Jurist til Teknologiavdelingen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en jurist til seksjon Utstyr og regulering som skal arbeide med å følge opp utviklingen innen elektronisk kommunikasjon. Nye spørsmål settes stadig på dagsorden, og Nkom skal styrke forvaltningen av samfunnsinteressene på området. Nkom har nasjonalt ansvar for elektronisk kommunikasjon. Gjennom tett oppfølging av teknologisk- og regulatorisk utvikli…
1 Ledig jobb lillesand 31.03.2019 Påkrevet

Ingeniør til Teknologiavdelingen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en ingeniør til seksjon Nett og tjenester som skal arbeide med å sikre at elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) blir installert og vedlikeholdt slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og frekvensbruk blir ivaretatt. Den teknologiske utviklingen og samfunnets avhengighet av ekom gjør det særlig viktig å følge …
1 Ledig jobb lillesand 31.03.2019 Påkrevet

IT-arkitekt

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Offentlige tjenester og forvaltning

Nkom skal legge til rette for og sikre god konkurranse i markedene for bredbånd, telefoni, kringkasting og post. Vi definerer og påvirker rammebetingelser og lovverk nasjonalt og internasjonalt, og vi representerer Norge i det mangesidige arbeidet blant annet med internett og frekvensforvaltning. Sikkerhet og beredskap i nett er en viktig del av ansvaret vår…
1 Ledig jobb lillesand 24.03.2019 Master

Sommerjobb

Lillesands Sparebank

Lillesands Sparebank er en lokal sparebank med 22 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1852 har vi opparbeidet oss tillit hos lokalbefolkningen som gjør at vi har en solid markedsposisjon. Du finner oss i sentrum av Lillesand og i Høvåg. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er …
1 Ledig jobb lillesand 31.03.2019 Bachelor