Seniorrådgivere, eksterne IT-leveranser

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Offentlige tjenester og forvaltning

Nkom er statens myndighet for elektronisk kommunikasjon. Moderne og brukervennlige IT-systemer er avgjørende for effektiv og god oppgaveløsning. Vi bruker markedet til utvikling og drift når dette er hensiktsmessig. Du skal sikre høy kvalitet i arbeidet med anskaffelser og oppfølging av eksterne leveranser. De to stillingene er plassert i organisasjonsavdeli…
2 Ledig jobb lillesand 04.12.2019

To nye medarbeidere til teknologiavdelingen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Offentlige tjenester og forvaltning

Hele Norge skal på nett. Nkom skal legge til rette for en samordning av nasjonal fiberinfrastruktur ut i fra et sårbarhets- og beredskapsperspektiv og stimulere til økt konkurranse i bredbåndsmarkedet. Nå søker vi to nye medarbeidere som skal bidra i dette viktige arbeidet. Teknologiavdelingen består av tre seksjoner og har som hovedoppgaver å følge opp den …
2 Ledig jobb lillesand 01.12.2019

Driver av Sport 1 butikk i Lillesand Senter

Lillesand senter Drift AS

Personlige tjeneste- og servicebedr.

Sport 1 Gruppen AS er landets ledende fagsportkjede med 216 butikker og en markedsandel på 19,4%. Innenfor kjedekonseptet er det gode muligheter for lokal tilpasning. Lillesand Senter er etter nylig utbygging og oppgradering et lokalt kjøpesenter med meget positiv utvikling. Det vurderes nå å etablere sportsbutikk som vil få svært god beliggenhet i senteret,…
1 Ledig jobb lillesand snarest Lederstilling