Psykolog i fast 50% kommunal stilling

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker psykolog til nyopprettet 50% stilling i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Psykologen skal bidra til å styrke tjenestetilbudet innen psykisk helse, rus, og vold- og traumefeltet. Arbeidsoppgavene vil omfatte: Helsefremmende og forebyggende arbeid; tidlig oppdagelse og intervensjon System- og samfunnsrettet arbeid Veiledning/faglig støtte til ansat…
1 Ledig jobb burfjord 10.04.2019 Master

Kjøkkenassistent

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kjøkkenassistent (nestleder/stedfortreder) Vi har ledig fast 100 prosent stilling som kjøkkenassistent ved Gargo sykestue og sykehjem for snarlig tiltredelse. Institusjonen har 25 plasser. Kjøkkenet produserer middag til pasienter og en del hjemmeboende alle dagene i uken, pr. i dag også helger og helligdager. Beboere i nærliggende omsorgsboliger kjøper midd…
1 Ledig jobb burfjord 01.04.2019 Ønskelig

Tilkallingsvikarer i hjemmetjenesten

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker etter en medarbeider som kan jobbe som tilkallingsvikar i hjemmetjenesten, fortrinnsvis en helsefagarbeider eller en med annen relevant bakgrunn. Hjemmesykepleien består av 8,5 årsverk og er samlokalisert med hjemmehjelpstjenesten med base på sykehjemmet. Vi bruker fagsystemet Profil og har nylig tatt i bruk Mobil Omsorg som gir tilgang til journal …
1 Ledig jobb burfjord 28.03.2019 Videregående skole

Ferievikarer i helse og omsorg. Bonusordning

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Helse- og omsorgstjenesten har behov for ferievikarer fra 24. juni til 11. august (uke 26-32) på følgende tjenestesteder: Gargo sykestue og sykehjem, herunder også kjøkken og vaskeri Hjemmetjenesten TU (Tjenester til utviklingshemmede) Legesenteret Vi har behov for følgende yrkesgrupper: Sykepleiere Miljøterapeuter (vernepleier eller annen relevant høyere ut…
15 Ledig jobb burfjord 01.04.2019 Ønskelig