Vernepleier/sykepleier, Sagbakken 14 MTA (2019/376)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon boligtjenesten Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en egen fagavdeling innen helse og omsorg. Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester, som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. MTA er inndelt …
1 Ledig jobb mo i rana 09.10.2019 Turnus

Vernepleier/sykepleier, Marcus Thranesgate 26 sokkel - MTA (2019/375)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en egen fagavdeling innen helse og omsorg. Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester, som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. MTA er inndelt i tre tjenesteområder; …
1 Ledig jobb mo i rana 09.10.2019 Turnus

Miljøarbeider - hvilende natt, Ranheimgata 23 MTA (2019/374)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon fo…
1 Ledig jobb mo i rana 09.10.2019 Turnus

Sykepleier/vernepleier, Ranheimgata 23 MTA (2019/373)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon fo…
1 Ledig jobb mo i rana 09.10.2019 Turnus

Avdelingssykepleier, Mjølan omsorgsbolig (2019/370)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet for hjemmebaserte tjenester Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling har ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestet…
1 Ledig jobb mo i rana 08.10.2019 Heltid

Barnehagelærere Revelheia barnehage (2019/365)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Revelheia Barnehage er det ledig to 100% faste stillinger som barnehagelærer Revelheia barnehage holder til på Gruben ca 3 kilometer fra sentrum . Barnehagen har 67 barn i alderen 0-6 år og 17 ansatte. Barnehagen har over år prioritert ei satsning på fysisk miljø, prosjekterende arbeid og anerkjennende væremåte. Mer informasjon finner dere på hjemmesiden v…
1 Ledig jobb mo i rana 03.10.2019

Pedagogisk leder Revelheia barnehage (2019/364)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Revelheia Barnehage er det ledig 100% fast stilling som pedagogisk leder. Revelheia barnehage holder til på Gruben omtrent 3 kilometer fra sentrum. Barnehagen har 67 barn i alderen 0-6 år og 17 ansatte. Barnehagen har over år prioritert ei satsning på fysisk miljø, prosjekterende arbeid og anerkjennende væremåte. Mer informasjon finner dere på hjemmesiden …
1 Ledig jobb mo i rana 03.10.2019

Barnehagelærer – Storforshei barnehage (2019/363)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Storforshei barnehage har ca. 41 barn i alderen 0-6 år, og ca.10 voksne med ulik alder og erfaring. Barnehagen ligger 23 km nord for Mo i Rana på et lite tettsted med naturen i umiddelbar nærhet. Vi har uteområde med et stort grøntareal og egen grillkøte. Vi bruker naturen rundt barnehagen flittig, spesielt ekornskogen, lysløypa og idrettsplassen. Barnehagen…
1 Ledig jobb mo i rana 03.10.2019

Avdelingssykepleier, Kårstua Selfors sykehjem (2019/369)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foreg…
1 Ledig jobb mo i rana 30.09.2019 Heltid

Vernepleier/sykepleier og helsefagarbeidere, Nygårdsvoldsgate 12 - MTA (2019/362)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven som bidrar til at innbyggere med utviklingshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. Vi har organisert fagavdelingen i tre seksjoner; seksjon for boligtjenester, seksjon …
1 Ledig jobb mo i rana 02.10.2019 Turnus

Avdelingssykepleier, Ytteren korttidsavdeling (2019/368)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foreg…
1 Ledig jobb mo i rana 30.09.2019 Heltid

Helsefagarbeider natt, Per Persavei 3 MTA (2019/359)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse- og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet. MTA er inndelt i tre tj…
1 Ledig jobb mo i rana 29.09.2019 Turnus

SFO-leder Hauknes skole (2019/358-1)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig stilling som SFO-leder i 85 %, med arbeidssted p.t Hauknes skole. Stillingen er midlertidig ut skoleåret 2019/2020, med mulighet til forlengelse i påvente av gjennomgang av kompetansekrav og arbeidsoppgaver for SFO-ledere. Hauknes SFO har pr. i dag ca 45 barn. Arbeidsoppgaver for tiden: Organisering av personell Organisering av innhold og drift …
1 Ledig jobb mo i rana 27.09.2019

Helge-/rekrutteringsstillinger, Gruben sykehjem, 1. etg. (2019/361)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foreg…
1 Ledig jobb mo i rana 25.09.2019 Turnus

Soneleder, Renholdsavdelingen (2019/360)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana kommune Teknisk avd. Byggdrift har i dag ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunes bygningsmasse. Byggdrift er organisert med administrasjon pr. tiden plassert i Mellomvika 51, renholdere fordelt i soner, driftsteknikere fordelt i distrikt og i en drift/vedlikeholds enhet med base i Kongsveien. I renholdsavdelingen har vi i dag 48 årsve…
1 Ledig jobb mo i rana 24.09.2019 Heltid

Konsulent velferdsteknologi, Helse og omsorgsavdelingen (2019/358)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelin…
1 Ledig jobb mo i rana 22.09.2019 Heltid

Helgestilling for sykepleierstudent - vikariat, Nattpatruljen (2019/357)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområde hjemmebaserte tjenester Kommunens helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelinge…
1 Ledig jobb mo i rana 22.09.2019 Turnus

Sykepleier - 2 vikariater, Helseparken (2019/353)

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebaserte tjenester har ansvar for alle tjenester som ytes i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling har ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestein…
1 Ledig jobb mo i rana 22.09.2019 Vikariat