Tilkallingsvikarer, Krisesenteret i Rana kommune (2020/072)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Krisesenteret i Rana er et tilbud til innbyggerne i kommunene Rana, Hemnes, Nesna og Træna. Krisesentertilbudet er et lavterskeltilbud. Dette er et tilbud som skal kunne benyttes av personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Det er også et tilbud for de som har behov for rådgivning ell…
1 Ledig jobb mo i rana 15.03.2020 Vikariat

Avdelingsleder, Marcus Thranesgate 26 avd. Sokkelen (2020/073)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysning Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og sosialtjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Sosialtjenesteloven som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, se…
1 Ledig jobb mo i rana 15.03.2020 Turnus

Sykepleier 1 m/stedfortrederfunksjon,Selfors sykehjem avd. Kårstua (2020/071)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysning Fagområde institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenest…
1 Ledig jobb mo i rana 11.03.2020 Turnus

Avdelingsleder vikariat, Liengbakken bofellesskap (2020/070)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. gangs utlysning Avdeling for Psykisk helse og sosiale tjenester Avdelingen yter tjenester innenfor Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Stillingen er knyttet til Liengbakken bofellesskap, som er en heldøgnbemannet bolig for mennesker med rusproblematikk. Boligen inneholder 12 enkeltstående leiligheter og 3 hybler for akutt bostedsløse. Personalram…
1 Ledig jobb mo i rana 15.03.2020 Vikariat

Ferievikarer i Helse og omsorg, sommeren 2020 (2020/068)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

For at våre flotte folk i helse og omsorgsavdelingen skal få avviklet ferie er vi i behov av ferievikarer for sommeren 2020. Vi avvikler hovedferie i uke 26-34. Vi søker vikarer for arbeid i sykehjem, omsorgsboliger, i hjemmetjenesten og i boliger for funksjonshemmede / utviklingshemmede. Vi har behov for: Autoriserte sykepleiere/vernepleiere/ 3-årig helse o…
1 Ledig jobb mo i rana 07.04.2020 Vikariat

Pedagogisk leder i Englia barnehage 2. gangs utlysning (2020/066)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Englia barnehage har vi ledig 2 100% faste stillinger som pedagogisk leder. Englia barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Gruben med Klokkerhagen fritidspark som nærmeste nabo. Barnehagen har fine turområder utenfor barnehagen, både sommer og vinter. Barnehagen har egen gapahuk, som benyttes som turbase gjennom hele året. Barnehagen har ca 70 bar…
1 Ledig jobb mo i rana 25.03.2020

Lege på helsestasjon, Rana kommune (2020/065)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana kommune har ledig 20% fast stilling som lege på helsestasjon, fra 01.06.2020 Stillingen inkluderer helsestasjon for ungdom. Lege ansettes i Rana kommunen med fast lønn. Kommunen tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Kommunen legger til rette for gjennomføring av nødvendige permisjoner og kurs. Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon som lege…
1 Ledig jobb mo i rana 09.03.2020 Fast

Miljøarbeider helg, Heimengveien 31 MTA (2020/063)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon fo…
1 Ledig jobb mo i rana 09.03.2020 Turnus

Miljøarbeider natt, Heimengveien 31 MTA (2020/062)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon fo…
1 Ledig jobb mo i rana 09.03.2020 Turnus

Klubbmedarbeider på fritidsklubb (2020/051)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du kreativ og har lyst til å skape gode møteplasser for barn- og unge? På Gruben fritidsklubb er det ledig 19,5% fast stilling som klubbarbeider. Fritidsklubbene i Rana er organisert under virksomhet Oppvekst og kultur, Fritidsavdelingen, som også driver Ungdommens hus, Utekontakten og Kulturaktiviteter for funksjonshemmede. Vi på Gruben fritidsklubb ser …
1 Ledig jobb mo i rana 05.03.2020

Lærling Ernæringskokk i Rana kommune (2020/057)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på utkikk etter lærlingeplass? Rana kommune skal ta inn inntil 28 lærlinger i 2020. Ved Ytteren sentralkjøkken planlegger vi å ta inn lærling i faget Ernæringskokk. Oppstart 17. august 2020. Inntakskrav: • Søkere med ungdomsrett som har bestått VG1 og VG2, vil bli prioritert. Normal læretid er 2 år. • Voksen som tilfredsstiller fagkravene eller søkere …
1 Ledig jobb mo i rana 23.04.2020 Engasjement

Lærling IKT-og servicefag i Rana kommune (2020/056)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på utkikk etter lærlingeplass? Rana kommune skal ta inn inntil 28 lærlinger i 2020. IKT-avdelingen planlegger å ta inn en eller to lærlinger i IKT- og servicefag. Oppstart 17. august 2020 Inntakskrav: • Søkere med ungdomsrett som har bestått VG1 og VG2, vil bli prioritert. Normal læretid er 2 år. • Voksen som tilfredsstiller fagkravene eller søkere som…
1 Ledig jobb mo i rana 23.04.2020

Lærlinger Helsefagarbeider i Rana kommune (2020/055)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på utkikk etter lærlingeplass? Rana kommune skal ta inn inntil 28 lærlinger i 2020. Helsearbeiderfaget er et prioritert fagområde og flest lærlinger tas derfor inn på dette faget. Lærlinger i helsearbeiderfaget har praksis 3 forskjellige steder i Rana kommune. Oppstart 17. august 2020 Inntakskrav: Søkere med ungdomsrett som har bestått VG1 og VG2, vil …
1 Ledig jobb mo i rana 23.04.2020

Lærlinger Barne-og ungdomsarbeider i Rana kommune (2020/054)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du på utkikk etter lærlingeplass? Rana kommune skal ta inn inntil 28 lærlinger i 2020. Noen av disse lærligeplassene vil være for barne- og ungdomsarbeidere. Lærlinger i barne-og ungdomsabeiderfaget har praksis 3 forskjellige steder i Rana kommune. Oppstart 17. august 2020 Inntakskrav: • Søkere med ungdomsrett som har bestått VG1 og VG2, vil bli prioriter…
1 Ledig jobb mo i rana 23.04.2020

Sykepleier, Hjemmetjenesten Øst 1 (2020/053)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester Kommunen har organisert omsorgstjenestene i to fagavdelinger: Avdeling for hjemmebaserte tjenester og avdeling for institusjonstjenester. Under hjemmebaserte tjenester hører ordinære hjemmebaserte omsorgstjenester, heri omsorgsboliger og bosenter. Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor. Ved fagavdeling hj…
1 Ledig jobb mo i rana 01.03.2020 Turnus

Sykepleier, Selfors sykehjem avd. Selforsstua (2020/052)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foreg…
1 Ledig jobb mo i rana 01.03.2020 Turnus

Helsefagarbeider vikariat, Hauknes omsorgsbolig (2020/050)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester Kommunen har organisert omsorgstjenestene i to fagavdelinger; avdeling for hjemmebaserte tjenester og avdeling for institusjonstjenester. Under hjemmebaserte tjenester hører ordinære hjemmebaserte omsorgstjenester, heri omsorgsbolig og bosenter. Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor. Ved fagavdeling hjem…
1 Ledig jobb mo i rana 27.02.2020 Vikariat

Tilkallingsvikarer i barnehagene i Rana kommune (2020/048)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunale barnehager trenger tilkallingsvikarer Vi søker etter personer som på kort varsel kan steppe inn som vikarer i våre kommunale barnehager. Arbeidsavtalene kan variere fra èn dag til flere uker. Vi søker etter personer som er engasjert i barn og liker å være sammen med dem liker å være i aktivitet både ute og inne liker varierte arbeidsoppgaver, og ta…
1 Ledig jobb mo i rana 10.03.2020

Veivedlikeholdsarbeider/maskinfører ved Samferdsel, park og idrett (2020/042)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for Bydrift Bydrift er en av fire avdelinger i tekniske tjenester. Avdelingen har et bredt ansvarsområde og består av fire seksjoner: Samferdsel, park og idrett, Brann og redning, Moheia fritidspark og Vann og avløp. Seksjon for samferdsel, park og idrett har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av det kommunale veinettet, parker og idrettsanl…
1 Ledig jobb mo i rana 02.03.2020 Fast

Seksjonsleder ved Samferdsel, park og idrett (2020/040)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for Bydrift Bydrift er en av fire avdelinger i tekniske tjenester. Avdelingen har et bredt ansvarsområde og består av fire seksjoner: Samferdsel, park og idrett, Brann og redning, Moheia fritidspark og Vann og avløp. Seksjon for samferdsel, park og idrett har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av det kommunale veinettet, parker og idrettsanl…
1 Ledig jobb mo i rana 02.03.2020 Fast

Sykepleier vikariat, Hjemmetjenesten Øst 2 (2020/033)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for hjemmebaserte tjenester Rana kommune sine helse- og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling har ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenes…
1 Ledig jobb mo i rana 01.03.2020 Vikariat

Helgestilling for sykepleierstudent, Hjemmesykepleien vest 1 (2020/028)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester Rana kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenest…
1 Ledig jobb mo i rana 28.02.2020 Turnus

Nattsykepleier, Gruben sykehjem avd. 3 (2020/022)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling har ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foreg…
1 Ledig jobb mo i rana 15.03.2020 Turnus

Helsefagarbeider helg, Gruben sykehjem avd. 3 (2020/023)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling har ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foreg…
1 Ledig jobb mo i rana 01.03.2020 Turnus

Frisør lærling

Isaxa Frisør AS

Hår- og skjønnhetspleie

ER du den vi ser etter? Vi ønsker en lærevillig og entusiastisk lærling, som brenner for det å bli frisør. Vi kan tilby deg en spennende jobb med hyggelige kollegaer i et hektisk miljø.
1 Ledig jobb mo i rana 01.05.2020 Lærling