Prosjektleder Bygg

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Sør-Norge har et tverrfaglig prosjektledermiljø med oppmøtesteder i Sauda og på Dalen, med bred kompetanse innen nybygg og rehabilitering av vannkraftanlegg. Vi setter strenge krav til sikkerhet og kvalitet i eget arbeid og samarbeider for å møte kundens forventninger i alle leveranser. Vi ønsker å sette et positivt preg på fagmiljøet i Statkraft, og …
1 Ledig jobb dalen 23.03.2020

Jordbrukssjef

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vikariat i 100% - jordbrukssjef ID 658 Då landbrukssjefen vår skal ut i permisjon, har vi ledig eit vikariat i 100% innan jordbruk frå 1. juli 2020 – ca. 1. august 2021. Stillinga ligg til Plan-, næring og teknisk etat. Hovudoppgåver vil vere handsaming og kontroll av tilskotssaker, produksjonstilskot, RMP og SMIL – midlar, tilskot etter Tokke sin landbruksp…
1 Ledig jobb dalen 10.03.2020 Lederstilling

Spécialiste SIG (cartographe) (h/f)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Dans le but de renforcer sa position de leader des énergies renouvelables, Statkraft a récemment annoncé une nouvelle stratégie d'entreprise. Le groupe est actuellement le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe et prévoit d’ici 2025 de développer une capacité éolienne terrestre supplémentaire de 4 GW et environ 2 GW d'énergie solaire dans le mon…
1 Ledig jobb dalen snarest

Controller

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Rollen: Du kommer bl.a. att; Arbeta med bokslut och rapportering, arbete med projekt och projektredovisning Göra analyser och utredningar Vara ett stöd till verksamheter avseende ekonomiadministrativa processer Utbilda användare i ekonomiadministrativa stödsystem Arbete med viss fakturering och hantering i faktureringssystem, uppföljning av fakturor och kost…
1 Ledig jobb dalen snarest

Project Manager Wind Power Spain (f/m/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft recently announced its new corporate strategy, with the aim to strengthen its position as a leading renewable energy company. Statkraft is already the largest producer of renewable energy in Europe and is planning to develop an additional 4 GW onshore wind capacity and about 2 GW solar power within 2025. The growth is mostly planned in Europe (name…
1 Ledig jobb dalen snarest

Ledige stillingar i skulane og barnehagane i Tokke kommune frå august 2020

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100% fast stilling som Miljøterapeut frå 10.08.20 ID 655 Lærarstillingar, faste og vikariat frå 01.08.20 ID 656 Barnehagelærar/Pedagogisk leiar frå 15.08.20 ID 657 Sjå fullstendig kunngjeringstekst og elektronisk søknadsskjema på stilling (skal brukast) på www.tokke.kommune.no, menyval ledige stillingar. Søknadsfrist: 5. mars 2020
1 Ledig jobb dalen 05.03.2020

Senior Investment / Commercial Manager (f/m/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft recently announced its new corporate strategy, with the aim to strengthen its position as a leading renewable energy company. Statkraft is already the largest producer of renewable energy in Europe and is planning to develop an additional 4 GW onshore wind capacity and about 2 GW solar power within 2025. The growth is mostly planned in Europe (name…
1 Ledig jobb dalen snarest

Senior Project Development Manager (f/m/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft recently announced its new corporate strategy, with the aim to strengthen its position as a leading renewable energy company. Statkraft is already the largest producer of renewable energy in Europe and is planning to develop an additional 4 GW onshore wind capacity and about 2 GW solar power within 2025. The growth is mostly planned in Europe (name…
1 Ledig jobb dalen snarest

Business Developer (f/m/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft recently announced its new corporate strategy, with the aim to strengthen its position as a leading renewable energy company. Statkraft is already the largest producer of renewable energy in Europe and is planning to develop an additional 4 GW onshore wind capacity and about 2 GW solar power within 2025. The growth is mostly planned in Europe (name…
1 Ledig jobb dalen snarest

Drift och Underhållstekniker

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Rollen Du kommer att arbeta med drift-, underhålls- och felsökningsuppgifter i våra vattenkraftverk. Beredskap ingår i arbetsuppgifterna. Övriga arbetsuppgifter är bland annat: Systematiskt dokumentera underhållsarbetet i vårt underhållssystem. Inneha vissa utpekade ansvarsområden. Delta i olika typer av projekt i våra anläggningar. Din profil Du har gymnasi…
1 Ledig jobb dalen snarest

Project Developer Solar

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft is Europe’s largest generator of renewable energy. We have been successfully active in the Netherlands over 20 years. As a major player in the energy wholesale market, we are developing green power solutions for renewable energy producers and companies from trade and industry. We support our customers on the way to a 100% renewable electricity supp…
1 Ledig jobb dalen 15.03.2020

Jordbrukssjef - Vikariat

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved plan, næring og teknisk etat er fylgjande stilling ledig: Vikariat i 100% - Jordbrukssjef ID 658 Sjå fullstendig kunngjeringstekst og elektronisk søknadsskjema på stilling (skal brukast) på www.tokke.kommune.no, ledige stillingar. Søknadsfrist: 10. mars 2020
1 Ledig jobb dalen 10.03.2020

Drift och Underhållstekniker

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Rollen Du kommer att arbeta med drift-, underhålls- och felsökningsuppgifter i våra vattenkraftverk. Beredskap ingår i arbetsuppgifterna. Övriga arbetsuppgifter är bland annat: Systematiskt dokumentera underhållsarbetet i vårt underhållssystem. Inneha vissa utpekade ansvarsområden. Delta i olika typer av projekt i våra anläggningar. Din profil Du har gymnasi…
1 Ledig jobb dalen snarest

Maskiningenjör

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Din roll: Som Maskiningenjör är ditt uppdrag att bidra med maskinkompetens för att säkerställa att produktionsanläggningarna kan drivas på ett säkert och produktionsekonomiskt fördelaktigt sätt. Du kommer bland annat att genomföra statusbedömningar av teknisk utrustning i produktionsanläggningarna. Analysera, initiera och medverka i förnyelser och moderniser…
1 Ledig jobb dalen snarest

Vindkraftingenjör

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Din roll: Som Vindkraftingenjör är ditt uppdrag att bidra med vindkraftkompetens för att säkerställa att produktionsanläggningarna kan drivas på ett säkert och produktionsekonomiskt fördelaktigt sätt. Du kommer bland annat att genomföra statusbedömningar av teknisk utrustning i produktionsanläggningarna. Driva garantiprocesser enligt våra avtal mot leverantö…
1 Ledig jobb dalen snarest

Renewable Energy Analyst in Corporate Strategy and Analysis – Global Energy Drivers

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise of renewable generation and Statkraft is pursuing a growth strategy by expanding as an onshore wind and solar developer, optimising flexible hydropower and developing our market operations. Understanding the future development of the whole energy comp…
1 Ledig jobb dalen 08.03.2020

Financial Advisor

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Global Accounting and Services (FRA) consists of 30 employees and is part of the Financial Reporting, Accounting and Strategic Finance department. FRA is the group wide process owner for accounting and is responsible for ensuring harmonization and efficiency in both accounting processes and systems across the group. FRA Unit Reporting (FRAU) is providing acc…
1 Ledig jobb dalen snarest

Ferievikarar i helse- og omsorgsetaten

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgsetaten i Tokke kommune søkjer etter ferievikarar til alle våre avdelingar sommar 2020 – ID 653 Er du sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, hjelpepleiar, kokk eller student? Vi søkjer ferievikarar i perioden 22.06.20 – 02.08.20 Du som søkjer skal vere fleksibel og vera interessert i arbeidet med å utvikle våre tenestar. Aktuelle søkjara…
10 Ledig jobb dalen 15.03.2020

Reinhaldar

Tokke kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig vikariat i 100% innan reinhald ved for tida plan, næring og teknisk etat, eigedomsavdelinga ID 654 Me har ledig eit vikariat i 100% stilling som reinhaldar ved f.t. eigedomsavdelinga, i perioden 15.03.2020 - 01.03.2021. Fagbrev som reinhaldar vil vera ein fordel, men erfaring frå yrket og personlege eigenskapar kan kompensere for relevant utdanning. Du…
1 Ledig jobb dalen 02.03.2020

Projektledare Fjärrvärme

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Din roll: Projektledning för genomförande av byggnationsprojekt på Statkrafts fjärrvärmenät i Kungsbacka, Trosa, Åmål och Vagnhärad, samt i fjärrkylanätet i Kungsbacka. Ansvar för koordinering mot marknad och drift. Ansvara för budgetering, projektering, upphandling och tidplan i projektens planeringsfas. Ansvara för byggledning, kontraktsuppföljning, kvalit…
1 Ledig jobb dalen snarest

Senior Originator / Business Developer – France (m/f/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft is Europe’s largest generator of renewable energy. As a major player in the energy wholesale market, we are developing green power solutions for renewable energy producers and companies from trade and industry. We support our customers on the way to a 100% renewable electricity supply. Join the team and take part in creating tomorrow’s energy world…
1 Ledig jobb dalen snarest

Driftsingeniør til produksjonsavdelingen i Region Sør-Norge

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Region Sør-Norge er en del av forretningsområdet produksjon og har ansvaret for produksjon, drift og vedlikehold av Statkrafts vannkraftanlegg, nettanlegg og tilhørende vassdrag i Rogaland, Hordaland, Telemark og Buskerud. Regionen utfører også driftssentraltjenester for Skagerak Energi AS. Din rolle: Du blir en del av produksjonsavdelingen i region Sør-Norg…
1 Ledig jobb dalen 01.03.2020

Einkäufer (m/w/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft ist Europas größter Erzeuger von erneuerbarer Energie. Als bedeutender Akteur im Großhandelsmarkt entwickeln wir Grünstromlösungen sowohl für Produzenten von erneuerbarer Energie als auch für Unternehmen aus Handel und Industrie. Wir unterstützen unsere Kunden auf dem Weg zu einer 100% erneuerbaren Stromversorgung. Werde Teil des Teams und gestalte…
1 Ledig jobb dalen snarest

Werksstudenten (m/w/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft ist Europas größter Erzeuger von erneuerbarer Energie. Als bedeutender Akteur im Großhandelsmarkt entwickeln wir Grünstromlösungen sowohl für Produzenten von erneuerbarer Energie als auch für Unternehmen aus Handel und Industrie. Wir unterstützen unsere Kunden auf dem Weg zu einer 100% erneuerbaren Stromversorgung. Werde Teil des Teams und gestalte…
1 Ledig jobb dalen snarest

Drift och Underhållstekniker

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Rollen Du kommer att arbeta med drift-, underhålls- och felsökningsuppgifter i våra vindkraftverk samt i vårt internnät och ställverk. Rapportera underhållsarbetet i vårt underhållssystem, delta i projekt på våra anläggningar samt inneha utpekade ansvarsområden. Vi utbildar och utvecklar dig. Din profil Är underhåll och service ditt område? Vill du arbeta me…
1 Ledig jobb dalen snarest

Teamledare Vindkraft

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Rollen: Du kommer att ansvara för den dagliga driften av vindparkerna och inneha personalansvar för ett antal Drift och Underhållstekniker. Arbetsuppgifter som kommer att ingå är bl.a. fullt personalansvar för ett antal Drift och Underhållstekniker, vilket innebär i stort mål och utveckling, teamengagemang, lönesättning. Ansvara för den dagliga driften (leda…
1 Ledig jobb dalen snarest

Industriemechaniker (m/w/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft ist Europas größter Erzeuger von erneuerbarer Energie. Als bedeutender Akteur im Großhandelsmarkt entwickeln wir Grünstromlösungen sowohl für Produzenten von erneuerbarer Energie als auch für Unternehmen aus Handel und Industrie. Wir unterstützen unsere Kunden auf dem Weg zu einer 100% erneuerbaren Stromversorgung. Werde Teil des Teams und gestalte…
1 Ledig jobb dalen snarest

Kraftwerksleiter CCGT / Site Manager (m/w/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft ist international führend in Wasserkraft und Europas größter Erzeuger von erneuerbarer Energie. Als bedeutender Akteur im Großhandelsmarkt entwickeln wir Grünstromlösungen sowohl für Produzenten von erneuerbarer Energie als auch für Unternehmen aus Handel und Industrie. Werde Teil des Teams und gestalte mit uns die Energiewelt von morgen! Statkraft…
1 Ledig jobb dalen snarest

Stagiaire - Data Scientist (h/f)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Description de l’entreprise Statkraft est le premier producteur européen d’énergies renouvelables. Entreprise publique norvégienne, le groupe est leader de la vente directe d’électricité sur les marchés de l’énergie. Il emploie 3600 salariés dans une vingtaine de pays. Statkraft est présent en France, à Lyon, depuis 2009. L’activité Accès Marché de Statkraft…
1 Ledig jobb dalen snarest

Automationsingenjör/Automationsansvarig

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Din roll: Som automationsingenjör har du det övergripande ansvaret för förebyggande underhåll, felsökning, ändringar och förbättringar av våra automationssystem. Detta inkluderar även att ansvara för att upprätthålla nätverks- och informationssäkerhet enligt Statkrafts krav. Du förväntas även ta rollen som Projektledare inom fackområdena el- instrument- och …
1 Ledig jobb dalen snarest

Projekt- och HSM samordnare

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Din roll: Som projektsamordnare kommer du att leda planering, samordning och implementering av mindre och medelstora projekt i kraftverksgrupp Östersund, detta i nära samarbete med våra drift- och underhållsgrupper. Det ingår också att säkerställa projektavslut inom given tidsram, budget och kvalitet. Allt detta sker i linje med Statkrafts riktlinjer och sta…
1 Ledig jobb dalen snarest

Senior Digital & Brand Advisor

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Public Affairs and Communication is looking for a Senior Communication Advisor to strengthen the overall positioning of Statkraft in Norway and internationally, especially by use of digital channels and brand development. You will report to Vice President Brand & Digital. The Brand and Digital team is responsible for digital channels, branding and marketing,…
1 Ledig jobb dalen snarest

Administratör

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Rollen Du kommer att bistå kraftverksgruppen i administrativa och tekniska frågor. Det administrativa arbetet innefattar bland annat hälsa och säkerhet, inköp, utbildningsplaner, teknisk dokumentation och vissa personalfrågor. I Laholm finns även ett besökscenter som rollen ansvarar för. Din profil Vi söker dig som har utbildning på gymnasienivå och erfarenh…
1 Ledig jobb dalen snarest

Elingenjör

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Rollen: Du kommer att tillhöra vår tekniska stab och arbetsområdet omfattar el- och kontrollutrustningar i våra vattenkraftverk främst i Nissan och Lagan. Arbetet innebär bland annat att du kommer att arbeta med analyser, initiera kravspecifikationer, designbeskrivningar, riskanalyser, tekniska utredningar av tillstånd för komponenter och kontrollsystem, föl…
1 Ledig jobb dalen snarest

Drift och Underhållstekniker

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Rollen Du kommer att arbeta med drift-, underhålls- och felsökningsuppgifter i våra vattenkraftverk. Beredskap ingår i arbetsuppgifterna. Övriga arbetsuppgifter som kommer att ingå är bland annat: - Systematiskt dokumentera underhållsarbetet i vårt underhållssystem. - Inneha vissa utpekade ansvarsområden. - Delta i olika typer av projekt på våra anläggningar…
1 Ledig jobb dalen snarest