Pedagogisk leiar/barnehagelærar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om oss Frå 01.01.2020 slår kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal seg saman og vert til Sunnfjord kommune. Solsida barnehage ligg sentralt i Førde og har 7 avdelingar fordelt på 2 adresser. Vi vil tilby eit godt og brukartilpassa barnehagetilbod. Vårt mål er trygge barn som trivst og får gode vilkår for leik, læring og utvikling. Om stillingane Frå feb…
1 Ledig jobb førde 08.12.2019 Barnehagelærar

Distriktsmusikar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om Førde kulturskule Førde kulturskule er ein veldriven kulturskule med 500 elevar. Frå 2020 er fire kommunar slått saman til Sunnfjord kommune med ca. 23 000 innbyggarar. Skulen driv desentralisert undervisning, og har fleire undervisningsstader. Vi er i haust flytta inn i nytt, flott kulturskulebygg i tilknyting til kulturhuset Førdehuset. Vi har elevar i …
1 Ledig jobb førde 24.11.2019 Distriktsmusikar

Assisterande styrar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om Sunde barnehage Sunde barnehage ligg landleg til ca. 5 km frå Førde sentrum, med Sunde Skule som vår nærmaste nabo. Området rundt barnehagen og skulen er tilrettelagt som nærmiljøanlegg. Barnehagen har 4 avdelingar og ein administrasjonsressurs på 150 % stilling. Vi har fokus på tidleg innsats og jobbar med å skape eit godt og inkluderande barnehagemiljø.…
1 Ledig jobb førde 01.12.2019 Assisterande styrar

PP-rådgivarar

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Frå 1. januar 2020 vert PP-tenesta ei eining i nye Sunnfjord kommune og vil få oppgåver for born og unge i alderen 0 - 16 år. PPT skal yte tenester til barnehagar og grunnskular i ein kommune med ca. 23 000 innbyggarar. Pedagogisk-psykologisk teneste er heimla i barnehagelova §19c, og i opplæringslova § 5-6. Det er laga grunnlagsdokument for PPT, barnehagane…
1 Ledig jobb førde 24.11.2019

IKT-driftskonsulent/rådgivar i Førde

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

IKT- samarbeidet for 14 kommunar i Sunnfjord og Sogn SySIKT, er med sine 21 tilsette blant dei største og leiande IKT- miljøa i Sogn og Fjordane. Samarbeidet har som overordna visjon å utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape kvalitativt gode tenester til innbyggarar og næringsliv, samt ei tilgjengeleg og effektiv forvaltning. IKT…
1 Ledig jobb førde 24.11.2019

IKT-driftskonsulent/rådgivar i Sogndal

Førde Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

IKT- samarbeidet for 14 kommunar i Sunnfjord og Sogn SySIKT, er med sine 21 tilsette blant dei største og leiande IKT- miljøa i Sogn og Fjordane. Samarbeidet har som overordna visjon å utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape kvalitativt gode tenester til innbyggarar og næringsliv, samt ei tilgjengeleg og effektiv forvaltning. IKT…
1 Ledig jobb førde 24.11.2019

BYGGPERSONELL

FLT statens vegvesen, region vest avd.74

Arbeidstakerorganisasjoner

Bli med og skap utvikling VEGSEKSJON VOSS OG HARDANGER TRENG BYGGHERREPERSONELL Seksjonen har fleire ledige stillingar innan byggherreområdet; byggeleiar på investeringsprosjekt, byggeleiar for driftskontrakt Hardanger og byggjeleiar innan fagområdet elkraftteknikk. Kontrollingeniørar kan det også bli behov for. Skap utvikling Ta ansvar – få ansvar Lær av de…
4 Ledig jobb førde snarest Administrasjon