FERIEVIKAR

GRANVIN HERAD

Offentlige tjenester og forvaltning

mailto:postmottak@granvin.kommune.noFerievikar teknisk drift 2019 Granvin herad ynskjer å ta inn sommarhjelp i ca 7 veker til uteetaten/vaktmeister for sommaren 2019. Søkjarar må vera fylte 16 år. Søknadsfrist er sett til 01.06.2019. Søknad vert å senda til: Granvin herad, Pb.13, 5733 Granvin, eller på e-post: postmottak@granvin.kommune.no Nærare opplysninga…
1 Ledig jobb granvin 01.06.2019 Ikke påkrevet

LÆRAR 60%

GRANVIN HERAD

Offentlige tjenester og forvaltning

Granvin barne- og ungdomsskule har kring 90 elevar og 20 tilsette. Vår visjon er Alle med - gjennom læring og trivsel; i fellesskap. Me har implementert Leselos, 30 minutt fysisk aktivitet for alle kvar dag og har heilt nye sløydsal med moderne utstyr. Skulen satsar på å vera langt framme digitalt og godt rusta for fagfornyinga. Alle elevane har iPad/PC og k…
1 Ledig jobb granvin 29.05.2019 Påkrevet

FAGARBEIDAR

GRANVIN HERAD

Offentlige tjenester og forvaltning

Fagarbeidar ved Granvin barne- og Ungdomsskule Ved Granvin barne- og ungdomsskule er det ledig fast 35% stilling som fagarbeidar frå 01.08.2019. Personar med anna relevant utdanning/erfaring kan også søkja. Arbeidet er for tida knytt mest til SFO og noko til skule. Me søkjer fagleg dyktig, pliktoppfyllande, engasjert, fleksibel og positiv medarbeidar. Tilset…
1 Ledig jobb granvin 24.05.2019 Ønskelig