Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  8
 • karriere-kode:
  2245133
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Spørsmål rettes til

Tone Nilsen
tlf: 98022960


Ledige midlertidige stillinger i barnehagene


Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Kan du trives med gåavstand til det meste? Da er livet i Skjervøy et godt valg for de

Med forbehold om åpning av Solstua barnehage januar 2020, har Skjervøy kommune midlertidige stillinger ledig i barnehagene på Skjervøy med oppstart 02.01.2020

Pedagogstillinger:

30% stilling som styrer

Inntil 2 x 100% som pedagogisk leder

Inntil 2 x 100% som barnehagelærer

Inntil 4 x 100% stilling som fagarbeider. (Deler av stillingen vil kunne omfatte arbeid med barn som har særskilte behov.)

Stillingen som styrer og barnehagelærer kan kombineres.

Kompetansekrav til stillingene: Godkjent barnehagelærer med 3-årig høyskole/universitetsutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig kompetanse.

Arbeidsoppgaver styrer:

· Styreren er gitt det daglige pedagogiske, personalmessige og administrative ledelsen i barnehagen.

· Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplan.

· Styreren skal lede arbeidet med å utvikle en felles forståelse i hele organisasjonen for oppdraget som er gitt i rammeplanen.

· Samarbeide med barnehageeier og de andre barnehagene i Skjervøy kommune.

· Styreren skal lede og følge opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørge for at hele arbeidsgruppen involveres.

Ønskede Kvalifikasjoner:

· Evne til å skape et trygt og inkluderende miljø for alle barn.

· Gode leder -og kommunikasjonsferdigheter.

· Evne til å skape en lærende organisasjon.

· Evne til å motivere og samarbeide med de andre ansatte.

· Ledererfaring fra barnehage, skole eller annen pedagogisk virksomhet

Arbeidsoppgaver pedagogisk leder/barnehagelærer:

· Iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn.

· Veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplan oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.

· Leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen.

Ønskede Kvalifikasjoner:

· Positiv holdning og stå på vilje.

· Vise engasjement og glede i samvær med barn.

· Evne til å se det enkelte barn.

· Evne til å skape et positiv fellesskap for alle barn.

· Gode leder -og kommunikasjonsferdigheter.

· Evne til å skape en lærende organisasjon.

· Evne til samarbeide med foreldre og ansatte.

Arbeidsoppgaver fagarbeider:

Kompetansekrav: Fagbrev i barn og ungdoms faget.

Arbeidsoppgaver fagarbeider:

Fagarbeidere skal sammen med de andre som jobber i barnehagen bidra til å oppfylle målene og kravene i Rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og kompetanse.

Ønskede Kvalifikasjoner:

· Evne til å skape et trygt og inkluderende miljø for alle barn.

· Gode kommunikasjonsferdigheter.

· Evne til å vise omsorg for barn

· Være kreativ og lekende.

· Evne til å støtte og delta i lek på barnas premisser.

· Evne til å samarbeide og utvikle barnehagen sammen med de andre ansatte.

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

- Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søkerderfor deg som:

· Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

· Er inkluderende ved at du er imøtekommende, motiverende og har gode samarbeidsevner.

· Er kompetentved at du erfaglig og har gode lederegenskaper, strukturert og kan arbeide selvstendig.

· Er utviklendeved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar til å skape en lærende organisasjon.

Fordelene ved å jobbe i Skjervøy kommune som er en del av Nord –Troms:

· Nedskriving av studielån med inntil 25.000 kr per år.

· Skattemessige fordeler med lavere skatt på alminnelig inntekt.

· Som pedagogisk leder og barnehagelærer begynner på minimum 6 års ansiennitet.

· Pedagogisk leder tillegg på 27000 kroner.

· Lavere kostnader på strøm med bortfall av mva og elavgift.

De som blir tilsatt kan ytes flyttegodtgjøring. Kommunen tildeler barnehageplass og er behjelpelig med bolig.

Søknaden må gi opplysninger om:

- CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

- bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

- telefonnummer og e-postadresse

- 2referanser

Aktuelle søkere vil bli innkalt på intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som tilsettes, må fremlegger politiattest av ny dato. Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med barnehagekonsulent i Skjervøy, Monica Wolf tlf:77775542/92039517 Mail:Monica.wolf@skjervoy.kommune.no

- Flere opplysninger finner du på:www.skjervoy.kommune.no

Skriftlig søknad med Cv og kopier av vitnemål, attester og referanser sendes på e-postKulturogundervisning@skjervoy.kommune.no

- Søknad sendes elektronisk:her

Søknadsfrist 15 november 2019