vår tørrsuger må påberegnes herunder suging-/blåsing av grus, stubbleire og andre industrielle jobber (filterrensing, tanktømming m.m.) Kvalifikasjoner: - Førerkort klasse …
1 Ledig jobb rådal snarest Ingen

Ingeniør Diagnoseavdeling

Karsten Moholt AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

ØNSKER DU Å JOBBE INNENFOR ET MODERNE OG KOMMENDE VEDLIKEHOLDSKONSEPT? Vår support- og diagnoseavdeling jobber innenfor tilstandskontroll, med fjerndiagnose og påfølgende rapportering av tilstand på roterende maskineri. Kundesegment er hovedsakelig offshore- og skipsindustri, der kundene selv utfører målinger på mekanisk roterende utstyr, og sender disse mål…
1 Ledig jobb kleppestø snarest Bachelor

PLANLEGGER MEKANISK

E-Co Energi AS

Energi- og vannforsyning

Vedlikeholdsplanlegger mekanisk – HallingdalE-CO Energi er i en spennende fase med stor aktivitet og mange prosjekter. For å styrke vår vedlikeholdsavdeling i Hallingdal søker vi etter flere engasjerte, dyktige og fleksible medarbeidere. Er du en faglig engasjert og dyktig person som kan bidra til å realisere vår vedlikeholdsfilosofi innen mekanisk, da er de…
1 Ledig jobb gol 31.05.2019 Fag- / Svennebrev

Rektor - Tromstun skole

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med å lede Tromsøskolen inn i framtida? Nå har du muligheten! Da dagens rektor har fått innvilget 3 års studiepermisjon, skal det tilsettes ny rektor ved Tromstun skole med tiltredelse 1. august 2019. Det gis tilbud om fast tilsetting, selv om en må påregne å få et annet tjenestested når 3-års perioden er over. På Tromstun skole får du være med å…
1 Ledig jobb tromsø 10.06.2019 Påkrevet

Full Stack utvikler

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Offentlig sektor har et stort behov for å digitalisere. Det gjør at vi her ved Seksjon for IT og arkiv i Tromsø kommune har valgt å satse på lokal utvikling for å hjelpe oss og andre i offentlige sektor med digitaliseringsoppgavene vi har fått fra staten. Arbeidsoppgaver Vi har stort press på oss for å levere gode tjenester til ansatte og innbyggere. I tille…
2 Ledig jobb tromsø 30.05.2019 Påkrevet

ELEKTROMONTØRER HALLINGDAL

E-Co Energi AS

Energi- og vannforsyning

Elektromontører Hallingdal E-CO Energi er i en spennende fase med stor aktivitet og mange prosjekter. For å styrke vår vedlikeholdsavdeling i Hallingdal søker vi nå etter flere engasjerte, dyktige og fleksible medarbeidere. Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter primært drift, vedlikehold, reparasjoner og montasje i kraftverkene med tilhørende reguleringsa…
2 Ledig jobb gol 31.05.2019 Fag- / Svennebrev

PLANLEGGER ELEKTRO

E-Co Energi AS

Energi- og vannforsyning

Vedlikeholdsplanlegger elektro – Hallingdal E-CO Energi er i en spennende fase med stor aktivitet og mange prosjekter. For å styrke vår vedlikeholdsavdeling i Hallingdal søker vi etter flere engasjerte, dyktige og fleksible medarbeidere. Er du en faglig engasjert og dyktig person som kan bidra til å realisere vår vedlikeholdsfilosofi innen mekanisk, da er de…
1 Ledig jobb gol 31.05.2019 Fag- / Svennebrev

Regnskapsfører

Telemark Entreprenørservice AS

Bygg og anlegg

Telemark Entreprenørservice AS er en middels stor bedrift med 18 ansatte som holder til i Lundedalen, Heistad. Se www.telemark-entreprenor.no Vi søker: REGNSKAPSFØRER ,100% STILLING Arbeidsoppgaver: Erfaring som regnskapsfører Pliktige avstemminger (mva, bank, skatt o.l.) Håndtere lønn og fakturering Prosjektregnskap • Periodiseringer m.m. Personlige egenska…
1 Ledig jobb porsgrunn 31.05.2019 Påkrevet

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Offentlige tjenester og forvaltning

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver Vil du jobbe med å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til innbyggerne i Troms og Finnmark? Er du jurist med kunnskap om helse- og omsorgslovgivningen og setter pris på godt faglig samarbeid? Vi har ledig stilling i Vadsø. Søknadsfrist: 06.06.2019. Les hele utlysningen på: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark
1 Ledig jobb vadsø 06.06.2019 Master

Elektromontør GR.L

Elektroservice Hallingdal Installasjon AS

Elektriker og sterkstrøm

Elektromontør GR.L ELEKTROMONTØR GR. L Stillingen omfatter elektriske installasjoner, sterk-svakstrøm i boliger, hytter og industri. Kvalifikasjoner/ personlige egenskaper: • Fagbrev som elektromontør Gr.L • Førerkort kl.B • Service innstilt • Jobber godt selvstendig og med andre • Skriver/ snakker flytende norsk Vi tilbyr: • Konkurransedyktige lønnsbetingel…
1 Ledig jobb ål snarest Fag- / Svennebrev