Sykehjemslege 80 til 100% fast stilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

SYKEHJEMSLEGE 100% FAST STILLING VED LABO

Arbeidssted:
Helse, omsorg og velferdssektoren i Østre Toten kommune er inne i en periode med spennende utviklingsløp, digitalisering i og av tjenestene og utfordrende omstillinger som gjør at vi lærer noe nytt hver dag. Vi har en politisk vedtatt strategi for utvikling av tjenestene i et langsiktig perspektiv, Ny velferd 2040. Denne er godt forankret både politisk og administrativt og setter retning for prioriteringer og utviklingsarbeidet. Vi har dyktige og erfarne ledere som jobber godt sammen, har solid og god drift, og er opptatt av å utvikle lederskap og tjenestene. I tillegg har vi en profesjonell og dyktig fagstab som bidrar med lederstøtte og til utviklingsarbeidet.
Alle sykehjemsplasser i Østre Toten kommune er lokalisert i samme bygg, Labo. Bygget er nytt og ble tatt i bruk i 2020. Sykehjemstilbudet ved Labo består av 111 sykehjemsplasser fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser). Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem.


I tillegg til sykehjemsplasser består Labo av ulike tjenester, som fysio- og ergoterapitjenesten, hjemmetjenesten, tildelingsenheten, dag og aktivitetstilbud med mer. Labo har kafeteria hvor ansatte og besøkende kan kjøpe lunsj og middag. Det er også ulike servicetjenester på Labo, som vaktmestere og merkantile.

Sykehjemmet har Sykehjemsoverlege i 100% stilling og to fastleger har hver ca 20% stilling som tilsynsleger. I tillegg har Østre Toten en LIS 1 stilling som deltar en dag pr uke på sykehjemmet.

Fakta om stillingen:
Vi søker etter sykehjemslege i 100% fast stilling. 50% er lagt til rene sykehjemslege oppgaver, 50% er tenkt til øvrige kommunale legeoppgaver. Arbeidet teller i spesialisering i allmennmedisin. Ferdig utdannede leger kan få stillingen midlertidig i påvente av LIS1 plass. Arbeidssted er Labo. Stillingen er 100% men dersom aktuell kandidat ønsker å jobbe redusert kan den gis som 80% fast stilling. 

Kandidater blir fortløpende vurdert. 

Arbeidsoppgaver:
Individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved sykehjemmet og KAD.
Tverrfaglig samarbeid
Eventuelt deltagelse i regional sykehjemslegevaktordning
Samhandling med eksterne aktører.
Stillingen er en dagtidsstilling, og underlagt enhetsleder helse og mestring. Sykehjemsoverlege vil være faglig veileder.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege, evt. student med lisens.
For fast ansettelse kreves gjennomført LIS1
Tilfredsstillende norsk språkkunnskaper, samt norsk kulturforståelse.
Kompetanse og interesse for sykehjemsmedisin
Tidligere arbeidserfaring innen sykehjemsmedisin er en fordel
Evne til å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper:
Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:
Utfordrende arbeidsoppgaver.
Godt læringsutbytte.
Selvstendig arbeidsform kombinert med supervisjon og veiledning.
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Konkurransedyktig lønn.