Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  04.06.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2938637
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Personalkonsulent

Behandling, bo og ressursveiledning (BBR) er en nyopprettet resultatenhet, under Etat for psykisk helse og rustjenester.
Enheten består av 140 årsverk, med ca. 330 ansatte fordelt på 8 bosenter og en administrasjon. Enheten har et årlig driftsbudsjett på ca. 130 millioner. 

Behandling, bo- og ressursveiledning har ledig 100 % fast stilling som personalkonsulent. Stillingen inngår i enhetens stab- og støttefunksjon som nå er lokalisert i Industrihuset på Møhlenpris i Bredalsmarken. Enhetsleders stab består av lønnskonsulent, personalkonsulent, økonomikonsulent og 2 fagledere, som alle rapporterer direkte til enhetsleder. 

Stillingen innebærer arbeid på dagtid, 37,5 t uke.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå enhetsleder/avdelingsledere i personalfaglige spørsmål og personalsaker.
 • Saksbehandle og kvalitetssikre dokumentasjon i personalsaker.
 • Kvalitetssikre at rutiner fra HR-seksjonen blir videreformidlet og fulgt.
 • Ha særlig fokus på arbeidsmiljø og være pådriver i enhetens HMS- arbeid.
 • Være en god rollemodell.
 • Bidra til et godt samarbeid med NAV, Bedriftshelsetjenesten, verneombud, tillitsvalgte og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Være ressursperson innen IA- arbeidet og bistå i enkeltsaker ved behov.
 • Veilede og bidra ved søknader om permisjoner, pensjon, spørsmål om forsikringer m.m.
 • Bidra i rekrutteringsprosesser.
 • Ha god oversikt over Bergen Kommunes lønnspolitikk og tariffavtaler.
 • Være oppdatert på arbeidstidsordninger og rutiner for utarbeidelse av turnuser.
 • Være ressursperson i omstillingsprosesser. Delta i oppfølging av eventuelle overtallige.
 • Ha kjennskap til rutiner i lønnsarbeidet og annet kontorfaglig arbeid.     
 • Bistå ved andre behov i enheten innen merkantilt arbeid.
Kvalifikasjoner
 • Krav om 3-årig utdanning på høyskole /universitet, minimum bachelor, innen administrasjon/organisasjon/ledelse/jus. Ved annen relevant bachelor og relevant erfaring innen personalledelse, kan kravet om utdanning innen de nevnte områdene reduseres.
 • Krav om kjennskap til gjeldende lov og avtaleverk innen personalområdet i kommunal/offentlig forvaltning.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid innen HR- området / personalledelse.
 • Krav om norskkunnskaper tilsvarende Bergenstesten.  God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Krav om generell god IKT-kompetanse.
 • Ønskelig med erfaring med/ kjennskap til Bergen kommunes IKT-programmer innen HR/lønn og saksbehandling.
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, målrettet og tydelig.
 • God arbeidskapasitet.
 • Positiv og løsningsorientert.
 • Utviser fleksibilitet og har gode evner til samarbeid.
 • Lojal.
 • Høy endringskapasitet.
 • Personlig egnethet på disse områdene vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • 100% fast stilling.
 • God pensjonsordning.
 • Et trivelig arbeidsmiljø.
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
 • Lønn etter gjeldende avtaler.