BYGGPERSONELL

FLT statens vegvesen, region vest avd.74

Arbeidstakerorganisasjoner

Bli med og skap utvikling VEGSEKSJON VOSS OG HARDANGER TRENG BYGGHERREPERSONELL Seksjonen har fleire ledige stillingar innan byggherreområdet; byggeleiar på investeringsprosjekt, byggeleiar for driftskontrakt Hardanger og byggjeleiar innan fagområdet elkraftteknikk. Kontrollingeniørar kan det også bli behov for. Skap utvikling Ta ansvar – få ansvar Lær av de…
4 Ledig jobb førde snarest Administrasjon

MEDARBEIDAR KOMMUNIKASJON

Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ein spennande arbeidsplass med 70 kunnskapsrike og engasjerte tilsette. Vi er to statlege tilsyn i ein organisasjon - begge med eit viktig samfunnsoppdrag. Vi skal vere eit av samfunnet sine viktigaste virkemiddel for å sikre ansvarlege pengespel, sterk frivilligheit og trygge stiftelsar. Dei to tilsyna har felles administra…
1 Ledig jobb førde 01.09.2019 Administrasjon

Vil du bli kollegaen vår?

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

NRK Sogn og Fjordane har som eitt av sine satsingsområde å styrke den grundige journalistikken. Vi er på jakt etter ein journalist som kan jobbe fram eigne saker og som kan løfte fram viktige historier frå Sogn og Fjordane til heile landet Du vil få jobbe både nett, radio og TV og levere saker til lokale sendingar og til riksredaksjonane i NRK. Du vil få myk…
1 Ledig jobb førde 25.08.2019 Journalist i NRK Sogn og Fjordane