Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykolog/Psykologspesialist

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Avdelingen er i ferd med å omorganisere til to like døgnenheter fra 2.12.19.
DPS Elverum-Hamar Enhet for døgnbehandling er en åpen post med 12 sengeplasser, som tilbyr korttidsopphold til voksne med psykisk lidelse. Vi dekker ni kommuner i midt-Hedmark. Enheten har ca. 40 årsverk. Vi er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetent miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi.

Det er funksjonsnivå og ikke diagnose som legger grunnlaget for pasientsammensetningen. Det opprettes behandlerteam bestående av totalt 4 overleger og to psykologer i tillegg til LIS. Disse skal jobbe tett sammen i team fordelt på de to enhetene .

Enheten har ledig 100 % stilling som psykolog/psykologspesialist i 100% stilling. Stillingen er ledig fra d.d. og frem til 30.09.20 med mulighet til forlengelse

Arbeidsoppgaver
 • Selvstendig vurderinger, behandlings- og utredningsansvar for pasienter i enheten, i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Tverrfaglig samarbeid med overlege, LIS lege og annet behandlingspersonell
 • Veiledning av personale
 • Samarbeid internt med Elverum-Hamar DPS poliklinikker, og med våre samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten
 • Evne til å drive målrettet behandling
 • Evne til å bruke eller tilegne seg kunnskap om forskjellige behandlings- og kartleggingsverktøy
Kvalifikasjoner
 • Evne til å arbeide team , men også i selvstendig
 • Evne til godt samarbeid med andre faggrupper og profesjoner
 • God relasjonskompetanse
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En unik mulighet til å være med å forme fremtidig modell for DPS døgnbehandling.
 • Mulighet for å jobbe i behandlerteam etter ferdigstilt omorganisering 
 • Mulighet for veiledning
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier