Etatsleder oppvekst og kultur

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Etatsleder oppvekst og kultur Stilling som etatsleder oppvekst og kultur er ledig fra 01.10.19. Etat for oppvekst og kultur omfatter skole, barnehage, bibliotek, kultur/fritid, ungdom, barnevern, voksenopplæring og introduksjon. Etatsleder har fullt ansvar for fag, personal og økonomi for etaten og vi søker en engasjert leder med fokus på dette. Kvinner oppf…
1 Ledig jobb burfjord 31.08.2019 Påkrevet

Psykolog i kommunehelsetjenesten

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker psykolog til nyopprettet 50% stilling i helse- og omsorgstjenesten. Psykologen skal bidra til å styrke tjenestetilbudet innen psykisk helse, rus, og vold- og traumefeltet. Arbeidsoppgavene vil omfatte: Helsefremmende og forebyggende arbeid; tidlig oppdagelse og intervensjon System- og samfunnsrettet arbeid Veiledning/faglig støtte til ansatte ved ak…
1 Ledig jobb burfjord 01.09.2019 Master

Kjøkkensjef, institusjon

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig fast stilling som kjøkkensjef ved kjøkkenet på Gargo sykestue og sykehjem for tiltredelse september 2019 eller etter avtale. Institusjonen har 25 plasser. Beboere i nærliggende omsorgsboliger kjøper middag på sykehjemmet. Kjøkkenet produserer middag til pasienter og en del hjemmeboende alle dagene i uken, også helger og helligdager. Arbeid hver …
1 Ledig jobb burfjord 20.08.2019 Fag- / Svennebrev

Miljøterapeut 75% vikariat i psykisk helse og rus

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

.Enhet for psykisk helse og rus har ledig 75% vikariat som miljøterapeut i et år fra slutten av august 2019 (evt. senere oppstart etter avtale) med mulighet for fast tilsetting. Enhet for psykisk helse og rus gir oppfølging til personer over 18 år innen psykiske lidelser, rusavhengighet, livskriser mv. Enheten har tre ansatte. Arbeidsoppgaver (blant annet): …
1 Ledig jobb burfjord 18.08.2019 Bachelor