FYSIOTERAPEUT

Ulvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Helse - og omsorg i Ulvik er i utvikling for å imøtekomme framtida sine utfordringar. Utviklinga vil påverka korleis fysioterapitenesta blir i framtida. I dag har me ein fysioterapeut på 100% drifstilskot. No har me ein ledig 100% kommunal stilling for fysioterapeut. I framtida skal me ha 2 fysioterapeutar i kvar sin 100% kommunale stilling. Dette med forbeh…
1 Ledig jobb ulvik 12.04.2019 Påkrevet

PROSJEKTMEDARBEIDAR

Ulvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

50% midlertidig stilling med moglegheit for 100% stilling Helse - og omsorg i Ulvik herad er i utvikling og me får ny sjukeheim med nye mogelegheitar. Me arbeider med endring og omstilling for å imøtekome framtidas krav til tenester. Eit stort satsingsfelt er prosjekt rehabilitering. I prosjektet er det fleire fokusområde; å styrke rollen til tildeling, utvi…
1 Ledig jobb ulvik 12.04.2019 Bachelor

TEKNISK LEIAR/BILMEKANIKAR

ULVIK BENSIN OG SERVICE AS

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted

Ulvik er ei perle i Hardanger og byr på det meste; mange friluftsstilbod og gode tilbod innan skule, idrett og fritid. Ulvik Bensin & Service AS vart etablert i 1990, er tilknytt MECA-kjeda og har i dag to mekanikarar. Me tilbyr m.a.: Eu-kontroll (PKK) – Service – Reparasjonar av dei fleste bilmerke – Flushing av girkassar – AC- service – Dekksal med omleggj…
1 Ledig jobb ulvik snarest Fag- / Svennebrev

LÆRARSTILLINGAR

Ulvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Brakanes Barne- Og Ungdomsskule, ULVIK LEDIGE LÆRARSTILLINGAR VED BRAKANES SKULE Brakanes skule har ledig eit vikariat i 100 % stilling for skuleåret 2019-2020, og ei fast stilling i 60 %. Til vikariatet i 100 % stilling søkjer me lærarar som har utdanning i matematikk og naturfag, og som kan undervisa på både mellomsteget og ungdomssteget. Til den faste sti…
2 Ledig jobb ulvik 25.03.2019 Påkrevet