• Bedrift
  Røros kommune
 • Søknadsfrist
  15.11.2021
 • Sted:
  RØROS
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  RØROS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3873720
 • Se her for andre jobber fra Røros kommune

Vi har ledig tre fastlønnede heltidsstillinger som fastleger på vakre Røros!

Røros kommune

Kort om stillingene

Vi ved Røros legesenter kan med glede informere om at det fra 1. juni 2021 vil være ledig to faste 100 % fastlegehjemmler og et fastlegevikariat i 100 %. 

Det er per i dag tiltenkt listelengde på 850. Om vi er så heldige å få ansette deg, vil du slutte deg til et kollegium med 7 andre fastleger og en LIS1 lege. Røros kommune er godkjent LIS3 kommune og tilbyr ALIS-løp i henhold til nasjonale krav. Vi har tre leger som kan være veiledere. Det jobbes med mulighet for praksisstiling ved Røros sykehus. Senteret er godt bemannet til å være et fastlegekontor. Vi har sykepleier, bioingeniører, audiograf og drevne helsesekretærer. 

Om oss

Vi er et veldrevet legesenter med mange ulike tverrfaglige oppgaver med store muligheter for primærmedisinske prosedyrer. Legesenteret ligger sentralt i Røros sentrum, nært tilknyttet offentlig kommunikasjon som for eksempel tog og fly. 

Som fastlege ved Røros legesenter vil du inngå i den interkommunale legevakten som per dags dato er 13-delt. Legevakten er veldrevet og lokalisert ved Røros legesenter. Den inngår i et interkommunalt samarbeid med nabokommunene Os i Østerdal og Holtålen kommuner. 

Røros legesenter ligger rett ved Røros sykehus som er en del av St. Olavs hospital hvor det drives dagkirurgi og poliklinikk innen flere felt. Her er også Røros etterbehandlingsenhet lokalisert sammen med legevaktssentralen. Visittgående leger på etterbehandlingsenheten er fastleger fra Røros, Os og Holtålen. Det er direkte overgang fra legesenteret til sykehuset der man også har røntgentjeneste tilgjengelig 24/7, denne er bemannet av radiograf og bilder beskrives akutt fra St. Olavs hvis ønskelig. 

Røros kommune har i flere år deltatt i et pilotprosjekt "Rørosprosjektet", der man bemannet opp en akuttbil med personell fra ambulansetjenesten. Fra 2021 er den permanent videreført. 

Akuttbilen er bemannet alle hverdager mellom kl. 10.00-22.00 uavhengig av om det er helligdag eller ikke. Helsevakta er din hjelpende hånd på vakt. Helsevaktbilen er et utrykningskjøretøy, ved rød respons rykker dere ut sammen. Når den ikke er bemannet fungerer den som legevaktsbil med alt av nødvendig utstyr lett tilgjengelig. Man har blant annet mulighet til å få sendt EKG til St. Olavs hospital for vurdering, og for å få analysert enkle blodprøver som CRP, Hb og glucose. 

På helg er legevakt bemannet med sykepleier fra Røros sykehus mellom kl. 10.00-16.00, utenom disse tidene er det alltid tilgjengelig sykepleierressurs ved Røros sykehus som hjelper til ved behov. I tillegg er ambulansen stasjonert noen få meter fra legesenteret. 

Kvalifikasjoner
 • lege med godkjent norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste (LIS1)
 • lege er under spesialisering (LIS3) eller er spesialist i allmennmedisin 
 • akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning
 • god kjennskap til norsk lovverk
 • førerkort klasse B, bør disponere egen bil 
 • norsk språk må beherskes tilfredsstillende muntlig og skriftlig
 • gode digitale ferdigheter
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • pasientliste på inntil 850 pasienter
 • pliktig deltakelse i interkommunalt legevaktsamarbeid
 • kommunale tjenesteoppgaver inngår i stillingen
Personlige egenskaper
 • det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet, faglig engasjement, evne til selvstendig arbeid og gode evner til samhandling
 • du skaper gode relasjoner til pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere
 • du er strukturert, målrettet og beslutningsdyktig 
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • det tilrettelegges for veiledet tjeneste
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: snarest

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:

 • avdelingsleder Jenni Valseth, tlf. 99 10 11 50
 • virksomhetsleder helse Jan Roger Wold, tlf. 41 00 11 33
 • kommuneoverlege Marius Kaland, tlf. 90 01 17 46

Før ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Om søknads- og ansettelsesprosessen

På grunn av stort behov for kvalifisert arbeidskraft gjøres det fortløpende vurderinger og ansettelser av aktuelle søkere. Det vil si at vi benytter oss av en løpende søknadsfrist som fornyes ved behov, og der annonsen fjernes når behovet er fylt. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke snarest.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

 
 • Bedrift
  Røros kommune
 • Søknadsfrist
  15.11.2021
 • Sted:
  RØROS
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  RØROS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3873720
 • Se her for andre jobber fra Røros kommune