Prosjektlederstilling ved bygg og eiendom Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I enhet for tekniske tjenester, avdeling bygg og eiendom er det ledig 2-årig prosjektlederstilling. Er du en prosjektleder som opplever at du er innovativ, fremoverlent, opptatt av å digitalisere og fornye prosesser, i tillegg til å ha godt humør og gode samarbeidsevner, ja da bør du søke denne stillingen. Beskrivelse Avdeling bygg og eiendom gjennomfører ma…
1 Ledig jobb bardu 25.03.2019 Påkrevet

Planlegger Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune bygger en ny enhet for å styrke sine tjenester. I enheten er det samlet landbruk, planarbeid, næring, og tekniske tjenester. Vi er i gang med å organisere oss for framtidig utfordringer, derfor opprettes det nå to hele stillinger ved enheten som skogkonsulent og planlegger. Ved den nye enheten i Bardu kommune er det for snarlig tiltredelse, led…
1 Ledig jobb bardu 22.03.2019 Bachelor

Driftsingeniør ved avdeling for kommunalteknikk i Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune har ledig en spennende stilling som driftsingeniør. Vi trenger deg som er fleksibel, effektiv og som liker faglige utfordringer innen VA-feltet. Arbeidsoppgavene omfatter kommunens distribusjonsnett, renseanlegg og produksjonsanlegg innen vann og avløp. Driftsingeniøren har ansvar for fag og rapportering til nærmeste overordnede, ansvar for opp…
1 Ledig jobb bardu 29.03.2019 Bachelor

Barnehagelærer i Bardubarnehagene

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune vil ha behov for å tilsette en eller flere barnehagelærere i fast stiling fra 1.8.2019.Bardu kommune har 5 flotte barnehager som har behov for flere dyktige medarbeidere. Barnehagene og skolene i Bardu kommune har felles satsningsområde «Inkluderende barnehage og skolemiljø». I tillegg er kommunen realfagskommune fra høsten 2018. Vi søker deg s…
2 Ledig jobb bardu 15.04.2019 Bachelor

Sykepleiere Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune har ledig et antall sykepleierstillinger. Som en av få kommuner er vår tjeneste integrert, og personalet jobber både i hjemmetjeneste og sykehjem. Dette bidrar til en spennende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer til personalet og en meget fleksibel tjeneste til brukerne. Vi kan tilby en hyggelig arbeidsplass i e…
7 Ledig jobb bardu 01.04.2019 Bachelor

Skogkonsulent Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune har ledig fast 100 % stilling som skogkonsulent. Vil du være med å utvikle skog- og utmarksressursene i Bardu kommune? Bardu kommune er en av en av Troms fylkes største skog- og utmarkskommuner med et areal på totalt 2,7 million dekar, der ca. 90% er skogsmark og snaumark. Dette er ressurser som er viktig for skog- og utmarksnæringa, men som i …
1 Ledig jobb bardu 21.04.2019 Bachelor

Miljøterapeut i Barduskolen

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune vil fra 1.8.2019 ha behov for å tilsette en, eventuelt flere, miljøterapeuter i inntil 100 % stilling. I kommunen er det tre barneskoler og en ungdomsskole. Vi er opptatt av godt kvalifiserte medarbeidere, og satser på videre- og etterutdanning av personalet. Felles utviklingsområde er "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" der alle skolene og…
1 Ledig jobb bardu 01.04.2019 Bachelor

Fagarbeider tekniske tjenester Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune ved avdeling kommunalteknikk, enhet tekniske tjenester søker etter en fagarbeider som opplever seg selv som innovativ, og fremoverlent, med godt humør og gode samarbeidsevner, og som kan tenke seg å jobbe med vei og veilys. Hvis du mener at, JA dette er meg, må du hive deg rundt og søke på stilling hos oss. Stillingen er tillagt driftsoppgaver …
1 Ledig jobb bardu 01.04.2019 Fag- / Svennebrev

Sivilingeniør/ingeniør Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune har ledig stilling som sivilingeniør/ingeniør innen VAR-området. Dette er en spennende stilling som krever at du er fleksibel og effektiv, og at du liker faglige utfordringer innen VA-feltet. Arbeidsoppgavene omfatter kommunens distribusjonsnett, renseanlegg og produksjonsanlegg innen vann og avløp, og vil blant annet være prosjektledelse, plan…
1 Ledig jobb bardu 29.03.2019 Bachelor

Ferievikarer avdeling teknisk Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I enhet for tekniske tjenester i Bardu kommune har vi i perioden uke 24 - 34 2019 behov for ferievikarer. Vi søker etter ferievikarer innenfor flere områder. Du må opplyse i søknaden i hvilket tidsrom det søkes ferievikarjobb for, og om hvilken avdeling du ønsker å jobbe i. For alle stillingene er det dagarbeid. For stilling på parkanlegg, idrettsanlegg, kom…
6 Ledig jobb bardu 01.05.2019 Ikke påkrevet

Sykepleier Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bardu kommune har ledig fast 100 % stilling som sykepleier, der 50 % av stillingen er for tiden knyttet til demensarbeid. Demenssykepleier inngår som en del av hukommelsesteamet i kommunen. Avdelingen har 10 plasser og alle har enerom. Avdelingen legger stor vekt på å skape et trygt bomiljø og miljøtiltak tilpasset pasienter med demens. Vi har en flott sanse…
1 Ledig jobb bardu snarest Bachelor

Ferievikarer helse, omsorg og barnevern i Bardu kommune

Bardu kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Bardu kommune vil det i perioden uke 26-33 bli ledige stillinger som ferievikarer innenfor flere avdelinger innenfor enhet for helse, omsorg og barnevern. Tjenesten søker ferievikarer innenfor følgende områder: legevakt, sykehjem, hjemmesykepleie, miljøarbeidertjeneste, psykisk helse døgn, barne- og ungdomsavlastning og kjøkken. Det må opplyses i søknaden …
15 Ledig jobb bardu 01.04.2019 Ikke påkrevet

Skogsarbeider

Innlandet Skogstjenester AS

Skogbruk Industri / Produksjon

1 Kompetanse/Jobbmulighet bardu

Salgspersonale med fysio og eller ergo bakgrunn

Caretec AS

1 Kompetanse/Jobbmulighet bardu

Butikkmedarbeider

Lille Patina

Varehandel Detaljist

1 Kompetanse/Jobbmulighet bardu

Baker

Skafferiet Bardu, Monas Spiskammers AS

Varehandel Detaljist

1 Kompetanse/Jobbmulighet bardu

Konditor

Skafferiet Bardu, Monas Spiskammers AS

Varehandel Detaljist

1 Kompetanse/Jobbmulighet bardu

Kokk

Skafferiet Bardu, Monas Spiskammers AS

Varehandel Detaljist

1 Kompetanse/Jobbmulighet bardu

Barista

Skafferiet Bardu, Monas Spiskammers AS

Varehandel Detaljist

1 Kompetanse/Jobbmulighet bardu

Skogsarbeider

Innlandet Skogstjenester AS

Skogbruk Industri / Produksjon

2 Kompetanse/Jobbmulighet bardu

Fotterapeut ,salg service

Basisfot Bardu fotklinikk as

Helse og sosial

1 Kompetanse/Jobbmulighet bardu

TRAFIKKLÆRER

Bardu Sjåførskole Sletten

Utdanning, undervisning og Forskning

Bardu Sjåførskole er en 60 års gammel kjøreskole i Bardu kommune. Pr i dag er det tre trafikklærere og en kontoransatt ved skolen. Vi har eget bygg i sentrum av Setermoen der det også er god parkering, teorirom, kontor og bilhaller med mulighet for å vaske biler etc. En av våre lærere har gått av med pensjon og vi søker derfor etter: Trafikklærer på kl B,BE …
1 Ledig jobb bardu snarest TRAFIKKLÆRERUTDANNING VED HINT ELLER UNIVERSITET NORD

TRAFIKKLÆRER

Bardu Sjåførskole Sletten

Utdanning, undervisning og Forskning

Bardu Sjåførskole er en 60 års gammel kjøreskole i Bardu kommune. Pr i dag er det tre trafikklærere og en kontoransatt ved skolen. Vi har eget bygg i sentrum av Setermoen der det også er god parkering, teorirom, kontor og bilhaller med mulighet for å vaske biler etc. En av våre lærere har gått av med pensjon og vi søker derfor etter: Trafikklærer på kl B,BE …
1 Ledig jobb bardu snarest TRAFIKKLÆRERUTDANNING VED HINT ELLER UNIVERSITET NORD