Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene.

Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldene lovkrav.
Avdelingen består av 4 enheter fordelt i Hedmark og Oppland.
Utreningen er en døgnpost med 6 plasser, innleggesestid er 6 til 8 uker. Utredningen er en del av et pakkeforløp.

Enheten er tverrfaglig bemannet med høgskoleutdannet personell, psykologer og lege/psykiater tilknyttet.

Stillingen er ledig fra 01.01.2020

Arbeidsoppgaver
Primæroppgave innebærer arbeid med systematisk kartlegging av rusrelaterte  psykiske problemer, avhengighet og somatisk helse.
Dette gjøres ved miljøterapautisk observasjon og instrument basert kartlegging. 
Kvalifikasjoner

Det  er ønskelig med :

- Erfaring fra behandling av rus, psykisk lidelse og somatikk.

- Erfaring fra NAV og kommunal systemet,

- Erfaring med bruk av ulike kartleggingsverktøy og utredning , 

- Erfaring med poliklinisk behandling.

-  videreutdanning i kognitiv terapi.

Personlige egenskaper
Fleksibilitet og samarbeidsvilje
Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning
Evne og vilje til å samarbeide om mål og å oppnå resultaterVi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø
En utfordrende jobb jobb med store utviklingsmuligheter

Lønn etter overenskomst
Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  


 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier