Ledige stillinger som sykepleiere, helsefagarbeid og fagarbeidere

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Heltid og deltid, faste, vikariater og vakante stillinger Tiltredelse så snart som mulig Sonjatun sykehjem har to avdelinger med til sammen rundt 20 pasienter. Sykehjemmet har en pasientgruppe som gir mange utfordringer for deg som liker å arbeide med geriatri. Vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. Vi har følgende ledige stillinger: Faste still…
17 Ledig jobb storslett 06.09.2019 Norsk autorisasjon som sykepleier - og som helsefagarbeider

Sykepleier DMS, id nr 466

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vikariat 100 % fra 1.10.2019- 1.8.2020 For tiden gjelder: Arbeidssted: Distriktsmedisinsk senter, sykestua. Arbeid to helger på 6 uker, tredelt turnus. Stillingen innebærer arbeid i døgnavdelingen som har til sammen 10 senger, hvorav 6 er innen områdegeriatrisk tjeneste (OGT) Nord-Troms. OGT er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering unde…
1 Ledig jobb storslett 06.09.2019 Norsk autorisasjon som sykepleier, andre med relevant høgskoleutdanning kan også søke

Helsefagarbeider, id 465

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig fast 80 % stilling som helsefagarbeider, tiltredelse så snart som mulig. For tiden har stillingen 2-delt turnus med arbeid 2 av 6 helger. Arbeidssted er Distriktmedisinsk senter Nord-Troms, Sonjatun Helsesenter. Stillingen innebærer arbeid i døgnavdelingen som har til sammen 10 senger, hvorav 6 er innen områdegeriatrisk tjeneste (OGT) Nord-Troms…
1 Ledig jobb storslett 06.09.2019 Norsk autorisasjon som helsefagarbeider (hjelpepleier/omsorgsarbeider)

Leder for Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, id 441

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter. Via Sørkjose…
1 Ledig jobb storslett 01.09.2019 Høyere relevant utdanning

Virksomhetsleder – barnevern, id 464

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

ER DU KLAR FOR UTFORDRING OG UTVIKLING? Virksomhetsleder – barnevern, id 464 Vi har ledig fast 100 % stilling som virksomhetsleder ved Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste. Stilling som virksomhetsleder er en administrativ stilling. Ledelse av de ansatte er den viktigste oppgaven for virksomhetsleder, slik at brukerne får optimale tjenester ut fra tildel…
1 Ledig jobb storslett 31.08.2019 Barnevern-/sosialfaglig utdanning og relevant videreutdanning i ledelse

Jordmor, id 461

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Jordmor, id 461 100 % stilling som jordmor, vikariat til 31. august 2020, ved DMS Fødestua i Nord-Troms, Sonjatun. Tiltredelse så snart som mulig. For stillinga gjelder for tiden: 3-delt turnus med vaktordninger. Arbeid hver 3.helg. Fødetilbudet ved Sonjatun er en jordmorstyrt spesialisthelsetjeneste i samhandling med Kvinneklinikken ved UNN HF.For at jordmo…
1 Ledig jobb storslett 31.08.2019 Påkrevet

Allsidig kokk

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig kokk med fagutdanning og relevant erfaring for heltidsstilling. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag med både selvstendig arbeid og i team. Ønskede kvalifikasjoner: - Fagutdannelse kokk - Erfaring innenfor yrket - HACCP- Rutiner - Ansvarsbevisst - Opptatt av kvalitet og øye for detaljer Kan med fordel ha førerkort kl. B
2 Ledig jobb sørkjosen snarest Ikke påkrevet

Serveringspersonale

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig medarbeider, gjerne med relevant erfaring, gode samarbeidsegenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å nå nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i godt team. Vi har både heltids og deltidsstillinger. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Beherske nordisk godt skriftlig og muntlig…
2 Ledig jobb sørkjosen snarest Ønskelig

Avdelings leder - Servering

På Taket kafé AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker en allsidig leder, med relevant erfaring, gode ledelses egenskaper, øye for detaljer og drivkraft til å lede kafeen og medarbeidere til nye høyder. Vi kan tilby en spennende og hektisk hverdag i team. Stillingen krever minimum 75% stilling. Lønn, ferie og oppstart av arbeidsforhold etter avtale. Krav til kompetanse Erfaring innenfor serviceyrket Beh…
1 Ledig jobb sørkjosen snarest Ønskelig

Jobbmulighet hos oss

Extra Storslett

Varehandel Detaljist

1 Kompetanse storslett