FLIV har flere ledige vikariat i faglig sterkt team

Lyngdal kommune

Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid.
Virksomheten består av 3 ulike avdelinger, Kvås bofellesskap, avdeling for barn unge og voksne og avdeling for døgntjeneste psykisk helse og rus.
Stillingene som er ledige er i et faglig Team innen Rus og Somatikk. Dette er et døgnbemannet bofellesskap for brukere med sammensatte utfordringer innenfor rus og somatikk. Det gis i tillegg ambulerende tjenester til andre hjemmeboende som har behov for tjenester utover ordinær dagtid. Bofellesskapet samarbeider tett med rustjenesten og vårt nystartede «housing first» prosjekt. Team Ros ser nå etter dyktige ansatte som kan fortsette det gode arbeidet i avdelingen.


Døgntjenesten Team ROS søker nå etter:

 • Sykepleier/Vernepleier 100% vikariat fra dd. – 31.12.2021
 • Sykepleier/Vernepleier 50% vikariat fra 10.07.2021 – 30.03.2022
 • Miljøterapeut 71,4% vikariat på natt fra dd. – 03.02.2022

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk behandling
 • Praktisk bistand opplæring
 • Medisinsk oppfølging og behandling for sykepleier/vernepleierstilling
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil
 • Koordinator

Krav til stillingene

 • Bestått vernepleier eller sykepleierutdanning
 • Det er ønskelig med erfaring og videreutdanning innen rusarbeid
 • For sykepleier/vernepleierstillingen kreves det autorisasjon
 • For miljøterapeutstillingen er det krav om enten pedagogisk eller helse og sosialfaglig 3årig U/H utdanning

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Arbeid hver 4 helg, med langvakter.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • God relasjons kompetanse
 • Vilje til å stå på


Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Virksomhetsleder forebygging og livsmestring Linda Skagestad, tlf: 95160273
Søknadsfrist: 24.06.2021
Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.