Controller

Ymber AS

Ymberkonsernet består av morselskapet Ymber AS og datterselskapene Ymber Nett AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS og 3net AS. Kvænangen Kraftverk AS inngår også i konsernet som datterselskap til Ymber Produksjon AS. Konsernet omsetter for ca 280 MNOK og har 74 ansatte. Konsernet er leverandør av nettjenester til 9.000 nettkunder og bredbånd til 4 100 kun…
1 Ledig jobb sørkjosen 31.03.2019 Høyere økonomisk utdanning (4-5 år)

Allsidig kokk

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig kokk med fagutdanning og relevant erfaring for, først og fremst, vår/sommer 2019. Mulighet for forlengelse ved ønske og behov. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag med både selvstendig arbeid og i team. Kvalifikasjoner: - Fagutdannelse kokk - Erfaring innenfor yrket - HACCP- Rutiner - Ansvarsbevisst - Opptatt av kvalitet og Øye f…
1 Ledig jobb sørkjosen 31.03.2019 Påkrevet

Avdelings leder - Servering

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig leder, med relevant erfaring, gode ledelses egenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å lede kafeen og medarbeidere til nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i team. Stillingen krever minimum 75% stilling. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Erfaring innenfor serviceyrket Beh…
1 Ledig jobb sørkjosen 15.04.2019 Ønskelig

Fagleder i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, id 390

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fagleder i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, id 390 Nordreisa kommune er i 2019 vertskommune for nyetablert, interkommunal barnevernvakt, iverksatt fra 1. februar 2019. Kommuner som inngår i barnevernvaktsamarbeidet er Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og eventuelt Lyngen. 50 % fast stilling som fagleder i Nord-Troms barnevernvakt, tiltredelse …
1 Ledig jobb storslett 15.04.2019 helse- og sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning som fortrinnsvis barnevernspedagog eller eventuelt sosionom

Spesialpedagog, id 424

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Spesialpedagog, id 424 Vi søker spesialpedagog til våre barnehager. Vi har 5 kommunale barnehager, 3 i sentrum, en i Sørkjosen og en barnehageavdeling ved oppvekstsenteret i Oksfjord. Vi er i gang med å bygge ut Høgegga barnehage, som skal stå ferdig med 4 avdelinger i 2020. Vi har ledig 100% fast stilling som spesialpedagog. Tiltredelse snarest. Stillingen …
1 Ledig jobb storslett 08.04.2019 Barnehagelærerutdanning og videreutdanning i spesialpedagogikk. Annen relevant høyskoleutdanning vil kunne bli vurdert

Driftsoperatør – skiløyper/grøntanlegg/vann og avløp, id 426

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Driftsoperatør – skiløyper/grøntanlegg/vann og avløp, id 426 Er du en allsidig person med interesse for skigåing, miljø, skittarbeid, rent vann og høyteknologisk arbeid, kan du være rette person for denne spennende stillingen. Nordreisa kommune har fast 100 % stilling som driftsoperatør ved virksomheten anleggsdrift, ledig fra høsten 2019. Virksomheten har a…
1 Ledig jobb storslett 05.04.2019 Fag- / Svennebrev

Driftsoperatør – vann og avløp, id 425

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Driftsoperatør – vann og avløp, id 425 Nordreisa kommune har ledig fast 100 % stilling som driftsoperatør ved virksomheten anleggsdrift. Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale anlegg som vann/avløp, grøntanlegg, vei, og annen kommunalteknisk infrastruktur. Virksomheten har også et formalisert samarbeid om kjøring og vedlikehold av skil…
1 Ledig jobb storslett 05.04.2019 Fag- / Svennebrev

Bachelor i helse- og sosialfag, fortrinnsvis vernepleier, 100% id 421

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune skal opprette et botilbud for en bruker på Storslett, hvor personalet går medlever turnus. Arbeid 4 døgn, 1 uke fri, arbeid 3 døgn og 1 uke fri i en rullerende turnus. Dette med forbehold om politisk godkjenning og godkjenning fra arbeidstakerorganisasjonene. Planlagt oppstart 1.august 2019. Vi søker etter: Id 421 1 x 100 % stilling bachelo…
1 Ledig jobb storslett 30.03.2019 Bachelor

Helsefagarbeider eller tilsvarende, id 422

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune skal opprette et botilbud for en bruker på Storslett, hvor personalet går medlever turnus. Arbeid 4 døgn, 1 uke fri, arbeid 3 døgn og 1 uke fri i en rullerende turnus. Dette med forbehold om politisk godkjenning og godkjenning fra arbeidstakerorganisasjonene. Planlagt oppstart 1.august 2019. Vi søker etter: 2 x100 % stilling helsefagarbeide…
2 Ledig jobb storslett 30.03.2019 Ønskelig

Psykolog, 100% fast, id 423

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

PSYKOLOG, id 423 Nordreisa kommune har ledig 100% fast stilling som psykolog. Stillingen er organisatorisk plassert under sektor for oppvekst og kultur, virksomhet forebyggende tjenester. Stillingen skal være et lavterskeltilbud med utstrakt samarbeid med øvrige kommunale tjenester. Arbeidsoppgaver Videreutvikle kommunens tjenester med vekt på lavterskeltilb…
1 Ledig jobb storslett 01.04.2019 Påkrevet

Inspektør - Moan skole, 100%, vikariat, id 420

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

INSPEKTØR, id 420 Ved Moan skole er det ledig 100 % stilling som inspektør. Stillingen er et vikariat for skoleåret 2019/-20. I stillingen ligger det 20% undervisning på barnetrinnet. Moan skole er 1-4 skole med ca 160 elever. Vi har et engasjert personale og har flere spennende utviklingsprosjekter fremover. Er du en tydelig skoleleder med engasjement og på…
1 Ledig jobb storslett 25.03.2019 godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning

Veterinær i kombinert praksis, id 410

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Reisa Dyreklinikk søker etter veterinær i kombinert praksis. Reisa dyreklinikk er en liten smådyrklinikk i Nordreisa kommune, og omtrent 50% av praksisen vår er smådyr. Klinikken er godt utstyrt med digitalt røntgen/tannrøntgen, tann- unit, ultralyd og laboratorium med blodanalyse. Vi har nå 2 assistenter. Resten av praksisen består av storfe med inseminerin…
1 Ledig jobb storslett 15.04.2019 Ingen

Ledig stilling tømrere

Sandøy bygg AS

Bygg og anlegg

Sandøy Bygg AS er et godt etablert entrepenørfirma i Nordreisa. Vi opplever stor ordre pågang og trenger flere med på laget vårt. Vi bygger i hovedsak eneboliger, men er også i gang med leilighetsprosjekt «Hansvoll», på Storslett. Dette er en større utbygging som vil strekke seg over flere år. Vi ser etter personer som har: · Fagbrev som tømrer · Lang erfari…
1 Ledig jobb sørkjosen snarest Ønskelig med fagbrev, ikke påkrevd

Prosjekt "Hansvoll" med opptil 30 leiligheter, oppstart høsten 2018

Sandøy bygg AS

Bygg og anlegg

2 Kompetanse/Jobbmulighet sørkjosen

Jobbmulighet hos oss

Extra Storslett

Varehandel Detaljist

1 Kompetanse/Jobbmulighet storslett