• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  08.10.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4086006
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Helgestilling natt for helsefagarbeider, rekr.stilling for student/elev

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling (MTA yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet.
MTA er inndelt i tre tjenesteområder; boligtjenester, hjemmeboende og dag- og arbeidstilbud.

Miljøterapeutisk avdeling benytter seg av omsorgsprogrammet Profil til rapportering i pasientjournal. Avdelingen bruker også Elektronisk Meldingsutveksling (EMU) som verktøy til å utveksle informasjon mellom kommune og fastlegene. Til turnus og arbeidsplanlegging benyttes programmet Min Vakt.

Ved avdeling Gardsbakken 4B, er det fra dags dato ledig

 • 26,76 % fast helgestilling natt, for helsefagarbeider eller som rekrutteringsstilling for sykepleier/vernepleierstudent eller helsefagelev

Studenter/elever ansettes i rekrutteringsstilling midlertidig. Når evt. autorisasjon foreligger omgjøres stillingen til fast ansettelse som sykepleier/vernepleier/fagarbeider i helsefag. Fast deltidsstilling gir fortrinnsrett til utvidelse av stilling.
Det gjøres oppmerksom på at Rana Kommune har stipendordninger for sykepleiestudenter i rekrutteringsstillinger.
Vi søker deg som er engasjert og omsorgsfull.

Sentrale oppgaver:
• Være med på å utvikle og opprettholde et meningsfullt tjenestetilbud
• Bistå i alle dagliglivets aktiviteter.
• Samarbeid med pårørende, andre instanser og kolleger

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
• Studenter innen sykepleie/vernepleie, eller elever innen relevant helsefaglig utdannelse kan også
søke.
• Søkere bør ha erfaring fra lignende type arbeid med personer med utviklingshemming
• Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingene vil bli lagt stor vekt på.

Arbeidstid: Turnus 35,5 timer/uke. Pr. tiden med langvakter hver 2.helg.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
avdelingsleder Eva Kristiansen, tlf.: 75 14 61 20 eller
seksjonsleder Kari Mette Lindmark, tlf.: 75 14 64 77.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 22.09.2021

 

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  08.10.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4086006
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune