Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier/vernepleier

Klinikk for Psykisk Helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter som arbeider både med kortvarige og lengre behandlingsforløp. Klinikken består av ca 250 årsverk. Vi har øyeblikkelig hjelp-ansvar for innbyggere i tre bydeler i Oslo. I februar 2018 flyttet vi inn i et nytt bygg med moderne og funksjonelle lokaler.

Vi gir hjelp til voksne personer med alvorlige psykiske lidelser i form av utredning og behandling. Den daglige behandlingen består av samtaleterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vi har fokus på fysisk aktivitet og hverdagsmestring. Klinikken har et mål om å være nytenkende. Vi benytter sansestimulering og musikkterapi som en del av behandlingstilbudet.

Vi har et faglig stimulerende og trivelig arbeidsmiljø som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har en utfordrende og variert hverdag som kan gi mulighet for vekst og utvikling for de ansatte.

Vi søker:
Sykepleier/spesialsykepleier/vernepleier på post 2A – vikariat 100%, dag/kveld og fast stilling 100%, dag/kveld, begge med jobb hver 3.helg.Vi søker også ekstravakter med spl/vpl utdannelse for  ekstravakt- og helgestillinger. På grunn av teamets sammensetning oppfordres menn til å søke.

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier/vernepleier
• Spesialisering eller videreutdanning
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:
• Faglig engasjement
• Gode kommunikasjonsevner
• Ha evne til å stå i, og tåle krevende arbeidssituasjoner
• Evne til å se løsninger og ta beslutninger
• Stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet
• Evne til å motivere andre og bidra til godt samarbeidsklima
• Være rollemodell
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Faglig utvikling
• Mulighet for veiledning
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger

Søknader behandles fortløpende