Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Assisterende enhetsleder

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet, TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen enheter for døgnbehandling.

DPS Elverum-Hamar enhet for døgnbehandling er en enhet med 12 sengeplasser som tilbyr behandling for voksne med psykiske lidelser. Vi dekker ni kommuner i midt-Hedmark. Enheten har ca. 35 årsverk. Vi er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetent miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi.

Enheten er i omorganisering.

Enheten har ledig 100 % stilling som assisterende enhetsleder. Stillingen er ledig fra 1.1.2020

Arbeidsoppgaver
 
  • Stedfortreder ansvar for enhetsleder og del av enhetens lederteam
  • Ansvar for faglig drift
  • Koordinere pasientflyt
  • Ansvar for pakkeforløp
  • Internundervisning
  • Ansvar for veiledning 
  • Ansvar for å oppdatere seg i nye faglige føringer
  • Ansvar for PLO
  • Ansvar for studenter 

 Det må påberegnes endring av oppgaver i forbindelse med omstilling              

Kvalifikasjoner

Sykepleier med videreutdanning enten i psykisk helse eller rus og avhengighet og psykisk helse

  • Gode evner til både arbeid i team og selvstendig jobbing
  • Interessert i, og evt. erfaring med kognitiv (miljø)terapi
  • Løsningsorientert, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
  • Ønskelig med lederutdanning 
Personlige egenskaper
  • Evne til å stå i utfordrende og krevende situasjoner
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
  • Interesse for brukermedvirkning
  • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.
  • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner
  • Engasjement, kreativitet og evne til å motivere andre
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Være lojal mot ledelsens beslutninger 
Vi tilbyr
  • En hektisk og meningsfull arbeidshverdag i et spesialisert fagfelt
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
  • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og bred kompetanse
  • Mulighet for faglig utvikling 
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier