Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ingeniør til Teknologiavdelingen

Vi søker en ingeniør til seksjon Nett og tjenester som skal arbeide med å sikre at elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) blir installert og vedlikeholdt slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og frekvensbruk blir ivaretatt.

Den teknologiske utviklingen og samfunnets avhengighet av ekom gjør det særlig viktig å følge opp at virksomheter som utfører arbeid i ekomnett har nødvendige kvalifikasjoner. Nkom har nasjonalt ansvar for elektronisk kommunikasjon og forvalter en autorisasjonsordning for virksomheter som utfører installasjon og vedlikehold av ekomnett.

I tillegg til å forvalte autorisasjonsordningen og sikre høy tilgjengelighet av basistjenester (tale, data, sms), har seksjon Nett og tjenester ansvar for å sikre høy kvalitet, og en robust og fornuftig utvikling av den nasjonale nettinfrastrukturen (internett, fastnett, mobilnett og nødnett).

Nett og tjenester er én av tre seksjoner i Teknologiavdelingen. Seksjonen består i dag av ti kolleger, hovedsakelig ingeniører, med høy kompetanse innen ulike faggrupper.

Nkom er opptatt av kunnskapsdeling og effektiv ressursutnyttelse på tvers av seksjoner, avdelinger og ansvarsområder. Hos oss blir du del av et meget kompetent og dynamisk miljø, innenfor et fagområde i stor utvikling. Vi jobber på tvers av faggrenser og deler kunnskap.


Arbeidsoppgaver:

 • behandle saker knyttet til Nkoms autorisasjonsordning
 • utføre teknisk og administrativt tilsyn for å sikre at ekomnett blir installert og vedlikeholdt fagmessig
 • bidra til å ivareta samfunnets behov for sikre ekomnett
 • holde innlegg og jobbe for å synliggjøre Nkom på relevante arenaer
 • delta i seksjonens ekomnettgruppe
 • delta i nasjonalt og/eller europeisk standardiseringsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning (master/bachelor/fagskoleingeniør) med fagområde elektronisk kommunikasjon
 • god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • relevant fagbrev i tillegg til høyere utdanning
 • relevant arbeidserfaring
 • erfaring som saksbehandler
 • erfaring med å lage rapporter og presentasjoner
 • erfaring med og kunnskap om prosjektledelse og prosjektarbeid

Personlige egenskaper:

 • du er omgjengelig, fleksibel og serviceorientert
 • du er strukturert og har god arbeidskapasitet
 • du har evne til å arbeide nøyaktig og ryddig både selvstendig og i grupper
 • du er humørfylt og har evne til å være pådriver
 • du trives med å formidle din kunnskap til andre
 • du er nysgjerrig på ny teknologi

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Stillingen lønnes som senioringeniør/overingeniør fra kr. 490 000 til kr. 670 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt gjerne seksjonssjef Camilla Broch Pedersen på telefon 918 89 259, eller e-post cbp@nkom.no, for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke.

Søk jobben innen 31. mars 2019.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.